Jānis Esenberģu

lv
Ziņot redaktoram

Works: Author (12); Person of reception (3)

Photos: Person in photo(1)

NameJānis Esenberģu
PseudonymTorņakalna Jānis
Personal informationESENBERĢU Jānis (Jānis Esenberģis-Hess; 1862.9.IV Lielsvētes pag. Upesprieku Daiļos - 1890.20.XI Rīgā, apbed. Torņakalna kapos) - rakstnieks.
Dz. amatnieka ģim. Māc. Lielsvētes pagastsk. (1869-72). E.J. vecāki 1873 pārcēlās uz Rīgu. 1877 E.J. beidza Torņakalna zēnu elementārsk., sāka strādāt Pilhaua kokzāģētavā. No 1880 E.J. bija gan aktieris un suflieris, gan lugu tulkotājs Rīgas Latviešu t-rī. E.J. darbojās arī Ā. Alunāna ceļojošajā t-ra trupā.
Pirmā oriģinālsacerējuma publikācija - dzejolis "Bērnības draudzenei" laikr. "Mājas Viesis" pielikumā 1883.23.VII. E.J. nozīm. lit. devums ir liriskie dzejoļi, no tiem populārākie - "Ilgošanās", "Mēs ejam it klusi", "Mans kaps". Galv. lirikas motīvi: daba, mīlestība, nāve, to risinājums elēģisks, ar traģisku noskaņu. Stāstos izmantoti arī sižeti no aktieru dzīves. T-ra iestudējumiem pārtulkojis ap 20 lugu: V. Šekspīra "Venēcijas tirgotājs" (kopā ar R. Jansonu), "Sapnis vasaras naktī", B. Bjernsona "Redaktors", R. Planketa operetes "Korneviļas zvani" tekstu. E.J. atdzejojis A. Puškina, Š. Petēfi u.c. aut. dzejoļus. - Ps.: Torņakalna Jānis.
Kopoti raksti 3 sēj. (1924), izlase "Baltā roze" (1990).
L. Plūdons V. Mīlestības dziesminieks Esenberģu Jānis. R., 1910; Zanders O. Esenberģu Jānis un latviešu teātris // Karogs, 1982, 4; Bībers G. Aizstāvības vārdi latviešu dziesminiekam Esenberģu Jānim // Esenberģis J. Baltā roze. R., 1990.
E. Knope
Occupationsauthor
Birth time/place09.04.1862
Dzimis Lielsvētes pagasta "Upesprieku Daiļos".
Education1877
mācījies
beidzis Torņakalna zēnu elementārskolu

1869–1872
mācījies
mācījies Lielsvētes pagastskolā
Place/time of death20.11.1890
Rīga
Rīga
BurriedRīga
Rīga
Apbedīts Torņakalna kapos.

:Category is not given
Showing 1-2 of 2 items.
#LocationDateTypeType of locationText fragment
   
1Rīga
(Rīga)
20.11.1890Place/time of deathPilsēta
2Rīga
(Rīga)
(not set)BurriedPilsēta

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.