Jānis Upītis

lv
Ziņot redaktoram

Works: Author (14); Compiler (2); Editor (3); Author of the comment (5); Person of reception (1)

Photos: Person in photo(1)

NameJānis Upītis
Personal informationUPĪTIS Jānis (1911.23.VIII Skrīveru pag. Siksnēnos - 1983.28.X Rīgā, apbed. Meža kapos) - literatūrzinātnieks, filol. z.k. (1954).
Dz. rentnieka Mārtiņa Upīša - Andreja Upīša brāļa ģim. Beidzis Jaunjelgavas komercsk. (1931). 1931-32 ierindnieks obligātajā karadienestā. 1932-35 strād. lauku darbus tēva mājās, 1935-40 bijis kancelejas ierēdnis un darbvedis. 1940-41 izpildkomitejas sekretārs Taurupes pagastā. 2. pas. kara gados strād. lauku darbus un bijis Salaspils pag. valdes sekretārs. Pēc kara pārcēlies uz Rīgu, 1945-46 strād. Valsts apdrošināšanas pārvaldē par inspektoru. Stud. LVU Filoloģijas fak. (1946-49). Docētājs Ljas Valsts (vēlāk Rīgas) Ped. inst. (1949-56). 1949-52 māc. ZA Val. un lit. inst. aspirantūrā, pēc tam bijis šā inst. līdzstrādnieks (līdz 1973).
Pirmā publikācija - "Andreja Upīša cīņa par latviešu literāro valodu" žurn. "Karogs" 1952 (5. nr.). Kol. darbu "Latviešu literatūras vēsture" (1-6, 1957-63) un "Latviešu literatūras darbinieki" (1965) līdzautors. Pētījis A. Upīša dzīvi un lit. darbību. Sar. monogrāfiju "Andrejs Upīts kā literatūras kritiķis līdz 1917. gadam" (1956) un rakstus par viņu, sast. un komentējis A. Upīša darbu kopojumus, sast. fotoalbumus par viņa dzīvi, krāj. "Atmiņas par Andreju Upīti" (1971). Pētījis Sudrabu Edžus daiļradi (sast. un komentējis Rakstus, 1-5, 1969-73, sar. biogr. apceri un sast. bibliogr.). Public. pētījumus, kuros precizēti J. Raiņa un R. Blaumaņa biogr. fakti ("Karogs", 1983, 1-2; 1986, 8). U. lit. pētnieka darbs balstījās uz padziļinātām dokumentu, arhīva materiālu, lit. faktu studijām.
L. Knope E. Aicinājums - literatūras vēsture // Karogs, 1981, 8; Kalniņš J. Literatūras zinātnei veltīts mūžs // Turpat, 1984, 2.
V. Vāvere
Occupationsliterary scholar
Birth time/place23.08.1911
Education1931
mācījies
Jaunjelgavas komercskolā

1946–1949
studējis
Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakltātē

1949–1952
mācījies aspirantūrā
Zinātņu Akadēmijas Valodas un literatūras institūta aspirantūrā
Place/time of death28.10.1983
Rīga
Rīga
Burried

:Category is not given
Showing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of locationText fragment
   
1Rīga
(Rīga)
28.10.1983Place/time of deathPilsēta

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.