Kārlis Krauliņš

lv
Ziņot redaktoram

Collections (1)

Works: Author (27); Compiler (8); Editor (2); Author of the comment (10); Person of reception (3)

Photos: Person in photo(1)

NameKārlis Krauliņš
PseudonymK. Rijnieks
SummaryKārlis Krauliņš (1904–1981) – literatūrzinātnieks, profesors. Bijis VAPP Jaunatnes rakstu apgāda vadītājs, Latvijas Padomju rakstnieku savienības valdes sekretārs, Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūta direktora vietnieks zinātniskajā darbā un ilggadējs Latvijas Valsts universitātes profesors. Kārļa Krauliņa darbi, to vidū arī literatūrzinātniskie raksti par prozu un daiļrades metodi, nav brīvi no vulgārsocioloģiskās pieejas un padomju totalitārā režīma laikmetam raksturīgajām oficiālajām mākslas politizācijas tendencēm.
Personal informationDzimis rentnieka ģimenē.
Work1924: pirmā publikācija – raksts "Māksla kā laikmetiska jaunradīšana" žurnāla "Studentu Dzīve" 3. numurā.
1939: ar pseidonīmu K. Rijnieks, balstoties uz pozitīvisma filozofiju, sarakstījis grāmatas par ētikas un psiholoģijas jautājumiem – "Sengrieķu dzīves gudrība" un "Mūsdienu cilvēks". Turpmāk pārorientējās uz marksistiski socioloģisko metodoloģiju.

Kārļa Krauliņa darbi, to vidū arī literatūrzinātniskie raksti par prozu un daiļrades metodi, nav brīvi no vulgārsocioloģiskās pieejas un padomju totalitārā režīma laikmetam raksturīgajām oficiālajām mākslas politizācijas tendencēm.

Sastādījis lasāmgrāmatas un ābeces skolām.

Akadēmiskā darbība

Vadītās disertācijas filoloģijas zinātņu kandidāta grāda iegūšanai
1956: Broņislavs Tabūns "Komunista tēls latviešu padomju romānā".
1965: Т.Т. Зубова "Тетралогия Андрея Упита "На грани веков" как отражение идейно-эстетических взглядов писателя 30-х гг. XX столетия" (Maskava).
1965: Kęstutis Nastopka "Взаимосвязи литовской и латышской литератур (1800–1917)" (Viļņa).
1970: Svetlana Ivanova "Восприятие творчества М.А. Шолохова в Латвии".
1970: Astrīda Skurbe "Конфликты и характеры в современном латышском советском романе".
1971: Zigurds Mikainis "Proletāriskā internacionālisma idejas J. Raiņa darbos".
1975: Inna Bergmane "Восприятие русской прозы в Латвии в 1880–1890-е годы".
1975: Edīte Kļaveniece "Литературные интересы и их роль в эстетическом воспитании учащихся вечерней (сменной) школы".
1976: Anita Liepa "Образы рабочих в драматической трилогии и драме "1905" Андрея Упита".

Ārzemju autoru darbu tulkojumi

1940: Josifs Staļins. "Biedra Ivanova vēstule un biedra Staļina atbilde" (VAPP Jaunatnes rakstu apgādniecība).
1940: Josifs Staļins. "Runa VĻKJS VIII Vissavienības kongresā: 1928. gada 16. maijā" (VAPP Jaunatnes rakstu apgādniecība).
1945: Vladimirs Potjomkins. "Agresoru nomierināšanas politika un Padomju Savienības cīņa par mieru" (VAPP Grāmatu apgāds).

Occupationsliterary scholar
Birth place09.03.1904
Kocēni [uo]
Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads
"Leimaņi"

Residence1904–1915
Kocēni [uo]
Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads

1915–1923
Valmiera
Valmiera

1923–1937 (Date is approximate)
Rīga
Rīga

1937–1940 (Date is approximate)
Kocēni [uo]
Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads

Dzīvojis pie radiem.


1940–1941
Rīga
Rīga

1941–1944
Krievija
Russia

1944–1981 (Date is approximate)
Baznīcas iela 4, Rīga
Baznīcas iela 4, Rīga

Dzīvoklis 5

Education1913–1915
Briežu pagastskola
Brieži
"Brieži", Vaidavas pagasts, Kocēnu novads

1915–1923
Valmieras vidusskola
Leona Paegles iela 40, Valmiera
Leona Paegles iela 40, Valmiera, LV-4201

1923–1928
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050

Filoloģijas un filozofijas fakultāte

Working place1925
Rīga
Rīga
Strādājis Rīgas privātajās vidusskolās par latīņu valodas, psiholoģijas un loģikas skolotāju.

