Ontons Skrinda

lv
Ziņot redaktoram

Collections (1)

Works: Author (6); Person of reception (2)

Photos: Person in photo(1)

NameOntons Skrinda
PseudonymCeļaveirs
Personal information

SKRINDA Ontons (Skrynda; 1881.14.X Līksnas, tag. Vaboles pag. Liepas Mukānos - 1918.31.III Rēzeknē, apbed. Rēzeknes Miera ielas kapos) - dzejnieks, publicists. Benedikta un Kazimira Skrindu brālis.
Dz. zemnieka ģim. Māc. Līksnas pagastsk. (1888-91), Pēterburgas Sv. Katrīnas proģimnāzijā. Ar sudraba medaļu beidzis Pēterburgas 8. ģimn. (1902). Stud. Pēterburgas kara medicīnas akad. (1902-05, 1906-09). Pēc 1905. g. rev. emigrējis uz Šveici. Stud. medicīnu Bernes univ. (1905-06). No 1910 kara ārsts Sibīrijā; no 1913 ārsts Rēzeknē, 1914-17 - frontē. 1917 kritis vācu gūstā, smagi saslimis, 1918 atgriezies Ljā.
No 1906 latgaliešu laikr. "Gaisma" un "Dryva" iespiesti S. latgaliešu nac. atmodas garā rakstīti publicist. raksti, dzejoļi, stāsti un tēlojumi. Pirmā zināmā, ar iniciāļiem I.L. parakstītā publikācija - informācija "Nu Lejksnas pog. raksta, ka.." laikr. "Gaisma" 1906.21.I. Vēlāk laikr. public. jau lielāks apc. - "Par Piterburgas latvīšu muzikalisku bīdreibu", stāsts par 1905. g. rev. - "Vylku Jākups", kā arī vairāki atdzejojumi no poļu un kr. valodas. Tulk. un lokalizējis poļu un kr. rakstnieku lugas, dažas no tām - "Katreite", "Pādējī divi rubli", "Odums un Īva" bija ļoti populāras un daudzkārt izrādītas. Sar. "Latvišu volūdas gramatiku" (1908), kopā ar F. Obšteinu sast. dziesmu krāj. "Dzīsmu vōceleite" (1908), sast. un izd. pirmo latgaliešu dzejas antoloģiju "Kūkle" (1914). Tajā ievietoti arī vairāki S. oriģināldzejoļi, piem., "Vijoleite", "Rudiņs", kas ir vieni no pirmajiem mākslin. nozīmīgajiem dzejoļiem latgaliešu literatūrā. - Ps.: I. Leidumnīks, Ceļaveirs.
Miera ielas kapos Rēzeknē uzstādīts tēlnieka B.Buļa veidots piemineklis.
L. Obšteins F. Dr. Ontons Skrinda // Zīdūnis, 1928, 12; Broļi Skrindas. Daugavpils, 1990; Trojanovskis V. Jauna laikmeta nesējs // Ludzas Zeme, 1992, 11.I; Broks J. Antons Skrinda // Broks J. Latgales kultūras darba entuziasti. R., 1995; Latkovskis D. Nacionālā atmoda Latgalē. Rēzekne, 1999.
I. Salceviča

LinksKazimirs Skrinda - Brother
Benedikts Skrinda - Brother
Occupationspoet
publicist
Birth time/place14.10.1881
Dzimis agrākā Līksnas pagasta Liepas Mukānos.
Education
mācījies
Sv. Katrīnas proģimnāzijā Pēterburgā

1888–1891
mācījies
Līksnas pagastskolā

1902
mācījies
ar sudraba medaļu beidzis Pēterburgas 8. ģimnāziju

1902–1905
studējis
Pēterburgas Kara medicīnas akadēmijā

1905–1906
studējis
medicīnu Bernes universitātē

1906–1909
studējis
Pēterburgas Kara medicīnas akadēmijā
Place/time of death31.03.1918
Rēzekne
Rēzekne
Burried

:Category is not given
Showing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of locationText fragment
   
1Rēzekne
(Rēzekne)
31.03.1918Place/time of deathPilsēta

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.