Pēteris Zirnītis

lv
Ziņot redaktoram

Works: Author (55); Compiler (5); Author of the comment (7); Person of reception (7)

Photos: Person in photo(1)

NamePēteris Zirnītis
PseudonymP. Gaujmalietis
SummaryPēteris Zirnītis (1944–2001) – dzejnieks, izdevējs. Rakstījis arī prozas darbus, recenzijas. Bijis Latvijas Padomju rakstnieku savienības valdes sekretārs, LATINFORM galvenais redaktors, žurnāla "Karogs" nodaļas redaktors, Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzeja direktors, apgāda "Nordik" dibinātājs un prezidents.
Personal informationDzimis aktrises Mildas Puķes ģimenē.
Work1961, 18. apr.: pirmā publikācija – dzejolis "Cilvēks Visuma tālēs" laikrakstā "Pionieris".

Dzejoļu krājumi

1969: "...laineri paceļas gaisā".
1975: "Noktirne un gaiļa dziesma".
1979: "Redzējumi".
1983: "Laika ziņas".
1990: "Liecinieks uz sliekšņa".
1994: "Vēl vizuļo".
1999: "Aizliegtais psalms".
2014: "Bez komentāriem".

Grāmatas bērniem

1983: "Bilžu grāmata par manu draugu Ķūķi, viņa draugiem un dažādiem piedzīvojumiem"(kopā ar Anitu Jansoni-Zirnīti).
2012: "Ķūķis staigā kājām" (kopā ar Anitu Jansoni-Zirnīti).
2013: "Ķūķis iet gar jūru" (kopā ar Anitu Jansoni-Zirnīti).
2014: "Ķūķis stāsta" (kopā ar Anitu Jansoni-Zirnīti).

Sastādītājs

1990–1991: dzejas izlase 2 sējumos "Lūgšana".
1990: dzejoļu krājums "Latvijai".
1990: dzejoļu krājums "Mīlot".
1990: rakstu krājums "Rūdolfs Pinnis. Glezniecība".
1989: dzejas izlasi "Pasaule šorīt jauna".
1981: dzejoļu izlase "Sudraba sētuve".
1980: "Dziesma dimantam: pasaules tautu rakstnieki – Ļeņinam".
1977: izlase "Sarkani pavedieni" (kopā ar Reini Ādmīdiņu).
1975: dzejoļu izlase "Меч и солнце" (kopā ar Laimonu Pēlmani).

Tulkojumi no krievu valodas

1975: Mustajs Karims "Gadu pēdās" (no baškīru valodas parindeņiem atdzejojis kopā ar Māru Misiņu, Rūtu Ventu).
1980: Voldemārs Bāls. "Brīnišķīgā Marianna".
1980: Vladimirs Mihailovs "Viņpus durvīm".
1981: Vladimirs Mihailovs "Savam brālim sargs".
1987: Vladimirs Mihailovs "Trešā pakāpe".

Pētera Zirnīša dzeju komponējuši Uldis Stabulnieks, Jānis Porietis, Selga Mence, Aldonis Kalniņš, Edmunds Goldšteins, Agris Engelmanis, Ivars Vīgners, Egils Straume, Pēteris Vasks, Atis Priedītis, Vilnis Kundrāts.
Quotations“Rakstnieku saietos Pēteri vienbalsīgi allažiņ ievēlēja par sapulces vadītāju vai līdzvadītāju. Kāpēc? Tāpēc, ka dzejnieks lēnprātīgi prata sarunas iepludināt lietišķā gultnē. Pēterim galvā turējās statūtu paragrāfi. Rakstnieku daudzie uzvirmojumi iegūla lēmumprojektos lakoniski un visiem saprotami. Pats būdams savaldīgs, Pēteris prata savaldīgumu pavairot. Pat ieskurbušie strīdnieki atslodzes pulcinātavās pierima.
Būdams dažnedažādos amatos, dzejnieks sabiedriskajos darbos un algotajos posteņos prata salīdzsvarot neiespējamības ar iespējamībām. Pēteris tāpat kā radoši kolhoza priekšsēdētāji tā laika neizbēgamības apstākļos diplomātiski un ar gudru viltību veicināja latviskumu. Priekšsēdētāji balstīja korus, deju kolektīvus, studijas. Pēteris Rakstnieku savienībā un Rakstniecības muzejā labvēlīgi ietekmēja latviešu literatūras procesu. Dzejnieks bija dzimis organizators, un, kad radās izdevība dibināt apgādu, iepriekš uzkrātais pieredzējums rezultatīvi izpaudās “Nordik” aktivitātēs.”

