Jānis Ozoliņš

lv
Ziņot redaktoram

Collections (1)

Works: Darba autors (14); Sastādītājs (2); Redaktors (1); Recepcijas persona (4)

Photos: Person in photo(2)

NameJānis Ozoliņš
SummaryJānis Ozoliņš (1984) – literatūrzinātnieks, mūziķis. Kopš 2005. gada grupas "Sigma" komponists un solists. 2009. gadā Latvijas Kultūras akadēmijā saņēmis mākslas maģistra grādu humanitārajās zinātnēs Kultūras teorijas specialitātē. Strādājis par skolotāju Puškina licejā, vēlāk par lektoru LU Humanitāro zinātņu fakultātē. Bijis žurnāla "Latvju Teksti" literatūrkritikas nodaļas, vēlāk galvenais redaktors. Kopš 2013. gada LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieks un vieslektors Latvijas Kultūras akadēmijā, kopš 2019. gada – vieslektors Latvijas Mākslas akadēmijā. Literatūrpētnieciskās intereses saistītas ar stāstījuma teoriju, prozas retoriku, dzimtes studiju problemātikas un maskulinitātes izpētes jautājumiem. Doktora zinātniskā grāda pretendents filoloģijā, turpina darbu pie disertācijas, kas veltīta rakstnieces Andras Neiburgas prozai.
Work

Literatūrzinātniskā darbība

Pētnieciskās intereses
Stāstījuma (naratīva) teorijas, prozas retorika, kognitīvā poētika, dzimtes studijas, maskulinitātes studijas, laikmetīgā latviešu literatūra (no 20. gs. 80. gadu vidus līdz mūsdienām), kino vēsture un teorija.

Zinātniskās publikācijas
2016: Vērdiņš Kārlis, Ozoliņš Jānis (Eds.). Queer Stories of Europe. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
2018: Ozoliņš Jānis (sast., zin. red.). Andra Neiburga: stāstījums, dzimte, valoda, attēls. Rīga: LU LFMI.

Ārzemju autoru darbu tulkojumi

2012: Rolāns Barts "Teksta bauda" (no franču valodas tulkojuši Indriķis Sīpols un Jānis Ozoliņš)

Darbība mūzikā

līdz 2005: rokgrupa "Punch", dalībnieki Jānis Ozoliņš un Uģis Eihvalds
Saņemta balva par labāko debiju festivālā "Sinepes un Medus 2004"

kopš 2005: indīroka grupa "Sigma", dalībnieki Jānis Ozoliņš (balss, taustiņi), Kaspars Lastovskis (bass) un Uģis Eihvalds (sitamie instrumenti).
Izdoti studijas albumi "Sazaroto taku dārzs" (2015) un "Mitoloģijas" (2018).
2015: saņemta Mūzikas ierakstu Gada balva par albumu "Sazaroto taku dārzs" kategorijā Labākais alternatīvās un indie mūzikas albums
Quotations

Jānis Ozoliņš par mūziku un literatūru

"Man patīk konceptuālā māksla un konceptuālā dzeja, kas absolūti nav virzīta uz to, lai radītu emocijas. Man ir svarīga gan tāda māksla, kas virza uz pārdzīvojumu un emocijām, gan tāda, kas virza uz domāšanu. Mani interesē abi šie virzieni. Nav tā, ka, lai paciestu šo dzīvi man ir vajadzīga māksla un kultūra, bet jā, tas ir viens no argumentiem.
Dažkārt mani apbēdina, ka ir cilvēki, kuri nemaz savas dzīves laikā neatklāj kaut ko tādu kā māksla. Tajā pašā laikā, ja tu esi jūtīgs un saistīts ar mākslu, tas brīžiem var arī traucēt dzīvot. Ja tu baudi labu mākslu, tu pārdzīvo līdzi, un tas tevi arī tērē kā cilvēku.
Es teiktu, ka mani interesē, kā mākslinieks domā. Ir tik daudz jau pateikts, un vienmēr ir jautājums – ko jaunu var tam pielikt? Jauns ir tas, ka tu domā par šiem jautājumiem, pat ja tie jau ir skanējuši simt reižu. Domāju, ka likt domāt ir svarīgi."

