Valija Brutāne

lv
Ziņot redaktoram

Works: Author (46); Translator (1); Compiler (1); Author of the comment (2); Person of reception (9)

Photos: Person in photo(1)

NameValija Brutāne
Personal informationBRUTĀNE Valija (1911.28.I Rīgā - 1990.7.IV Rīgā, apbed. Raiņa kapos) - rakstniece.
Dz. drēbnieka ģim. Māc. Līgatnes un Vildogas psk. Beigusi Rīgas 2. vsk. (1928), Ljas Valsts Ped. institūta Angļu val. fak. (1947). Strād. gadījuma darbus, par korektori tipogrāfijās (1929-34), laikr. "Jaunākās Ziņas" (1937-40), bijusi privātstundu skolotāja Rēzeknē (1934-35), no 1935 ārštata tulkotāja grām. apgādā "Grāmatu draugs", VAPP (1940-41). Kara laikā evakuējusies uz Jaroslavļas apg., strād. kolhozā, bijusi bērnudārza audzinātāja, 1942 pārcēlusies uz Maskavu, kur strād. par Ljas Pad. rakstn. sav. tehn. sekretāri, 1943 apmeklējusi pad. un part. darbinieku kursus Kirovā, strād. laikr. "Cīņa". Lit. daļas vad. Jaunatnes (1946-48) un Drāmas teātrī (1948-52). RS b. (1941).
B. pirmā publikācija - dzejolis "Kirovā" žurn. "Karogs" 1945 (1./2. nr.). Pirmais krāj. - "Dārzi plaukst" (1950). Nākamajās dzejoļu grām. "Šalciet, mani balti bērzi!" (1956), "Slāpes" (1960) klusināti liriskās noskaņās izteiktas filoz. pārdomas par dzīvi. Izlasē "Sastapšanās" (1961) ievietots intīmais sonetu vainags "Skūpsts uz rokas", poēma "Rīga dimd...". Krājumos "Rasa" (1965), "Saules zaķēns" (1968), "Tiešums" (1970) u.c. pārdomas par radošo darbu, pašanalīze, arī ironiskas intonācijas. Krājumos "Krāšņie meli" (1984), "Plauksta uz pieres" (1986) plašāka tematika, niansēts dabas norišu un dvēseles pārdzīvojumu tēlojums.
Pirmajā prozas grāmatā "Atmiņu gaismā" (1967) ietvertas miniatūras par M. Ķempi, A. Čaku, A. Skujiņu, J. Sudrabkalnu u.c. Stāstu un tēlojumu krāj. "Uz Līgatni man brauciet līdz!" (1969) stāstīts par pilsētciematu pie Gaujas, tā vēsturi un cilvēkiem. Bērniem rakstītas grām. "Būsim draugi" (1958), "Jancis Princis jeb Stāsts par Lielo Pingotāju" (1959) u.c.
B. atdzejojusi E. Mieželaiša dzejoļus, V. Šekspīra sonetus un lugas, tulk. B. Brehta, S. Cveiga, A. Čehova, R. Kiplinga, Dž. B. Prīstlija, M. Puimanovas, V. Panovas, K. Simonova, O. Vailda, H. Velsa u.c. aut. darbus.
Izlase "Mainīgs mākoņu daudzums" (1981).
L.Balodis A. Valija Brutāne un viņas dzeja // Brutāne V. Sastapšanās. R., 1961; Ķikāns V. Ar īstuma mērauklu // Karogs, 1971, 8.

A. Vējāns
Occupationsauthor
Birth place28.01.1911
Rīga
Rīga
Education1923
Līgatne
Līgatne, Līgatnes novads
Vildogas pamatskola
(tolaik Vildogas pagastā, mūsdienās – Līgatnes pagasts). 

Līgatne Primary School
Līgatne
Līgatne, Līgatnes novads

1947
Latvian State Pedagogical Institute
Rīga
Rīga
Angļu valodas fakultāe

1924–1928
Riga secondary school No. 2
Rīga
Rīga

1943
Beigusi padomju un partijas darbinieku kursus.
Participation in organisations1941–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

Biedre.


1950–1990
Padomju Savienības komunistiskā partija (1952–1991)
Biedre.
Place of death07.04.1990
Rīga
Rīga
BurriedRaiņa kapi
Aizsaules iela 1, Rīga, LV-1026
RewardsDzejas dienu balva
Plauksta uz pieres
Balva piešķirta par krājumu "Plauksta uz pieres".
Dzeja
1986

Showing 1-8 of 8 items.
#LocationDateTypeVietas tipsText fragment
   
1Rīga
(Rīga)
28.01.1911Birth placePilsēta
2Rīga
(Rīga)
1924 - 1928EducationPilsēta
3Rīga
(Rīga)
1947EducationPilsēta
4Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1941 - 1990Participation in organisationsĒka, māja
5Rīga
(Rīga)
07.04.1990Place of deathPilsēta
6Raiņa kapi
(Aizsaules iela 1, Rīga, LV-1026)
(not set)BurriedKapsēta
7Līgatne
(Līgatne, Līgatnes novads)
(not set)EducationPilsēta
8Līgatne
(Līgatne, Līgatnes novads)
1923EducationPilsēta

:Nav norādīta kategorija

:Nav norādīta kategorija

:Nav norādīta kategorija

:Nav norādīta kategorija

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.