Hānbergs, Ēriks. Līdzsvarotājs. Pēteris Zirnītis: atcerēs, dzejā, fotogrāfijās. Rīga: Nordik, 2004, 112. lpp.

"Krājumos "..laineri paceļas gaisā" (1969), "Noktirne un gaiļa dziesma" (1975), "Redzējumi" (1979), "Laika ziņas" (1983), "Liecinieks uz sliekšņa" (1990) apvienojas racionalitāte ar romantisku patosu, pilsoniskas atbildības caurstrāvota sociālo parādību analīze mijas ar elēģiskām intonācijām. Tēlainībā dominē redzes gleznas, kaleidoskopiskums. Pirmajos krājumos pārsvarā verlibrs, vēlāk – tradicionāli atskaņots pants.
Grāmatas "Vēl vizuļo" (1994) un "Aizliegtais psalms" (1999) Zirnītis veidojies daļēji kā izlases, iepriekšējo krājumu dzejoļus papildinot ar jauniem darbiem. Noslīpētas kompozīcijas ietilpīgajā lakonismā atsedzas pieredzes briedināta, rezignētas intonācijas balstītas un dzidrināta poētiskā pasaule."

Sekste, Inguna. Pēteris Zirnītis. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga: Zinātne, 2003, 668. lpp.
LinksAnita Jansone-Zirnīte - Wife
Occupationspoet
Birth time/place28.11.1944
Rīga
Rīga
Education1963
Riga secondary school No. 2
Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga
Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga, LV-1010

1971
Ļeņingradas Valsts universitāte
Sanktpēterburga
Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia
Beidzis Psiholoģijas fakultāti.

1984
PSKP CK Sabiedrisko zinātņu akadēmija
Maskava
Moscow, Russia
Working place1969–1972
Latvijas Televīzija
Nometņu iela 62, Rīga
Nometņu iela 62, Rīga, LV-1002

1972–1975
Literature and Art
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

1976–1980
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Konsultants referents

1980–1982
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Valdes sekretārs

1984–1986
LATINFORM
Rīga
Rīga
Galvenais redaktors

1988
Žurnāls "Karogs"
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Nodaļas redaktors

1988–1994
Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejs
Pils laukums 2, Rīga
Pils laukums 2, Rīga, LV-1050
Muzeja direktors

1992–2001
Nordik
Rīga
Rīga
Apgāda dibinātājs un līdz mūža beigām bijis tā prezidents
Participation in organisationsLatvijas PEN klubs
Biedrs, priekšsēdētāja vietnieks

1971–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs

1990–2001
Latvian Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs
Place/time of death27.07.2001
Rīga
Rīga
BurriedBurtnieku pagasts
Burtnieku pagasts, Burtnieku novads
Apglabāts Burtnieku kapos.


Showing 1-16 of 16 items.
#LocationDateTypeType of location
  
1Rīga
(Rīga)
28.11.1944(not set)Pilsēta
2Rīga
(Rīga)
27.07.2001(not set)Pilsēta
3Burtnieku pagasts
(Burtnieku pagasts, Burtnieku novads)
(not set)(not set)Pagasts
4Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga
(Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga, LV-1010)
1963(not set)Ēka, māja
5Sanktpēterburga
(Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia)
1971(not set)Pilsēta
6Maskava
(Moscow, Russia)
1984(not set)Pilsēta
7Nometņu iela 62, Rīga
(Nometņu iela 62, Rīga, LV-1002)
1969 - 1972(not set)Ēka, māja
8Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1972 - 1975(not set)Ēka, māja
9Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1976 - 1980(not set)Ēka, māja
10Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1980 - 1982(not set)Ēka, māja
11Rīga
(Rīga)
1984 - 1986(not set)Pilsēta
12Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1988(not set)Ēka, māja
13Pils laukums 2, Rīga
(Pils laukums 2, Rīga, LV-1050)
1988 - 1994(not set)Ēka, māja
14Rīga
(Rīga)
1992 - 2001(not set)Pilsēta
15Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1971 - 1990(not set)Ēka, māja
16Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1990 - 2001(not set)Ēka, māja

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.