Leonards Latkovskis

lv
Ziņot redaktoram

Collections (1)

Works: Author (18); Author of the comment (4); Person of reception (5)

Photos: Person in photo(2)

NameLeonards Latkovskis
PseudonymSīks
Summary
Personal information
Dzimis Bokānu ciema Lesnīkos trūcīgu zemnieku Bōrbolas (dzimusi Ikaunieca) un Pītera Latkovska ģimenē.
1935. gada 20. jūlijā: apprecējās ar Rēzeknes komercskolas absolventi, grāmatvedi Albinu Putāni; laulībā dzimuši deviņi bērni.

1944: rudenī ar ģimeni devās bēgļu gaitās uz Vāciju.
1951: izceļoja uz ASV.
Work
No 20. gs. 20. gadu otras puses, studiju laikā aizsākās Leonarda Latkovska - valodnieka un etnogrāfa, publicista un literāta karjera.
Presē parādījās viņa publikācijas par latgaliešu etnogrāfijas un valodniecības jautājumiem, literatūrzinātniski apcerējumi un publicistiski raksti par sabiedriskām problēmām.
1927: pirmais publicētais raksts - "Latgalīšu literatura un jos nokūtne" žurnālā "Zīdūns" 1927. gada Nr. 5.
1931: Filoloģijas biedrības Rakstu 11. sējumā publicēti viņa pētījumi par Varakļānu novada izlokšņu
īpatnībām.
1936: pirmā nozīmīgā rakstu sērija "Daži volūdas vaicōjumi", kas risināja un skaidroja latgaliešu rakstu valodas problēmas. Pirmais no šīs sērijas rakstiem publicēts laikrakstā "Latgolas Vōrds" 1936.17.IX.
Leonarda Latkovska vākumu skat.: L. Latkovska folkloras vākums

Rakstīja arī dzejoļus un fabulas, stāstos atainoja latgaliešu sētas ieražas, tradīcijas, sadzīvi un cilvēciskās attiecības. Daudz pūļu viņš veltīja Latgales dialekta pētniecībai.

Aktīvi piedalījās zinātniskos kongresos un konferencēs, publicēja darbus par vēsturi, valodniecību, kultūras vēsturi, politiku, reliģiju; tulkojis latviešu tautasdziesmas latīņu valodā, J. Poruka dzejoļus - itāliešu valodā, sarakstījis monogrāfiju "Direktors Dr. A Broks", zinātnisku pētījumu divās daļās "Latgaļu uzvordi, palames un azvmtas", atmiņu grāmatu ar lielu izzinās vērtību "Dzvmtos zemes ļaudis".

Daudz rakstījis latgaliski; bija Amerikas Latviešu katoļu asociācijas dalībnieks un Latgales Pētniecības institūta dibinātājs un prezidents. Trimdā institūts saturēja kopā latgaliešus un veicināja vinu zinātnisko darbu.
1978: noorganizēja Pasaules neklātienes kursus latviešu valodā un it īpaši latgaliešu izloksnē. Šim darbam bija piekritēji ASV, Kanādā, Austrālijā, Anglijā, Vācijā, Zviedrijā.

1976: ieguvis Dr. h. c. grādu.


Quotations
"L. Latkovskis rakstījis arī dzejoļus un fabulas. Nozīmīgākais viņa devums daiļliteratūrā ir stāsti, kuros detalizēti un precīzi attēlotas latgaliešu sētas ieražas, tradīcijas, sadzīve, cilvēku attiecības, darbi, darbarīki utt.Cilvēku raksturu un attiecību veidojumā netrūkst laba humora." (Ilona Salceviča)

Salceviča, Ilona. Leonards Latkovskis Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga: Zinātne, 2003, 195. lpp.
Occupationsfolklore researcher
linguist
author
ethnographer
Birth time/place14.09.1905
Bokoni
Bokāni, Dekšāres pagasts, Viļānu novads

Dzimis Bokānu (Bokonu) ciema Lesnīkos.Residence1948–1950
Ingolštate
Ingolstadt, Bavaria, Germany

1951
Lūivila
Louisville, Kentucky, United States

L. Latkovskis kopā ar ģimeni izceļoja uz ASV.

Education1922–1926
Varakļānu ģimnāzija
Varakļāni
Varakļāni, Varakļānu novads

1926–1935
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050

Studēja Filoloģijas un filozofijas fakultātē vienlaikus Klasiskās filoloģijas, Baltu filoloģijas un Vēstures nodaļā; studijas beidza, iegūstot filoloģijas kandidāta grādu; kārtojis eksāmenus maģistra grāda iegūšanai ari vēsturē, baltu un slavu valodās, gatavojies zinātņu doktora grāda iegūšanai. Taču daudzajām zinātniskās darbības iecerēm un nākotnes plāniem svītru pārvilka 30. gadu beigu un 40. gadu sākuma notikumi Latvijas dzīvē.


1976
Bellarminas koledžā saņēmis goda doktora (Dr. h.c.)  grādu. 
Working place1928–1932
Pļaviņas
Pļaviņas, Pļaviņu novads

Strādājis Pļaviņu ģimnāzijā par latviešu, latīņu un krievu valodas un vēstures skolotāju.


