Jānis Kārstenis

lv
Ziņot redaktoram

Collections (1)

Works: Author (37)

Photos: Person in photo(1)

NameJānis Kārstenis
Personal informationKĀRSTENIS Jānis (īst.v. Jānis Šmits; 1884.23.V Stāmerienas pag. Zaķīšos - 1921.6.VIII Jaunpiebalgā, apbed. Velēnas kapos) - rakstnieks.
Dz. kalēja ģim. 1892-99 māc. Sinoles pagastsk. un Velēnas draudzes sk., tad Cēsīs pils. sk. (1901-02) un K. Millera reālsk. (1902-04). Ieguvis Tērbatā skolotāja tiesības, strād. Velēnas draudzes sk. (1904-05), Ilzenes (1906-07) un Dūres pagastsk. (1907-18). 1917 kā eksternis nokārtojis skolotāja eksāmenus Petrogradā. Pēc tam strād. par latv. val. skolotāju Lejasciemā (1918) un 1919-21 Valmieras vidusskolā.
No 1901 sācis publicēt dzejoļus laikr. "Dienas Lapa" un "Pēterburgas Avīzes". Pirmais public. dzejolis - "Palaidnis" laikr. "Dienas Lapa" lit. piel. 1901.19.V. Dzejoļi apkopoti krāj. "Trīsas" (ASV 1904), "Salnas rīti" (1906) un "Gāju putni" (1910), K. dzejoļi iespiesti arī lit. krājumā "Zvirgzdes" (1910). Sakārtojis vairākus bērnu lit. krāj.: "Brīvstundas" (1907), "Ziemas vakari" (1908), "Pirmās vagas" (1909), "Rudzu maize" (1911), kuros ievietoti arī paša K. darbi. Pirmie dzejoļu krāj. mākslinieciski pavāji, nozīmīgāks ir K. darbs bērnu lit. popularizēšanā. Tulk. un apcerējis kr. simbolistu A. Belija, F. Sologuba, D. Merežkovska, K. Baļmonta daiļdarbus. Viņu ietekme jūtama K. impresion. prozas krāj. "Himeras" (1920) un "Baigi sapņi" (1921). Mākslinieciski veiksmīgākā, ar paliekošu nozīmi ir grām., kas iznākusi pēc K. nāves, - dzejoļu krāj. "Mirkļi" (1922), kurā ir Ljas dabas ainas, sava laika dzīves un vēst. motīvi.
L. Egle K. Jānis Kārstenis // Kārstenis J. Brīvstundas. Cēsis, 1921; Krūza K. Par Jāni Kārsteni // Kultūras Vēstn., 1921, 7; Pijols I. Ko sajūt sirds // Karogs, 1984, 6.
V. Labrence
Occupationsauthor
Birth time/place23.05.1884
Education
citi izglītības veidi
Strādāja Velēnas draudzes skolā (1904-05), Ilzenes (1906-07) un Dūres pagastskolā (1907-18).
Tērbatā ieguvis skolotāja tiesības

1892–1899
mācījies
mācījies Sinoles pagastskolā un Velēnas draudzes skolā

1892–1899
mācījies
mācījies Sinoles pagastskolā un Velēnas draudzes skolā

1901–1902
mācījies
mācījies Cēsu pilsētas skolā

1902–1904
mācījies
Cēsis ?
mācījies K.Millera reālskolā

1917
citi izglītības veidi
1917 kā eksternis nokārtojis skolotāja eksāmenus Petrogradā
Place/time of death06.08.1921
Jaunpiebalga
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads

:Category is not given
Showing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of locationText fragment
   
1Jaunpiebalga
(Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads)
06.08.1921Place/time of deathCiems

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.