Valerija Bērziņa-Baltiņa

lv
Ziņot redaktoram

Collections (1)

Works: Author (8); Person of reception (1)

Photos: Person in photo(3)

NameValerija Bērziņa-Baltiņa
Name at birthĶerve
Summary
Personal informationBĒRZIŅA-BALTIŅA Valērija (dz.Kerve; 1906.21.III Rīgā - 2000.25.IX Mineapolisā, ASV) - valodniece, dzejniece.
Dz. valodnieka Katejana Ķerves un medicīnas māsas ģim. Beigusi Rīgas 3. pils. ģimn. un LU Filol. un filoz. fak. Baltu filol. nod. (1933). Strād. par latv. val. skolotāju Rīgā Franču licejā (1933-44) un Rīgas valsts vācu ģimn. (1934-44),arī Ebreju vakara ģimnāzijā. 1944 devusies uz Vāciju, strād. Eslingenē Latv. ģimn. (1945-49). 50. gadu sāk. pārcēlusies uz Mineapolisu, ASV, kur stud. vācu val. un lit. Minesotas univ. (1954-63). Strād. par mācībspēku Mankato univ. (1963-64), Makalestera koledžā (1967-74), Augsburgas koledžā (1974-86); kādu laiku bijusi prof. Mineapolisā Kenvudas skolā. Strād. par latv. val. skolotāju Mineapolisas latv. papildsk., Garezera, Beverīnas, Kursas latv. vasaras vsk., arī Minsteres latv. ģimnāzijā. LaRA biedre.
Pirmā publikācija - recenzija par ILzes Kalnāres prozas darbu "Aktrise Ragārēs" žurn. "Daugava". Periodikā public. daudzas apceres par latv. val. un lit. gan Ljā, gan emigrācijā. Sar. "Latviešu valodas gramatiku" (1942), kas vēlāk pārstrādāta un papildināta izd. atkārtoti (ASV 1987, Ljā 1994). Par latv. val. kopšanu piešķirts ALA goda diploms (1977) un E. Sūnas piemiņas fonda balva (1988). Par darbu "Latviešu valodas vārdnīcas" (ASV 1994) sastādīšanā saņēmusi PBLA Kult. fonda goda balvu humanitāro un sociālo zin. nozarē. Izd. dzejoļu krāj. "Gaismas šūpoles" (1980), kur dominē dabas un cilvēka garīgās psaules, arī patriot. motīvi. Sar. apceres par Z.Lazdu, Anšlavu Eglīti, J.Klīdzēju un Z.Mauriņu ("Latviešu trimdas literatūras izlase", 1-2, Ljā 1996).
L. Zuika R. Šai grāmatai jābūt katra latvieša grāmatu plauktā! // Brīvā Lja, 1995, 16.//22.I; Vasariņš P. Valerija Bērziņa-Baltiņa // Jaunā Gaita, 2001, 224.
V. Ruņģe
Work
Quotations
LinksBiminita Grunde - Daughter
Occupationspoet
linguist
Birth time/place21.03.1906
Rīga
Rīga

Education1926
Rīgas pilsētas 3. ģimnāzija
Krišjāņa Valdemāra iela 2, Rīga
Krišjāņa Valdemāra iela 2, Rīga, LV-1010

1926: beigusi mācības.


1926–1933
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050

Studējusi Filoloģijas un filozofijas fakultātē; studiju virziens: baltu filoloģija.


1954–1963
studējis
studē vācu valodu un literatūru Minesotas universitātē
Place/time of death25.09.2000

RewardsEdgara Sūnas piemiņas fonda balva
Balva piešķirta par mūža ieguldījumu latviešu valodas kopšanā.
1988

Kultūras fonda prēmija
Prēmija piešķirta par darbu "Latviešu valodas vārdnīca".
1994

The Order of Three Stars
Triju Zvaigžņu ordeņa virsniece ar Ordeņa domes 1997. gada 22. janvāra lēmumu.
IV šķira
1997


:Category is not given

:Category is not given
Showing 1-3 of 3 items.
#LocationDateTypeType of locationText fragment
   
1Rīga
(Rīga)
21.03.1906Birth time/placePilsēta
2Krišjāņa Valdemāra iela 2, Rīga
(Krišjāņa Valdemāra iela 2, Rīga, LV-1010)
1926EducationĒka, māja
3Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050)
1926 - 1933EducationĒka, māja

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.