Lija Brīdaka

lv
Ziņot redaktoram

Works: Author (102); Atdzejotājs (2); Compiler (13); Editor (9); Author of the comment (15); Person of reception (11)

Photos: Person in photo(1)

NameLija Brīdaka
Additional namesLejiete
Personal informationBRĪDAKA Lija (dz. 1932. 3.IX Alūksnē) - dzejniece.
Dz. grāmatveža ģim. Beigusi Alūksnes vsk. (1951), LVU Vēst. un filol. fak. Latviešu val. un lit. nod. (1956), Augstākos scenāristu kursus Maskavā (1966). Strād. par skolotāju Bauskas 1. vsk. (1956-58), atbildīgo red. Rīgas TV studijas Literāri dramatisko raidījumu red. (1958-63), bijusi žurn. "Māksla" nod. vad. (1963-64), RS valdes sekretāre (1967-72), izdevn. "Liesma" galv. red. vietniece (1976-78), Rīgas kinostudijas galv. red. (1982-87). RS b. (1962). LPSR N.b.k.d. (1976). LPSR Valsts prēm. (1977).
Pirmā publikācija - dzejolis "Audēja" laikr. "Padomju Jaunatne" piel. 1953.25.IV; prozā - stāsts "Es neesmu tevī vīlies..." žurn. "Padomju Latvijas Sieviete" 1953 (6. nr.). Pirmajos dzejoļu krāj. "Man dzīve dāvina smaidu" (1962), "Zem pērkona dabesīm" (1966) un "Domu dienas" (1968) vēl samērā trafareta metaforika un tēli, bet jau pietiekami skaidri iezīmējas daiļrades būtība - racionālas, sab. aktīvas sievietes iekšējās pas. atklāsme, apvienojot publicistisku kaismi un klusinātos toņos risinātas pārdomas par cilvēka dzīvi un pārdzīvoto. Krāj. "Uzticības vārdi" (1972), "Gulbju pavadīšana" (1977), "Mūžīgais vaicājums" (1986) dominē intelektualitāte un pārdzīvojuma apvaldītība, asociatīvā tēlainībā turpināta savas esības izpēte. Sievišķīgā piesardzība un atbildības sajūta, nosliece uz pašapceri mijas ar savdabīgu ironiju, dažkārt tā kāpināta līdz sarkasmam (krāj. "Mazas ironeskas", 1979). Meditācija par sievietes vietu s-bā ir arī garo stāstu "Dienas prasa atbildi..." (1964), "Pilsētas atslēgas" (1975, ekraniz. 1973), stāstu krāj. "Portrets profilā" (1970) galv. tematika.
90. gadi, it īpaši gs. nogale, kad rakstniece darbojas Rēriha b-bā, ir aktīvs posms B. daiļradē. 1992 izd. B.Ahmaduļinas un B. kopkrāj. "Māja" (B. priekšv. un atdzejojums). Dzejoļu krāj. "Divēji vēji" (1997) un "Magoņu mākoņi" (1999) daudzveidojas izjūtu pasaule un tēlainība, padziļinās filozofiskā dzīves un laikmeta uztvere. Romānos "Atspēle" (1997), "Aizvējš pie jūras" (2000) un "Melnās ogas" (2001) risinātas ģim. un mīlestības problēmas. Dzīves un mūža atziņas apkopotas miniatūru krāj. "Atstāt pēdas..." (2002). Rakstījusi arī bērniem: pasakas "Egļu zvaniņš" (1997) un dzeja "Spicie prātiņi" (1999). Luga "Annas diena" iestud. Limbažu tautas t-rī (1998). Tulk. Somijas zviedru rakstnieces M.Tikanenes rom. dzejā "Gadsimta mīlas stāsts" (1997, kopā ar R.Lediņu).
Sastādījusi A.Ahmatovas dzejas izlasi "Baltie gājputni" (1983, latv. un kr. val.), B.Ahmaduļinas dzejas izlasi "Noslēpums" (1987, abām arī iev. aut. un līdzatdzejotāja), krāj. "Hilda Vīka atmiņās, mākslā, rakstniecībā", V.Moras dzejas krāj. "Jāsteidzas dzīvot" (arī B. priekšv.; abi 1997), I.Kalnāres dzejoļu izlasi "Īsas vasaras rasa" (1998).
Dzejas izlases "Septembra tembrs" (1982), "Mežraga sauciens" (2002).
L. Lisovska O. Violetā // Karogs, 1982, 9; Čaklais M. Profesionālis un ziedlapiņas. R., 1985; Janaite I. Dzīve pilna ar romāniem...// Brīdaka L. Aizvējš pie jūras. R., 2000.
D. Kurpniece
LinksMāra Svīre - Sister
Occupationspoet
Birth place03.09.1932
Education1940–1947
Alūksne
Alūksne, Alūksnes novads
Alūksnes septiņgadīgā skola

1947–1951
Alūksne Secondary School
Alūksne
Alūksne, Alūksnes novads

1951–1956
Latvijas Valsts universitāte
Vēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļa

1964–1966
Augstākie scenāristu kursi 
Working place1965–1971
Latvian Soviet Writers’ Union
Valdes sekretāre
Participation in organisations1960
Padomju Savienības komunistiskā partija (1952–1991)
Biedre.

1962–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

Biedre.


1990
Latvian Writers’ Union
Aleksandra Čaka iela 37 - 1, Rīga
Aleksandra Čaka iela 37 - 1, Rīga, LV-1011

Biedre.

RewardsLPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks
1976

Latvijas PSR Valsts prēmija
Prēmija piešķirta par republikas presē publicētajiem aktuālajiem, sabiedriski nozīmīgajiem publicistiskajiem rakstiem "Uzvaras pavasari atceroties", "Lai gūtu jaunus apvāršņus", "Lielo kontrastu zeme" u.c., kā arī par dzejoļu krājumiem.
Literatūrā
1977

Latvijas PSR Valsts prēmija
Prēmija piešķirta par republikas presē publicētajiem aktuālajiem, sabiedriski nozīmīgajiem publicistiskajiem rakstiem "Uzvaras pavasari atceroties", "Lai gūtu jaunus apvāršņus", "Lielo kontrastu zemē" un citiem, kā arī par dzejoļu krājumiem.
1977

Showing 1-4 of 4 items.
#LocationDateTypeVietas tipsText fragment
   
1Alūksne
(Alūksne, Alūksnes novads)
1940 - 1947EducationPilsēta
2Alūksne
(Alūksne, Alūksnes novads)
1947 - 1951EducationPilsēta
3Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1962 - 1990Participation in organisationsĒka, māja
4Aleksandra Čaka iela 37 - 1, Rīga
(Aleksandra Čaka iela 37 - 1, Rīga, LV-1011)
1990Participation in organisationsĒka, māja

:Nav norādīta kategorija

:Nav norādīta kategorija

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.