Kosts Korsaks

lv
Ziņot redaktoram

Collections (1)

Works: Author (17); Person of reception (5)

Photos: Person in photo(2)

NameKosts Korsaks
PseudonymK. Galvainis, J. Radzvilas
Name at birthKostas Korsakas
Personal informationKORSAKS (Korsakas) Kosts (1909.5.X Lietuvā, Pakrojas raj. Pašvitinē - 1986.22.XI Viļņā, Lietuvā, apbed. Viļņā, Anataklnes kapos) - lietuviešu literatūras zinātnieks, kritiķis, dzejnieks, tulkotājs, filol. z.d. (1965), Lietuvas PSR ZA akad. (1949).
Dz. rokpeļņu ģim. Bērnību pavadījis Rīgā. Pēc vecāku atgriešanās Lietuvā (1918) māc. Jonišķu un Šauļu ģimn. (1923-28). Atradies apcietinājumā par rev. darbību (1928-30). Pēc atbrīvošanas māc. Kauņas univ. Humanitāro zin. fak. (1931-40). Darbojies rev. ievirzes žurn. "Trečias Frontas" (1930-31). 2. pas. kara laikā evakuējies uz Penzu, tad Maskavu, rediģējis almanahu "Pergale" (1943-44), organizējis lit. dzīvi. Pēc kara Viļņas univ. docētājs (1944-57), prof. (1948), Liet. Lit. inst. (1946-51), Lietuvas Val. un lit. inst. (1952-84) direktors. Lietuvas PSR Tautas rakstn. (1979). Atbildīgais red. un līdzautors grām. "Lietuviu literatūros istorija" ("Lietuviešu literatūras vēsture", 1-4, 1957-68) u.c. inst. kolektīvajiem darbiem. Kritikā marksistiski vērtējis lit. mantojumu, aizstāvējis reālisma un tautiskuma tradīcijas. Izd. krāj. "Kritika" ("Kritika", 1936), "Literatūru draugyste" ("Literatūru draudzība, 1, 1962) u.c. Dzejoļu krājumos "Paukščiai grižta" ("Putni atgriežas, 1945), "Pjūtis" ("Pļauja", 1969), "Lapkritys" ("Lapkritis", 1979) u.c. raksturīgs sociāls patoss, frāzes aforistiskums un intelektuāls spriegums.
Nozīmīgs ir K. devums latv. lit. tulkošanā un kult. sakaru stiprināšanā. Sast. bibliogr. rādītāju "Lettica" (1932). Public. grām. "Latviu liauies dainos" ("Latviešu tautasdziesmas", 1938), apc. krājumu par A. Upīti "Latviu literatūros milžinas" ("Latviešu literatūras milzis", 1967). Liet. valodā tulk. prozu - krāj. "Latviešu noveles" (1933), K. Skalbes pasaku "Kaķīša dzirnavas" (1935), R. un M. Kaudzīšu rom. "Mērnieku laiki" (1939), J. Raiņa lugu "Pūt, vējiņi!" (1938). Atdzejojis J. Raiņa liriku: "Izlase" (1952), "Zelta sietiņš" (1967), "Lirika" (1975). - Ps.: J. Radzvilas, K. Galvainis u.c.
L. Korsakas K. [Autobiogrāfija] // Tarybu Lietuvos rašytojai. Vilnius, 1967; Lipskis S. Kostas Korsakas. Vilnius, 1989.
B. Tabūns
Work

Tulkojumi lietuviešu valodā

1933: Latviešu noveles (Latviu noveles)
1935: Skalbe, Kārlis. Kaķīša dzirnavas (Katinello malūnas)
1938: Rainis. Pūt, vējiņi! (Pūsk, vejeli!)
1939: Kaudzīte Reinis un Matīss. Mērnieku laiki (Matininku laikai)
1952: Rainis. Izlase (Rinktine)
1967: Rainis. Zelta sietiņš (Aukso sietelis)
1972: Akuraters, Jānis. Kalpa zēna vasara (Samdinio bernioko vasara)
1975: Rainis. Lirika.
Occupationspoet
translator
literary scholar
literary critic
Birth time/place05.10.1909
Pašvitine
Pašvitinys, Šiauliai County, Lithuania
Education1923–1924 (Date is approximate)
Jonišķi
Joniškis, Šiauliai County, Lithuania

Jonišķu proģimnāzija


1925–1928 (Date is approximate)
Šauļi
Šiauliai, Šiauliai County, Lithuania

Šauļu ģimnāzija


1931–1940
Kauņa
Kaunas, Kaunas County, Lithuania

Brīvklausītājs Kauņas Universitātes (Viļņas Vītauta Dižā universitātes filiāle) Humanitāro zinātņu fakultātē.

Working place1928–1930

Literatūras almanaha Trečias frontas redaktors.


1940–1941
Lietuvas Valsts izdevniecības direktors

1952–1984
Viļņa
Vilnius, Vilnius County, Lithuania
Lietuviešu valodas un literatūras institūta direktors
Participation in organisations1940
Lietuvas ziņu aģentūras ELTA direktors
Emigrated1941–1942
Penza
Penza, Penza Oblast, Russia

1942–1944
Maskava
Moscow, Russia
Detention1928–1930
Šauļi
Šiauliai, Šiauliai County, Lithuania

Piespriest četru gadu cietumsods par rakstiem nelegālajā komunistiskajā presē. Lietuvas prezidents Antans Smetona Kostu Korsaku apžēloja.

Place/time of death22.11.1986
BurriedAntakalnu kapi, Viļņa
Karių Kapų gatvė 11, Vilnius, Lithuania

:Category is not given

:Category is not given

:Category is not given

:Category is not given

:Category is not given
Showing 1-9 of 9 items.
#LocationDateTypeType of locationText fragment
   
1Pašvitine
(Pašvitinys, Šiauliai County, Lithuania)
05.10.1909Birth time/placePilsēta
2Jonišķi
(Joniškis, Šiauliai County, Lithuania)
1923 - 1924EducationPilsēta
3Šauļi
(Šiauliai, Šiauliai County, Lithuania)
1925 - 1928EducationPilsēta
4Šauļi
(Šiauliai, Šiauliai County, Lithuania)
1928 - 1930DetentionPilsēta
5Kauņa
(Kaunas, Kaunas County, Lithuania)
1931 - 1940EducationPilsēta
6Penza
(Penza, Penza Oblast, Russia)
1941 - 1942EmigratedPilsēta
7Maskava
(Moscow, Russia)
1942 - 1944EmigratedPilsēta
8Antakalnu kapi, Viļņa
(Karių Kapų gatvė 11, Vilnius, Lithuania)
(not set)BurriedKapsēta
9Viļņa
(Vilnius, Vilnius County, Lithuania)
1952 - 1984Working placePilsēta

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.