Konstantīns Karulis

lv
Ziņot redaktoram

 Collections (2)

Works: Author (19); Author of the comment (4)

Audio/video: Narrator (1)

Photos: Person in photo(2)

NameKonstantīns Karulis
Personal informationKARULIS Konstantīns (1915.10.II Rīgā - 1997.3.XI, Rīgā, apbed Meža kapos) - žurnālists, valodnieks, kultūrvēsturnieks, habilitētais filol. dokt. (1993), LZA goda loc. (1995), Valsts emeritētais zinātnieks (1996), Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris (1996).
Dz. ielu dzelzceļa kalpotāja ģim. Māc. Rīgas 36. psk. (1923-28), Rīgas 1. pils. ģimn. (1928-30), 4. ģimn. (1930-32). Stud. LU Tautsaimn. un tiesību zinātņu fak. Tiesību zin. nodaļā (1932-42).
1931 sācis strādāt žurn. "Latvijas Jaunatne". Pirmā publikācija "Trīsdesmit septiņas dienas dzimtenes ārēs" žurn. "Latvijas Jaunatne" 1931 (2.-4.nr.), 1932 (1., 5.-9.nr.). Sērijā ""Latvijas Jaunatnes" bibliotēka" izd. K. pirmā grām. "Lidmašīna" (1934). 30. gados K. darbojies žurnālistikā, publicējies laikr. "Jaunākās Ziņas" u. c., bijis laikr. "Brīvā Zeme" red. loc. (1934-40), izd. "Latvijas Vilnis" red. (1940). 2. pas. kara gados strād. par skolotāju Lauberes psk. (1941-43), par skolas pārzini Birzgales psk. (1943-44). 1944 K. mobilizēts Latv. leģionā, frontes avīzes "Latvijas Kareivis" red. loc. (1944-45) Kurzemē. 1945 -47 izsūtījumā Tālajos Austrumos. Pēc atgriešanās Rīgā (1947) beidzis LVU Juridisko fak. un strād. par juriskonsultu un stenogrāfu ZA (1948-50). Mācījis stenogr. dažādos kursos (1950-57). Pēc tam pievērsies valodn., strād. ZA Val. un lit. institūtā (1957-64), ZA Fundam. b-kā (1964-75). Piedalījies "Latviešu literārās valodas vārdnīcas" izstrādāšanā. Kopā ar K.Egli un A.Apīni dibinājis Grāmatniecības vēstures komisiju (darbojās no 60. gadiem līdz 1990).
Galv. darbs "Latviešu etimoloģijas vārdnīca" (1-2, 1992, J.Endzelīna balva par izcilāko pētījumu latv. valodniecībā un baltoloģijā). Darbi valodn. un grāmatn. vēsturē: "Senie un mūsdienu raksti" (1956), "Raksts un rakstīšanas līdzekļi gadu tūkstošos" (1962), "Latviešu grāmata gadsimtu gaitā", "Latviešu padomju prese" (abas 1967), "Jānis Reiters un viņa tulkojums" (1986), grām. par F.Brīvzemnieku "Kam stiprs prāts un cieta griba" (1992) u.c. Darbojies arī par sastādītāju, komentētāju, bibliogrāfu (G. F. Stendera "Augstas gudrības grāmata", 1988, u.c.). Raksti publicēti arī Stokholmā, Bukarestē, Maskavā, Ļeņingradā, Viļņā, Tallinā. Rakstījis arī par stenogrāfijas jaut.- grām. "Īsais un ātrais raksts" (1959), piedalījies kol. darbos "Stenogrāfija" (1-2, 1953-55) un "Stenogrāfijas vārdnīca" (1961).
Nepabeigts (stenogrāfiskā, neatšifrētā rakstā) palicis fundamentāls pētījums "Latviešu grāmatniecība. 1918-1940", kas veidots kopīgi ar dzīvesbiedri filol. dokt. L.Rozi, un atmiņu tēlojumu virkne "Rīgas zēna atmiņas" (public. tēlojums "Žīdi un žīdiņi" - žurn. "Rīgas Laiks"", 1994, 2.
K. darbība vispusīga, izvērsta dažādās kult. jomās, tai gk. izglītojošs, popularizējošs raksturs.
L. Stradiņš J. Konstantīns Karulis // Karogs, 1998, 1.
V. Vāvere
LinksIrēne Karule - Wife
Occupationsresearcher
linguist
journalist
cultural historian
Birth place10.02.1915
Rīga
Rīga
ResidenceRīga
Rīga
Education1928–1930
mācījies
mācījies Rīgas pilsētas 1.ģimnāzijā

1930–1932
mācījies
mācījies Rīgas 4.ģimnāzijā

1932–1942
studējis
studē LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes Tiesību zinību nodaļā

1947–1950
studējis
studē un beidz LVU Juridisko fakultāti un strādā par juriskonsultu ZA
Place of death03.11.1997
Rīga
Rīga
Burried
RewardsTriju Zvaigžņu ordenis
Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks ar Ordeņa domes 1996. gada 22. aprīļa lēmumu.
IV šķira
1996

Showing 1-3 of 3 items.
#LocationDateTypeVietas tipsText fragment
   
1Rīga
(Rīga)
10.02.1915Birth placePilsēta
2Rīga
(Rīga)
(not set)ResidencePilsēta
3Rīga
(Rīga)
03.11.1997Place of deathPilsēta

:Nav norādīta kategorija

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.