1928–1929
Jelgava State Teacher's Training Institute
Jelgava
Jelgava
Psiholoģijas lektors

1940–1941
VAPP Jaunatnes rakstu apgāds
Aspazijas bulvāris 24, Rīga
Aspazijas bulvāris 24, Rīga, LV-1050
Apgāda vadītājs

1941–1944
Laikraksts "Latviešu Strēlnieks"
Krievija
Russia
Laikraksta līdzstrādnieks

1944–1948
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Valdes sekretārs

1945–1966
Latvijas Valsts universitāte
Brīvības bulvāris 32, Rīga
Brīvības bulvāris 32, Rīga, LV-1050
Vēstures un filoloģijas fakultātes docents. Docējis literatūras teorijas un PSRS tautu literatūras kursus

1948–1951
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Akadēmijas laukums 1, Rīga
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050
Direktora vietnieks zinātniskajā darbā

1966–1970
Latvijas Valsts universitāte
Brīvības bulvāris 32, Rīga
Brīvības bulvāris 32, Rīga, LV-1050
Vēstures un filoloģijas fakultātes profesors. Docējis literatūras teorijas un PSRS tautu literatūras kursus

1970–1981
Latvijas Valsts universitāte
Visvalža iela 4a, Rīga
Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050
Filoloģijas fakultātes profesors Latviešu literatūras katedrā, katedras vadītājs. Docējis literatūras teorijas un PSRS tautu literatūras kursus.
Participation in organisations1941–1981
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs

1942–1952
Vissavienības komunistiskā (boļševiku) partija (1925–1952)
Biedrs

1952–1981
Padomju Savienības komunistiskā partija (1952–1991)
Biedrs
Service1941–1944
Sarkanā armija
Krievija
Russia

Kara korespondents

Emigrated1941–1944 (Date is approximate)
Uržuma
Urzhum, Kirov Oblast, Russia

Sākotnēji – Halturina, vēlāk – Uržuma.

Place of death05.12.1981
Rīga
Rīga
BurriedRaiņa kapi
Aizsaules iela 1, Rīga, LV-1026
RewardsSarkanās Zvaigznes ordenis
Ordeni saņēmis kā Latvijas Padomju rakstnieku savienības sekretārs rakstnieks.
1946

LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks
1964

Andreja Upīša prēmija (Skrīveri)
Prēmija piešķirta par Andreja Upīša dzīves un darbības izpēti.
1977

Showing 1-20 of 25 items.
#LocationDateTypeVietas tipsText fragment
   
1Kocēni [uo]
(Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads)
1904 - 1915ResidenceCiems
2Kocēni [uo]
(Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads)
09.03.1904Birth placeCiems
3Brieži
("Brieži", Vaidavas pagasts, Kocēnu novads)
1913 - 1915EducationViensēta
4Leona Paegles iela 40, Valmiera
(Leona Paegles iela 40, Valmiera, LV-4201)
1915 - 1923EducationĒka, māja
5Valmiera
(Valmiera)
1915 - 1923ResidencePilsēta
6Rīga
(Rīga)
1923 - 1937ResidencePilsēta
7Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050)
1923 - 1928EducationĒka, māja
8Rīga
(Rīga)
1925Working placePilsēta
9Jelgava
(Jelgava)
1928 - 1929Working placePilsēta
10Kocēni [uo]
(Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads)
1937 - 1940ResidenceCiems
11Aspazijas bulvāris 24, Rīga
(Aspazijas bulvāris 24, Rīga, LV-1050)
1940 - 1941Working placeĒka, māja
12Rīga
(Rīga)
1940 - 1941ResidencePilsēta
13Krievija
(Russia)
1941 - 1944ServiceValsts
14Krievija
(Russia)
1941 - 1944Working placeValsts
15Uržuma
(Urzhum, Kirov Oblast, Russia)
1941 - 1944EmigratedPilsēta
16Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1941 - 1981Participation in organisationsĒka, māja
17Krievija
(Russia)
1941 - 1944ResidenceValsts
18Raiņa kapi
(Aizsaules iela 1, Rīga, LV-1026)
(not set)BurriedKapsēta
19Baznīcas iela 4, Rīga1944 - 1981ResidenceĒka, māja
20Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1944 - 1948Working placeĒka, māja

:Nav norādīta kategorija

:Nav norādīta kategorija

:Nav norādīta kategorija

:Nav norādīta kategorija

:Nav norādīta kategorija

:Nav norādīta kategorija

:Nav norādīta kategorija

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.