Krišjānis Ancītis

lv
Ziņot redaktoram

Works: Author (5)

NameKrišjānis Ancītis
Personal informationANCĪTIS Krišjānis (1911.28.X Aknīstes pag. Ancīšos - 1963.8.I Rīgā, apbed. Meža kapos) - literatūrzinātnieks, valodnieks. Valdemāra Ancīša brālis.
Dz. saimnieka ģim. Māc. Aknīstes psk. (1920-24), Subates klasiskajā ģimn. (1924-29). Beidzis LU Filol. un filoz. fak. Baltu filol. nod. (1934). Strād. par skolotāju Rīgas komercsk. (1933-38), Rīgas 1. valsts ģimn. (1935-38). 1938 X - 1939 VI bijis latv. val. docētājs un stud. slāvu filol. Varšavas universitātē. Strād. Rakstu un mākslas kamerā (1939-40), Vēstures muzejā (1940-44). 1944 iesaukts vācu armijā. 1945. g. pavasarī saņemts gūstā un līdz 1946 XI bijis ieslodzījumā Uhtā, Komi APSR. Pēc atgriešanās Ljā strād. par ārštata mater. vācēju ZA Val. un lit. inst., asistentu LVU, zin. līdzstr. ZA Ģeoloģijas un ģeogrāfijas inst. u.c. Mūža nogalē bija zin. līdzstr. ZA Val. un lit. inst. Vārdnīcu sektorā.
Sar. apc. "A. Pumpura "Lāčplēša" avoti un paraugi" ("Ceļi", 1939, 9) sast. lietvārdu reģistru R. Klaustiņa un J. Endzelīna "Latvju tautas daiņām" (12, 1932). 30. gadu presē un rakstu krāj. public. rakstus un recenzijas par tdz. valodu, metriku, lit. teoriju un vēst., kā arī par etniskiem jautājumiem. Darbs valodniecībā apkopots pēcnāves izd. "Aknīstes izloksne" (1977).
L. Ancītis V. Krišjānis Ancītis // Karogs, 1981, 10; Bušmane B., Vīksna M. Izcila zinātnieka un skolotāja gadskārta // Izgl. un Kultūra, 2001, 18.X.
R. Briedis
LinksValdemārs Ancītis - Brother
Occupationslinguist
scientist
literary scholar
Birth time/place28.10.1911
Education1920–1924
mācījies
mācījies Aknīstes pamatskolā

1924–1929

mācījies
mācījies Subates reālģimnāzijā


1929–1935
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050

Pabeigtas studijas Filoloģijas un filozofijas fakultātē; studiju virziens: baltu filoloģija.


1938–1939
studējis
studējis slāvu filoloģiju Varšavas universitātē10.1938g.
līdz 06.1939g.
Place/time of death08.01.1963
Rīga
Rīga
Burried

:Category is not given

:Category is not given
Showing 1-2 of 2 items.
#LocationDateTypeType of locationText fragment
   
1Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050)
1929 - 1935EducationĒka, māja
2Rīga
(Rīga)
08.01.1963Place/time of deathPilsēta

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.