Silvestrs Gaižūns

lv
Ziņot redaktoram

Works: Author (24)

NameSilvestrs Gaižūns
Personal informationGAIŽŪNS Silvestrs (dz. 1950.24.IX Panevēžā) - lietuviešu literatūrzinātnieks un tulkotājs, filol. z.k. (1981), filol. dokt. (1992).
Dz. mežsarga ģim. Beidzis Panevēžas 2. vsk. (1967), Viļņas Pedagoģiskā inst. Filoloģijas fak. (1971), M. Gorkija Pasaules lit. inst. aspirantūru (1980). Bijis Lietuvas PSR ZA Liet. val. un lit. institūta zin. līdzstr. (1971-75), Šauļu Pedagoģiskā inst. Lietuviešu lit. katedras doc. un vadītājs (1982-86), lasījis liet. un latv. lit. vēstures kursus. Kopš 1988 lasa latv. lit. vēstures kursu un speckursu par baltu un skandināvu lit. sakariem Lietuvas konservatorijas Klaipēdas fak. (kopš 1991 Klaipēdas univ.). Kopš 1989 Viļņas Lietuviešu un latv. brālības pr-js, apbalvots ar III šķiras Triju Zvaigžņu ordeni (1998). Kopš 1991 Baltoskandijas Akadēmijas (Academia Baltoscandia) organizators un direktors.
Pētījis baltu un ģermāņu, it īpaši liet. un latv. lit. un kultūras sakarus, organizējis zin. konferences Panevēžā sakarā ar Raiņa un Aspazijas dzīvi šai pilsētā, rakstījis gan liet., gan latv. valodā. Monogrāfijā "Kultūros tradīcijos baltu literatūrose" ("Kultūras tradīcijas baltu literatūrā", 1989) parādīta dažādu Eiropas tautu kultūras tradīciju nozīme liet. un latv. literatūrā. Tulk. Aspazijas, R. Blaumaņa, J. Janševska, V. Plūdoņa, M. Zariņa u.c. latv. rakstn. darbus liet. valodā.
B. Tabūns
Occupationstranslator
scientist
literary scholar
Birth time/place24.09.1950
Education1967
mācījies
beidz Paņevežas 2.vidusskolu

1971
studējis
beidz Viļņas Pedagoģiskā institūta Filoloģijas fakultāti

1980
mācījies aspirantūrā
beidz M.Gorkija Pasaules literatūras institūta aspirantūru
RewardsThe Order of Three Stars
Triju Zvaigžņu ordeņa komandieris ar Ordeņa domes 1998. gada 26. oktobra lēmumu.
III šķira
1998

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.