Mintauts Eglītis

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Author (12); Person of reception (4)

Photos: Person in photo(2)

NameMintauts Eglītis
Personal informationEGLĪTIS Mintauts (1911.18.V Vitrupē - 1990.2.X Sidnejā, Austrālijā) - rakstnieks un grāmatizdevējs.
Beidzis Salacgrīvas ģimnāziju. Stud. mūziku Tautas konservatorijā. Strād. dažādus darbus (pasta ierēdnis, lauku orķestra muzikants u.c.). 1944 devies trimdā uz Vāciju, kur Baltijas univ. Pinnebergā turpinājis Rīgā aizsāktās filol. studijas. 1949 emigrējis uz Austrāliju. Piedalījies Latv. Rakstn. dienu rīcības komit. darbā, no 1962 bijis Latv. Preses b-bas Austrālijas kopas apgāda redakcijas kolēģijas loc., Salas apgāda un spiestuves īpašnieks. Izdevis ap 30 Austrālijas latv. aut. grāmatu un 32 M. Zīverta lugas.
Pirmais dzejolis "Mūzika" public. laikr. "Latvis" 1928.31.VII. Pēc pirmās grām. "Paziņas" (1943) trimdā publicējis stāstu krāj. "Meistara Celma kapella" (1946), "Paaudžu pils", "Pasta stāsti" (abi 1947), "Rotaļa" (1967), "Pasaulē nav prieka" (1990), "Dienasgrāmata 17.IX 1944 - 18.XI 1945" (1992). E. stāstos reāl. provinces vienkāršo ļaužu, gk. jauniešu ikdienas tēlojums. 70. un 80. gados period. izd. "Treji Vārti", "Austrālijas Latvietis" u.c. public. E. īsproza, kurā atspoguļotas viņa jaunības dienas Salacgrīvā. Piedalījies izd. "Trimdas rakstnieku vēstulēs" (1-2, 1982).
L. Zariņš A. Ar sālsmaizi pie Mintauta Eglīša // Latvju Žurn., 1952, 14; t.p. Mūžs rakstu laukā // Austrālijas Latvietis, 1986, 18.IV.
B. Dombrovska
Occupationsauthor
publisher
Birth time/place18.05.1911
Viļķene
Viļķene, Viļķenes pagasts, Limbažu novads
Dzimis Viļķenes, kādreizējā Vitrupes pagastā.
Education
mācījies
beidzis Salacgrīvas ģimnāziju

studējis
Tās turpina Baltijas universitātē Pinnebergā, Vācijā.
Rīgā aizsāk filoloģijas studijas

1944
studējis
turpina filoloģijas studijas Baltijas universitātē Pinnebergā, Vacijā
Place/time of death02.10.1990


Showing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of location
  
1Viļķene
(Viļķene, Viļķenes pagasts, Limbažu novads)
18.05.1911(not set)Village

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.