Jānis Veselis

lv
Report to editor

Works: Author (107); Author of the comment (1); Person of reception (47)

Photos: Person in photo(1)

NameJānis Veselis
Personal informationDzejnieks, dramaturgs un ražīgs prozaiķis. Dzimis 1896. gada 1. aprīlī Neretas pagasta Āniņos, miris 1962. gada 18. maijā Milvoki, Viskonsinā, ASV, apbedīts Riversaidas kapos, Kalamazū, Mičigana, ASV.

ĢIMENE

Dzimis kalpu ģimenē. 1944. gadā emigrējis uz Vāciju, bet 1950. gadā pārcēlies uz Kalamazū, Mičiganā, ASV.

IZGLĪTĪBA

1907–1910 Neretas Andreja skola.
1911–1913 Jēkabpils pilsētas skola.

DARBA GAITAS

1919–1921 cenzors Latvijas armijas štāba informācijas nodaļā.
1932–1934 cenzors Latvijas Iekšlietu Ministrijas Preses nodaļā.
1942–1943 redaktors apgādā “Latvju grāmata”.
194?–194? literatūras skolotājs Omstedes Rūdolfa Blaumaņa latviešu ģimnāzijā.
1950–1962 latviešu grāmatu kolportieris.

Darbs periodiskajos izdevumos

1921 laikraksta “Latvijas Kareivis” korektors.
1926 laikraksta “Rīgas Ziņas” redakcijas loceklis.
1928–1940 žurnāla “Daugava” redkolēģijas loceklis.
1937–1940 laikraksta “Jaunākās Ziņas” darbinieks.
1942–1943 žurnāla “Latvju Mēnešraksts” redakcijas loceklis.
1946–1947 žurnāla “Varavīksna” redaktors.
1955–1962 žurnāla “Labietis” līdzredaktors.

LITERĀRĀ DARBĪBA

Pirmie literārie mēģinājumi un publikācijas

Dzejolis “Nav žēl ne mīlas bijušās, ne cerību” laikrakstā “Republikas Sargs” 1920. gada 23. aprīlī.

Proza

Stāsti/Noveles
1921 “Pasaules dārdos”.
1921 “Zem vācu jūga”.
1921 “Aklais ezers”.
1922 “Liesma uz ūdeņiem”.
1923 “Dievu gulta”.
1924 “Rēgi un cilvēki”.
1925 “Vilkači”.
1928 “Neticīgā Toma mīlestība”.

Romāni
1921 “Saules kapsēta”.
1924 “Eņģelis Ufirs”.
1927 “Tīrumu ļaudis”.
1929 “Trīs laimes”.
1931 “Dienas krusts”.
1933 “Cilvēku sacelšanās”.
1938 “Tērauda dvēsele” (grāmatā 1961).
1942 “Velgas mīlestība”.
1943 “Divas māsas” (grāmatā 1958).
1952 “Viesturs Varapoga”.
1961 "Lielais gājiens".
1962 “Blāzmas staigātāji”.

Teiksmas
1942 “Latvju teiksmas” (papildināti izdevumi – 1945, 1948, 1966).
1945 “Saules meitas”.

Dramaturģija

1931 “Jumis”.
1934 “Kur tad tu nu biji, āzīti mans?”

Dzeja

1943 “Dzīves vainagi”.
1947 “Staru būdā”.
1954 “Laimas mirdzumā”.

Kultūrvēsturiski apcerējumi

1936 “Jānis Poruks”.
1944 “Augusts Annus”.
1947 “Latviešu rakstniecības vēsture”.
1954 “Teiksma par manu mūžu”.

Esejas
1936 “Pārdomu grāmata”.
1938 “Rakstnieku sejas”.

Cittautu darbu tulkojumi

1927 Vladislavs Reimonts. “Vampīrs”.
1927 Ļevs Tolstojs. “Kazaki”.
1928 Emīls Zolā. “Abata Murē noziegums”.
1928–1937 Vladislavs Reimonts. “Zemnieki” (1.–4. daļa).
1936 Plūtarhs. “Grieķu un romiešu varoņu dzīves”.
1937 Fjodors Dostojevskis. “Noziegums un sods”.
1941 Fjodors Gladkovs. “Enerģija”.
manuskriptā: senindiešu eposs “Mahābhārata”.

