Pāvils Vīlips

lv
Ziņot redaktoram

Works: Author (41); Compiler (2); Co-author (1); Person of reception (2)

Photos: Person in photo(1)

NamePāvils Vīlips
PseudonymKlāvs Sarma
Personal informationVĪLIPS Pāvils (1901.22.XII Rīgā - 1979.4.IX Rīgā, apbed. Raiņa kapos) - dzejnieks. Aktrises Elvīras Brambergas dzīvesbiedrs.
Dz. strādnieku ģim. Māc. Biķernieku draudzes sk. (1910-14). 1914 tēvs kopā ar ģim. evakuējās uz Tallinu. Tur V. apmeklēja Pētera I reālsk. (1914-18) un kr. reālģimn. (1918-19). 1919 Ljas armijas sastāvā cīnījās pret bermontiešiem. 1919-21 māc. Rīgas 4. vidusskolā. 1921-31 stud. LU Filol. un filoz. fak. Filozofijas nodaļā. Līdzās studijām sniedza privātstundas, bija ārštata ierēdnis Finansu min-jā (1928), apmeklēja Vīni (1928) un Maskavu (1931). 1929-40 bija lit. skolotājs privātā ebreju Ezras ģimn. Rīgā, darbojās kreisajā presē un Ljas un PSRS tautu kult. tuvināšanās b-bā. 1940-41 bija laikr. "Tēvijas Sargs" red. vietn., 1940 un 1945-47 Operas un baleta t-ra lit. daļas vadītājs. Vācu okup. gados strād. gadījuma darbus, 1941 VIII-XI atradās apcietinājumā Centrālcietumā. RS b. (1940). LPSR N.b.k.d. (1970).
Pirmā publikācija - dzejolis "Ellai Ilbak. Pazaudēt" (ar parakstu Pauls Vīlips) laikr. "Latvijas Vēstnesis" 1925.27.V. 1928 V. iesaistījās literātu grupā, kas pulcējās ap žurn. "Trauksme", izdeva grām. "Traģiskā poēma" (1929), nesaistītā pantā rakstītu dzejoļu krāj. "21 dzeja", "Romantika autobusā" (abi 1930), "Poēma par Annu Lazdu un melno runci" (1932). Dzejā dominē pesim. pas. apjauta, skepse un bravūra, vientulības, cilv. atsvešinātības motīvi. Ar eksotisko poēmu "Hinemoa" ("Daugava", 1931, 6) aizsākās V. darbu virkne, kuros dominē Austrumu kult. reminiscences, interese par Orientu, noslēpumaino un eksot. Āzijas pasauli. 1947 V. apmeklēja Vidusāzijas republikas. Dzejoļu krāj. "Tuksnešu dārzos" (1949), "Karavānsarajs" (1978) līdzās trad. kvartām V. izmantojis austrumu dzejas formu (gazeles, mesnevī) stilizācijas. Sar. lugu "Doreīds ben Saīds no Bagdādes" (1935, fragm. public. 1962).
Intelektuāli ievirzīti V. filoz. etīžu (paša lietotais žanra apzīmējums - arabeskas) cikli grām. "Lapas ugunskurā" (1960), "Baltās ābeles dziesma" (1964), "Avota lāses" (1966). Tajos klusinātas pārdomas par cilv. savstarpējām attiecībām, laika ritumu, mūžīgo un pārejošo. Trad. formā rakstītas miniatūras sakopotas krāj. "Pavisam dīvaini, Lori!" (1966), "Ziemas hronika" (1968), V. mīlas lirika - krāj. "Saules grieži" (1956). Daudz retorisku frāžu, liekas patētikas dzejojumā "Fabrika pie Gaujas" (1949). Ar ps. Klāvs Sarma public. tēlojumus bērniem "Diženā vasara" un dzejojumu "Apses bērni" (abi 1943). Sar. arī grām. bērniem "Lielais lidojums" (1951), "Vāverītes ceļojums" (1952, kopā ar J. Ņečkaju). Tulk. no arābu, kr. un fr. val.: R. Rolāna "Anete un Silvija" (1927), arābu prozas izlase "Ko tu esi izdarījis, Hanafi?" (1961), V. Majakovska dzeja. Sar. drāmu "Aktrise" ("Karogs", 1955, 5), libretu Jāzepa Mediņa operai "Zemdegi" (pabeidzis komponēt M. Zariņš; librets ar nos. "Rīta ausma" public. žurn. "Karogs", 1947, 7.).
"Izlase" 2 sēj. (1962, 30. gadu proza), dzejas izlase "Treju loku varavīksna" (1972).
L. Krauliņš K. Dzejnieka ceļš // Vīlips P. Izlase. R., 1962. 1. sēj.; Zirnītis P. Pāvils Vīlips // Vīlips P. Treju loku varavīksna. R., 1972; Damburs E. Pārdomu un apvāršņu dzejnieks // Vīlips P. Karavānsarajs. R., 1978; Vīlips P. Austrumu dīvāns: Skice no autobiogr. "Pro domo sua" // Karogs, 1982, 1.
R. Briedis
Occupationspoet
Birth time/place22.12.1901
Rīga
Rīga
Education1910–1914
mācījies
Biķernieku draudzes skolā

1914–1918
mācījies
Pētera I reālskolā Tallinā

1918–1919
mācījies
krievu reālģimnāzijā Tallinā

1919–1921
mācījies
Rīgas 4. vidusskolā

1921–1931
studējis
LU Filoloģijas un filozofijas fak. Filozofijas nodaļā
Place/time of death04.09.1979
Rīga
Rīga
Burried
RewardsKultūras fonda prēmija
Prēmija piešķirta par stāstu "Viņķele".
Literatūra
1940

LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks
1970

Showing 1-2 of 2 items.
#LocationDateTypeType of locationText fragment
   
1Rīga
(Rīga)
22.12.1901Birth time/placePilsēta
2Rīga
(Rīga)
04.09.1979Place/time of deathPilsēta

:Category is not given

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.