Jānis Ozoliņš intervijā ar Baibu Vanagu žurnālam "Sestdiena". Izvēlējušies neapnikt. Sestdiena, 2.–8. marts, 2018.

"[..] Melodiskums un muzikalitāte – no literatūras vistuvākā mūzikai ir dzeja. Manuprāt, mūzikas komponēšana ļoti līdzinās tam procesam, kā dzejnieki strādā ar tekstu, kā viņi izjūt vārdus. Tādā ziņā es spēju saprast arī tos draugus un kolēģus, kas ir dzejnieki – es spēju iztēloties, kas notiek viņu galvās, kad viņi pārvietojas telpā, kas notiek, kad viņi raksta. [..]
Es pats gan pētu un rakstu kritiku tikai par prozu, bet ne par dzeju, jo man ir grūtāk par to izteikties, tas šķiet personiskāk. Mūzika ir mana saskarsme ar dzeju."

Jānis Ozoliņš intervijā ar Andreju Vīksnu. Eksistenciālā nepieciešamība. Veto Magazine, Nr. 34, 2015.

"[..] gatavs dzejolis jau nosaka lielu daļu no tā, kā vari to muzikāli interpretēt. Ir ļoti svarīgi, ka "Mitoloģijās" izmantotie dzejoļi ir muzikāli teksti. Un muzikalitāte nav tikai ritms un atskaņas, arī verlibrā radītu tekstu dzejnieks var muzikāli iznest.
Runājot par teksta un mūzikas attiecībām, protams, dzejoļa atšķirība no dziesmas teksta ir tāda, ka tas ir pabeigts mākslas darbs, vērtība pati par sevi. Dzejolim nevajag mūziku, man vajag šo dzejoli, ja vēlos radīt dziesmu.
[..] Lai būtu gan teksta un mūzikas saplūsme, gan pievienotā vērtība, ir arī pašam jāsniedz subjektīvais ieguldījums – sava interpretācija. Nedomāju, ka, izvēloties kādus aspektus pasvītrot vai dekonstruēt, dzejolim tiek nodarīts pāri. Dzejnieki tam ļaujas, jo saprot, ka tie ir citi spēles noteikumi. Galu galā, arī skaitot dzejoli, parādās runātāja interpretācija, tas ir neizbēgami.
Jūs jau zināt, ka man ļoti tuva ir arī konceptuālā dzeja, bet mūzikas aspekts dzejā man kā lasītājam vienmēr ir bijis svarīgs. Vēsturiski dzeja ir tikusi dziedāta – antīkā dzeja tika izpildīta mūzikas pavadījumā. Lai arī mūsdienās tas nav obligāts nosacījums, es domāju, ka arī šobrīd daudziem talantīgiem dzejniekiem muzikalitāte nav zudusi, tāpēc gribas oponēt viedoklim, ka latviešu mūsdienu dzeja nav komponējama. Ar dzeju kā dziesmu tekstu ir jābūt uzmanīgam – ja dziesmā var ielikt citu dzejoli, un tā principā nemainās, tas liecina par to, ka dzejolis nav centrā."

Jānis Ozoliņš intervijā ar Lauru Brokāni un Aivaru Madri. Dzeja, kas aizslauka šaubas. punctum, 19. februāris, 2018. Tiešsaiste. Pieejams punctummagazine.lv
Occupationscomposer
literary scholar
literary critic
musician
pianist
Dzimšanas vieta02.08.1984
Rīga
Rīga
DzīvesvietaRīga
Rīga
IzglītojiesJāzepa Mediņa mūzikas vidusskola
Īsu brīdi mācījies Jāzepa Mediņa mūzikas koledžā, klavieru un kompozīcijas daļā.

2000–2003
Riga French Lycée
Mēness iela 8, Rīga
Mēness iela 8, Rīga, LV-1013
2003–2007
Latvian Academy of Culture
Ludzas iela 24, Rīga
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003

Latvijas Kultūras akadēmija, Kultūras teorijas specialitāte. Iegūts humanitāro zinātņu bakalaura grāds mākslās (Bc. art.).


2007–2009
Latvian Academy of Culture
Ludzas iela 24, Rīga
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003

Latvijas Kultūras akadēmija, Kultūras teorijas specialitāte. Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās (Mag. art.). Maģistra darbs "Labirinta aplikācijas modernisma prozā".


