Jezups Laganovskis

lv
Ziņot redaktoram

Collections (1)

Works: Author (25); Compiler (1); Person of reception (5)

Photos: Person in photo(1)

NameJezups Laganovskis
PseudonymNikodems Ruduks
Personal informationLAGANOVSKIS Jezups (1920.15.III Kārsavas pag. Kabilovas c. - 1987.14.II Rīgā, apbed. Raiņa kapos) - rakstnieks.
Dz. zemnieka ģimenē. Māc. Bondaru (1927-31) un Kārsavas psk. (1932-34), Kārsavas (1934-37), pēc tam Abrenes vidusskolā. Par rev. darbību no vsk. izslēgts un apcietināts (1939). 1940-41 strād. par Abrenes apr. komjaunatnes sekretāru, lit. līdzstr. laikrakstā "Taisneiba" un skolotāju Daugavpils 1. vidusskolā. 2. pas. karā bijis Latv. strēlnieku divīzijas rotas politvad. vietnieks, laikr. "Latviešu Strēlnieks" līdzstrādnieks (1941-44). Laikr. "Literatūra un Māksla" lit. līdzstr. un atbildīgais sekretārs (1946-50), redaktors (1952-53). Māc. LKP CK partijas skolā Rīgā (1950-52). Ludzas raj. Zvirgzdienas Mašīnu un traktoru stacijas KP org-jas sekretārs (1953-54). RS b. (1947).
Pirmā lit. publikācija - M. Šolohova rom. "Uzplāstō vacaine" tulk. laikr. "Taisneiba" 1940.7.XII-1941.11.VI. L. daiļrade izaugusi no paša pieredzē sakņotiem pārdzīvojumiem. Kopkrāj. "Kauju avangardā" un "Gvardes ceļš" (abi 1944) apkopojis kara laikā tapušos aprakstus. Reālās dzīves un mākslin. izdomas savijums dzimtā novada - Latgales kolorīta un tās ļaužu atklāsmē, psihol. sava laika cilv. attiecību, notikumu un norišu atkailinājums dominē stāstu krāj. "Kad vēji šalc" (1956), "Pirmās rozes šogad" (1964), "Un kā jūs dzīvojat?" (1967), "Augļi no mana dārza" (1969), "Labākais piemineklis" (1980). Stāstiem raksturīgā tēlotās vides savdabība un zemn. humors jo spilgti atklājas L. satīr. prozā: krāj. "Greizie rati" (1969), "Procedūras" (1979), "Tā runāja Iks Vonagals" (1984). Autors vēro dzīvi ar ironisku smaidu, asprātīgi komentējot notiekošo. Raksturīga izteiksmes daudzveidība - paradoksi, pašironija, sentence, parodija, humoreska u.c. Raksti par lit. apkopoti grām. "Vienīgā mīlestība" (1978). Izd. atmiņu grām. "Pasaules atklāsme" (1987).
Tulk. no kr. un poļu val.: M. Bubennova "Baltais bērzs" (1954), J. Nerverlija "Zēns no Saļskas stepēm" (1958), V. Grosmana "Par taisnīgu lietu" (1959), H. Senkeviča "Krustneši" (1963) u.c. Sast. un sar. ievadu poļu dzejas izlasei "Kamēr mēs vēl dzīvi" (1971). - Ps.: Benedikts Bulstaks, Dagmuds Gunkurs, J. Iksvonagals, J. Laganovskis Sutra, Jadvigs Marts, Reinis Nekaudzītis, Nikodems Ruduks.
Izlase "Ciemos pie Izidora un citi stāsti" (1970).
L. Vējāns A. Tiesnese un māsa. R., 1979, 60.-73.lpp.; Vējāns A. Pazaudētā paradīze // Vējāns A. Latgales rakstu gaisma. R., 1996.Laganovskis J. Pasaules atklāsme. R., 1987.
D. Kurpniece
Occupationsauthor
Birth place15.03.1920
Dzimis Kārsavas pagasta Kabilovas ciemā.
Education1927–1931
mācījies
mācījies Bondaru pamatskolā

1932–1934
mācījies
mācījies Kārsavas pamatskolā

1934–1937
mācījies
mācījies Kārsavas vidusskolā

1937–1939
mācījies
mācījies Abrenes vidusskolā

1950–1952
mācījies
mācījies LKP CK partijas skolā Rīgā
Place of death14.02.1987
Rīga
Rīga
Burried
Showing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeVietas tipsText fragment
   
1Rīga
(Rīga)
14.02.1987Place of deathPilsēta

:Nav norādīta kategorija

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.