Literāro darbu tulkojumi citās valodās

PROZA

Čehu valodā
1930 Lužko bohu. (“Dievu gulta”). Tulkojis: Nikolajs Skudre (Nikolaj Skudre).

ANTOLOĢIJAS

Lietuviešu valodā
2005 Šiauliai : provincijos miestas palatvėje : tekstai. (“Šauļi : provinicāla pilsēta pie Latvijas robežas : teksti”). Tulkojis: Vigmants Butkus (Vigmantas Butkus).

Daiļrades galvenās iezīmes, uzskati, nostādnes

“Daiļrades sākumā tiecies dzīvē pieredzēto izmantot filozofisku problēmu risinājumā, prozai ekspresionistisks tēlošanas veids. Stāstos un stāstu krājumos sākotnēji ekspresionistiskā, vēlāk episki palēninātā tēlojumā cilvēka eksistenciālo vērtību apliecināšana, skatot indivīdu vienotībā ar dabu, kosmosu, meklējot cilvēka psihes sakņojumu pārreālās, arhetipiskās likumsakarībās. Sintēzes meklējumi pretrunīgu vērtību konfliktos, jutekliskā un garīgā pirmsākuma, zemes dzīves un alku pēc mūžīgā savijumā piemīt latviešu lauku sētā, dabas harmonijā skatītiem personāžiem romānā "Tīrumu ļaudis" latviešu senvēstures ainā tēlota baltu cilšu dievību pasaules saistība ar cilvēku dzīvi, bet arhetipisko pārdzīvojumu eksistence – romānā "Trīs laimes". Romānā "Blāzmas staigātāji" tēlota dabas un cilvēka dvēseles harmonija, plastiski veidotu raksturu pretrunīga un tomēr līdzsvarota sekošana dabas aicinājumam. Filozofisku līdzību žanrā realizēta tiekšanās restaurēt latvisko arhetipu pasauli darbā "Latvju teiksmas", tajā jūtams dievturības ideju atspulgs, pēc latviešu mitoloģijas materiāla atveidota poetizēta latviskā pasaules izjūta, skaistuma izpratne, ētiskais kodekss.” (Anita Rožkalne)

MILITĀRAIS DIENESTS

1915 mobilizācija, tiek apmācīts Jelgavā, Valmierā.
1916 apmācības Vēravā, Igaunijā, vēlāk nosūtīs uz fronti Daugavpils apkaimē.
1916. gada jūlijā kaujas Rīgas frontē.
1917 ievainots, ārstējas Pēterburgā, Krievijā.
1917 neilgu laiku dienē latviešu rezerves pulkā Tērbatā, Igaunijā.
1919 iesaukts Latvijas armijā, dienē dažādās armijas daļās.

SABIEDRISKĀ DARBĪBA

Dievturu kustības aktīvists, Dievturu Sadraudzes vecākais.

Dalība profesionālajās organizācijās un partijās

PEN kluba biedrs.
Latviešu Preses biedrības goda biedrs.
Konkordijas “Valdemārija” goda filistrs.

APBALVOJUMI

1928 Kultūras fonda prēmija par romānu “Tīruma ļaudis”.
1943 Kultūras fonda prēmija par “Latvju teiksmas”.
1946 Kultūras fonda prēmija par “Latvju teiksmas”.
1953 Kultūras fonda prēmija par romānu “Viesturs Varapoga”.

PIEMIŅAS VIETAS, MUZEJI

Piemiņas istaba Kalamazū, Mičiganā, ASV.