2011–2016
University of Latvia
Visvalža iela 4a, Rīga
Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050

Studijas filoloģijas doktora studiju programmā.

Darbavieta2008–2013
Rīgas Puškina licejs
Sarkandaugavas iela 22, Rīga
Sarkandaugavas iela 22, Rīga, LV-1005

Skolotājs, mākslas priekšmetu metodiķis


2010–2012
Latvju Teksti
Pērses iela 14 - 8, Rīga
Pērses iela 14 - 8, Rīga, LV-1011

Literatūrkritikas nodaļas redaktors


2012–2015
University of Latvia
Visvalža iela 4a, Rīga
Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050

Lektors LU Humanitāro zinātņu fakultātē


2013
Institute of Literature, Folklore and Art (UL)
Mūkusalas iela 3, Rīga
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048

Kopš 2013. gada LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieks.


2013
Latvian Academy of Culture
Ludzas iela 24, Rīga
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003
Kopš 2013. gada vieslektors Latvijas Kultūras akadēmijā.

00.01.2013–00.12.2015
Latvju Teksti
Pērses iela 14 - 8, Rīga
Pērses iela 14 - 8, Rīga, LV-1011

Galvenais redaktors


00.01.2016–00.04.2016
Oslo Universitātes Dzimtes pētījumu institūts
Gaustadalléen 30, 0373 Oslo, Norvēģija
Gaustadalléen 30, 0373 Oslo, Norway
Oslo Universitātes Dzimtes pētījumu institūta viespētnieks

2019
The Art Academy of Latvia
Kalpaka bulvāris 13, Rīga
Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050
Kopš 2019. gada Latvijas Mākslas akadēmijas vieslektors.
Dalība organizācijās00.07.2005
Grupa "Sigma"

2005. gada jūlijā kopā ar Kasparu Lastovski un Uģi Eihvaldu dibinājis grupu "Sigma". Grupas komponists un solists.


2015
The International Society for the Study of Narrative

Kopš 2015. gada uzņemts Starptautiskajā stāstījumu pētnieku biedrībā (The International Society for the Study of Narrative), piedalās tās organizētajās konferencēs.

Showing 1-14 of 14 items.
#LocationDateCategoryTypeVietas tipsText fragment
   
1Rīga
(Rīga)
02.08.1984(not set)Dzimšanas vietaPilsēta
2Rīga
(Rīga)
(not set)(not set)DzīvesvietaPilsēta
3Mēness iela 8, Rīga
(Mēness iela 8, Rīga, LV-1013)
2000 - 2003(not set)IzglītojiesĒka, māja
4Ludzas iela 24, Rīga
(Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003)
2003 - 2007(not set)IzglītojiesĒka, māja
5Ludzas iela 24, Rīga
(Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003)
2007 - 2009(not set)IzglītojiesĒka, māja
6Sarkandaugavas iela 22, Rīga
(Sarkandaugavas iela 22, Rīga, LV-1005)
2008 - 2013(not set)DarbavietaĒka, māja
7Pērses iela 14 - 8, Rīga
(Pērses iela 14 - 8, Rīga, LV-1011)
2010 - 2012(not set)DarbavietaDzīvoklis
8Visvalža iela 4a, Rīga
(Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050)
2011 - 2016(not set)IzglītojiesĒka, māja
9Visvalža iela 4a, Rīga
(Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050)
2012 - 2015(not set)DarbavietaĒka, māja
10Mūkusalas iela 3, Rīga
(Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048)
2013(not set)DarbavietaĒka, māja
11Pērses iela 14 - 8, Rīga
(Pērses iela 14 - 8, Rīga, LV-1011)
31.12.2012 - 30.11.2015(not set)DarbavietaDzīvoklis
12Ludzas iela 24, Rīga
(Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003)
2013(not set)DarbavietaĒka, māja
13Gaustadalléen 30, 0373 Oslo, Norvēģija
(Gaustadalléen 30, 0373 Oslo, Norway)
31.12.2015 - 31.03.2016(not set)DarbavietaĒka, māja
14Kalpaka bulvāris 13, Rīga
(Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050)
2019(not set)DarbavietaĒka, māja

:Nav norādīta kategorija

:Nav norādīta kategorija

:Nav norādīta kategorija

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.