1933–1940
Aglona Gymnasium
Aglona
Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads
Strādājis par grieķu, latīņu un angļu valodas skolotāju. 

1938–1940
The Archives of Latvian Folklore
Rīga
Rīga

Latviešu folkloras krātuves uzdevumā vācis Latgales vietvārdus, ko iesniedzis krātuvei 1940. gadā.


1940–1941
University of Latvia
Rīga
Rīga
Strādājis par krievu valodas docētāju. 

1941–1944
Kārsava
Kārsava, Kārsavas novads
Bijis Kārsavas ģimnāzijas direktors un mācijis latviešu un latīņu valodu. 

1943
Kārsava
Kārsava, Kārsavas novads
1943. gadā dibinātās Kārsavas Valsts komercskolas direktora vietas izpildītājs.

1943
Kārsava
Kārsava, Kārsavas novads
Kārsavas pilsētas galva. 

1944
Ludza
Ludza, Ludzas novads
Ludzas apriņķa vecākais.

1945–1948
Nodibinājis un vadījis latviešu ģimnāziju Noietingā.

1945–1947
Noietingas latviešu bēgļu nometnes komandants. 

1947–1955
Neietinga
Neuötting, Bavaria, Germany

Bijis trimdas latgaliešu laikraksta "Latgola" (1947-1955) redaktors.


1948–1950
Strādāja par angļu, spāņu, franču un vācu valodas skolotāju  Starptautiskās Bēgļu Organizācijas Mācību centrā Ingolštatē (International Refugee Organisation (IRO) Training Center Inglostadt). Strādāja arī par IRO ierēdņu tulku.

1951–1976 (Date is approximate)
Lūivila
Louisville, Kentucky, United States

Strādājis par mācībspēku Bellarmina koledžā, mācīja klasiskās valodas, vēsturi, salīdzināmo valodniecību un literatūru, un jaunās valodas.


1965–1972
Zinātnisko rakstu krājuma "Acta Latgalica" (1–4) redaktors. 
Participation in organisations
Akadēmiskā organizācija "Dzimtene".

1926
Kopš 1926. gada L. Latkovskis pieder akadēmiskajai organizācijai "Dzimtene" (arī "Dzimtine"), kas bija latgaliešu studentu biedrība. 

1960
Latgaļu Pētniecības institūts
Piedalījies Latgaļu Pētniecības institūta (Latgaļu Pētnīceibas instituts) dibināšanā 1960. gada 2. jūlijā ASV, Indianapolē. Kopš šī brīža Latgaļu Pētniecības institūta biedrs. 

1960 (Date is approximate)
Kopš 1960. gada bijis Kentuki latviešu kluba prezidents.
Emigrated1944
Neietinga
Neuötting, Bavaria, Germany

1944. gadā no Kurzemes ar kuģi "Bukareste" ar ģimeni devās bēgļu gaitās uz Vāciju.

Travelled1930–1933
Vasaras brīvlaikos ceļoja uz Lietuvu, Poliju, Igauniju un Somiju. 1933. gadā piedalījās braucienā uz Romu caru Poliju un Austriju.
Place/time of death30.07.1991
Lūivila
Louisville, Kentucky, United States
Burried
RewardsAndrīva Jūrdža fonda balva
Balva piešķirta par darbu "Latgolas vītu vōrdi".
1954


:Category is not given

:Category is not given

:Category is not given

:Category is not given

:Category is not given
Showing 1-17 of 17 items.
#LocationDateTypeType of locationText fragment
   
1Bokoni
(Bokāni, Dekšāres pagasts, Viļānu novads)
14.09.1905Birth time/placeCiems
2Varakļāni
(Varakļāni, Varakļānu novads)
1922 - 1926EducationPilsēta
3Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050)
1926 - 1935EducationĒka, māja
4Pļaviņas
(Pļaviņas, Pļaviņu novads)
1928 - 1932Working placePilsēta
5Aglona
(Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads)
1933 - 1940Working placeCiems
6Rīga
(Rīga)
1938 - 1940Working placePilsēta
7Rīga
(Rīga)
1940 - 1941Working placePilsēta
8Kārsava
(Kārsava, Kārsavas novads)
1941 - 1944Working placePilsēta
9Kārsava
(Kārsava, Kārsavas novads)
1943Working placePilsēta
10Kārsava
(Kārsava, Kārsavas novads)
1943Working placePilsēta
11Neietinga
(Neuötting, Bavaria, Germany)
1944EmigratedPilsēta
12Ludza
(Ludza, Ludzas novads)
1944Working placePilsēta
13Neietinga
(Neuötting, Bavaria, Germany)
1947 - 1955Working placePilsēta
14Ingolštate
(Ingolstadt, Bavaria, Germany)
1948 - 1950ResidencePilsēta
15Lūivila
(Louisville, Kentucky, United States)
1951ResidencePilsēta
16Lūivila
(Louisville, Kentucky, United States)
1951 - 1976Working placePilsēta
17Lūivila
(Louisville, Kentucky, United States)
30.07.1991Place/time of deathPilsēta

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.