BIBLIOGRĀFIJA

Ķuzāne L. (2000). Saules koka meklētājs. Rīga: Daugava
Priede, M. (1998) Jānis Veselis, kas apmulsināja romānisti. Diena, 26. maijs
Ķuzāne L. (1994). Kur ir mans laiks? Staburags, 7., 9., 12., 14., 16., 21. jūlijs
Hiršs H. (1994). Jānis Veselis. Latviešu rakstnieku portreti. 20. un 30. gadu rakstnieki. Rīga: Artava
Hiršs, H. (1992). Jānis Veselis. Karogs, Nr. 10
Kaugars A., Puže L. u. c. (1980). Jānis Veselis : atmiņas un apceres. Linkola: Jāņa Veseļa fonds
Ķelpe J. (1938). Jānis Veselis. Rīga: Grāmatrūpnieks
LinksLilija Puže - Draugs
Occupationstranslator
author
Birth time/place01.04.1896
Residence1896–1899 (Date is approximate)

1899–1902

1902–1906
Education1907–1910
Nereta
Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads
mācījies Neretas Andreja skolā.

1911–1913
Jēkabpils
Jēkabpils
mācījies Jēkabpils pilsētas skolā.
Working place1919–1921 (Date is approximate)
Rīga
Rīga
cenzors Latvijas armijas štāba informācijas nodaļā.

1921
Rīga
Rīga
korektors laikrakstā “Latvijas Kareivis”.

1926
Rīga
Rīga
laikraksta “Rīgas Ziņas” redakcijas loceklis.

1928–1940
Rīga
Rīga
žurnāla “Daugava” redkolēģijas loceklis.

1932–1934
Rīga
Rīga
cenzors Latvijas Iekšlietu Ministrijas Preses nodaļā.

1937–1940
Rīga
Rīga
laikraksta "Jaunākās Ziņas” darbinieks.

1942–1943
Rīga
Rīga
redaktors apgādā “Latvju grāmata”.

1942–1943
Rīga
Rīga
žurnāla “Latvju Mēnešraksts” redakcijas loceklis.

1945–1950 (Date is approximate)
literatūras skolotājs Omstedes Rūdolfa Blaumaņa latviešu ģimnāzijā.

1946–1947
žurnāla “Varavīksna” redaktors.

1950–1962
latviešu grāmatu kolportieris.

1955–1952
žurnāla “Labietis” līdzredaktors.
Service1915
Jelgava
Jelgava
mobilizācija.

1916
militāras apmācības.

1916
Daugavpils
Daugavpils, Daugavpils novads
cīņas frontē.

00.07.1916
Rīga
Rīga
cīņas frontē.

1917
ievainots, ārstējas.

1917
Dienē latviešu rezerves pulkā.

1919
Rīga
Rīga
iesaukts Latvijas armijā.
Emigrated1944–1950
Dzīvojis arī Kīlungsbornā, Lībekā, Oldenburgā.

1950–1962
Place/time of death18.05.1962
Buried1962
RewardsKultūras fonda prēmija
Prēmija piešķirta par romānu "Tīrumu ļaudis".
Literatūra
1928

Kultūras fonda prēmija
Prēmija piešķirta par grāmatu "Latvju teiksmas".
Literatūra
1944

Kultūras fonda prēmija
Prēmija piešķirta par romānu "Viesturs Varapoga".
1952Showing 1-14 of 14 items.
#LocationDateTypeType of location
  
1Nereta
(Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads)
1907 - 1910Village
2Jēkabpils
(Jēkabpils)
1911 - 1913City
3Rīga
(Rīga)
1919 - 1921City
4Rīga
(Rīga)
1932 - 1934City
5Rīga
(Rīga)
1942 - 1943City
6Rīga
(Rīga)
1921City
7Rīga
(Rīga)
1926City
8Rīga
(Rīga)
1928 - 1940City
9Rīga
(Rīga)
1937 - 1940City
10Rīga
(Rīga)
1942 - 1943City
11Jelgava
(Jelgava)
1915City
12Daugavpils
(Daugavpils, Daugavpils novads)
1916City
13Rīga
(Rīga)
01.07.1916City
14Rīga
(Rīga)
1919City

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.