Silvija Radzobe

lv
Ziņot redaktoram

 Collections (1)

Works: Author (33); Compiler (6); Editor (9); Author of the comment (5); Person of reception (4)

Photos: Person in photo(3)

NameSilvija Radzobe
PseudonymDāvids Drudzis, Hanss Pastarps
Personal informationRADZOBE Silvija (dz. 1950.29.IV Talsos) - literatūrzinātniece, teātra kritiķe, filol. z.k. (1982), filol. dokt. (1997).
Dz. ceļa meistara un grāmatvedes ģim. Beigusi Talsu vsk. (1968) un LVU Filoloģijas fak. (1973). Strād. Limbažu vsk. par skolotāju (1973-74), izdevn. "Liesma" par red. (1974-80), ZA Val. un lit. inst. (tag. Lit., folkl. un mākslas inst.) līdzstr. (1980-92), LU Filol. fak. pasniedzēja (kopš 1991), Latviešu lit. katedras vad. (kopš 1999), iedibinājusi t-ra kritiķu un zinātnieku izglītošanu Filol. fakultātē. 1999 ievēlēta par profesori. RS biedre.
Pirmā publikācija - intervija ar aktr. A. Kairišu laikr. "Literatūra un Māksla" 1973.22.XII. R. public. vairāk nekā 500 recenz. un rakstu, izveidojusies par vienu no vadošajām t-ra kritiķēm Ljā. Public. arī teorētiskus rakstus par lit. un t-ra problēmām žurn. "Karogs", "Māksla", "Teātra Vēstnesis", "Letonica". Bijusi almanaha "Teātris un dzīve" sastādītāja (1983-92, 27-35). Kopā ar E. Tišheizeri un G.Zeltiņu sar. monogrāfiju "Latvijas teātris. 70. gadi" (1993), "Latvijas teātris. 80. gadi" (1995). Pēc R. iniciatīvas un viņas vadībā tapis kolektīvais pētījums "20. gadsimta teātra režija pasaulē un Latvijā" (2002).
Plašākais pētījums - "Cilvēks un laiks Gunāra Priedes lugās" (1982; filol. zin. kand. disertācija par šo tēmu), kurā atklāta cilv. personības un laikm. attiecību dialektika G. Priedes lugās, izcelts rakstn. godīgums dzīves norišu tēlojumā. Rakstījusi par A. Čaka dzīves un daiļrades krīzes posmu (almanahā "Teātris un dzīve" un laikr. "Literatūra un Māksla" 1989, grām. "Brošūra par manu naidu", 1990), public. apceri "Rūdolfs Blaumanis un jaunā drāma. Daži aspekti" ("Letonica", 2002, 8), rakstus par dramaturgiem P.Pētersonu, P.Putniņu, E.Zālīti u.c. R. raksti analītiski, publicistiski kaismīgi, literatūras un t-ra darbiem izvirza augstus kritērijus, domas izpausme emocionāla un tēlaina. - Ps.: Dāvids Drudzis, Hanss Pastarps.
L. Pēc starpbrīža: [Saruna ar S.R.] / Pierakst. I.Brūvere // LMM, 1998, 30.IV/6.V; Hausmanis V. Vienkārši Silvija // T-ra Vēstn., 2000, 3.
V. Hausmanis
Occupationsliterary scholar
theatre scientist
theater critic
Birth place29.04.1950
Talsi
Talsi, Talsu novads
Education1957–1968
Talsi
Talsi, Talsu novads
Talsu vidusskola

1968–1973
Latvijas Valsts universitāte
Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļa
Participation in organisations1983–1990
Latvian Soviet Writers’ Union

1990
Latvian Writers’ Union
RewardsBaltijas Asamblejas balva
Balva piešķirta par ieguldījumu grāmatas "Teātra režija Baltijā" sagatavošanā.
māksla
2007

Triju Zvaigžņu ordenis
Triju Zvaigžņu ordeņa virsniece ar Ordeņa domes 2009. gada 12. oktobra lēmumu. Ordenis pasniegts 2009. gada 16. novembrī Rīgas pilī.
IV šķira
2009

Normunda Naumaņa Gada balva mākslas kritikā
2020

Showing 1-2 of 2 items.
#LocationDateTypeType of locationText fragment
   
1Talsi
(Talsi, Talsu novads)
29.04.1950Birth placePilsēta
2Talsi
(Talsi, Talsu novads)
1957 - 1968EducationPilsēta

:Category is not given

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.