Irma Liepsala

lv
Ziņot redaktoram

Collections (1)

Works: Author (6); Person of reception (11)

Photos: Person in photo(2)

NameIrma Liepsala
PseudonymAlise Sēja
Name at birthIrmgarde Austra Grandberga
SummaryIrma Liepsala (īst. v. Irmgarde Grandberga, prec. Čulīte; 1910-1989) - rakstniece. Pirmās literārās publikācijas 1931. gadā ar pseidonīmu Alise Sēja. 1944. gadā devās bēgļu gaitās uz Vāciju, 1951. gadā izceļoja uz ASV, vēlāk dzīvoja Kanādā. Stāstu krājumos "Burvestība" (1943) un "Sumpurņu laiks" (1955) iezīmēti neparasti raksturi, ārkārtējas situācijas ar mistikas elementu ievijumu.
Personal informationTēvs ir Krišjānis Grandbergs, zemgalietis; tā veidojusies rakstnieces lauku dzīves izpratne un mīlestība, ar kādu viņa to notēlo, viņas spēks un bajāriskais lepnums; māte - rīdziniece, no viņas meita mantojusi dzejas dāvanas.
Irmai Liepsalai ļoti tuva arī tēlotāja māksla (glezniecība) un mūzika, privāti apguvusi klavierspēli.


1951: izceļojusi uz ASV, vēlāk dzīvojusi Kanādā.
1979: apprecējusies ar žurnālistu Maksi Čulīti.
Work

Literārā darbība

1931: pirmā publikācija - stāsts "Pārsteigums" laikrakstā "Pēdējā Brīdī"15. novembrī ar pseidonīmu Alise Sēja.
1932: stāsts "Jaunās asinis" laikrakstā "Pēdējā Brīdī" 28. aug.-4. sept. arī ar pseidonīmu Alise Sēja.
1936: apcere "Pa Kurzemes ceļiem" laikrakstā "Madonas Ziņas" 25. februārī publicēta ar Irmas Liepsalas vārdu.
1936: stāsts "Kristus bērns" laikrakstā "Latgales Vēstnesis" (un vienlaikus vairākos novadu laikrakstos) 23. decembrī.
1937: dzejolis "Vakara dziesmiņa Arnim" žurnāla "Mazie draugi" 5. numurā.
1937: minēts ienākšana literatūrā ar stāstu "Klāva nāve", kas publicēta mēnešrakstā "Daugava".
No 1938: īsprozas publikācijas mēnešrakstā "Daugava", "Latvju Mēnešraksts", laikrakstos "Daugavas Vēstnesis", "Tēvija", "Rēzeknes Ziņas",

1943: vasarā laikrakstā "Daugavas Vēstnesis" rodama ziņa, ka strādā pie pirmā romāna.

Nometņu laikā Vācijā publicēja apceres un literāros darbus laikrakstā "Dzintarzeme", mēnešrakstā, "Laiks", piedalījās literāros sarīkojumos.

Literārie darbi

1943: stāstu krājums "Burvestība".
1955: stāstu krājums "Sumpurņu laiks".

1941-1944: laikraksta "Tēvija" redakcijā.
1945-1946: Kēningsbronnas latviešu bēgļu nometnes laikraksta "Dzintarzeme" redakcijas locekle; šeit turpinājumos publicēts fragments no romāna "Sieviete mēnesī"; laikraksts beidza iznākt, romāns publikācijas nav pabeigta.

Quotations

Par īsprozas krājumu "Burvestība" (J. Kadiļa apgāds, 1943)

"Irma Liepsala savos darbos nerisina nekādu īpašu - ne psiholoģisku, ne ētisku vai nacionālu problēmu. Daļai no tiem gan veselīga tendence - tie pauž atgriešanos pie zemes (Strazda dziesma) un dzīvības slavināšanu (Stiprā sirds, Sastapšanās), bet tieši tie liekas esam vairāk gadījuma darbi, un tanīs autore vismazāk parāda savu īpatību. Īstā Irmas Liepsalas pasaule ir spēcīgu kaislību un zemes smaržas apdvesta, kurā iestrāvo tikko jaušams misticisms. Un cilvēki, kas tanī darbojas, ir stipri un viengabalaini, reizēm primitīvi un ugunīgi raksturi, kurus neplosa nekādi sarežģīti dvēseles konflikti, bet kuru rīcību nosaka asiņu un zemes balss."

Sproģere, Ofēlija. Irmas Liepsas Burvestība. Latvju Mēnešraksts, Nr. 5, 1943.

"Tanī ietilpst 9 noveles un tām visām piemīt viena loti simpātiska īpašība - tās ir spriegas un koncentrētas, nekur nenovirzoties no drāmatiskā pavediena. Jaunā rakstniece prot lasītāju pārliecināt un zīmīgi parādīt savu pilnasinīgo varoņa vaibstus tā, ka tie paliek prātā. [..] Irmai Liepsalai ir laba prozaiķes skola un tas liek cerēt, ka no viņas nākotnē sagaidīsim noveles, kas varēs mēroties ar ievērojamākajiem mūsu noveles paraugiem."

Raisters, Ēriks. Kultūras un mākslas dzīve. Daugavas Vanagi, 1943, 7. maijs.


Par stāstu krājumu "Sumpurņu laiks" (V. Štāla apgāds, 1955)

"Stāstu krājumam par virsrakstu likts - Sumpurņu laiks, tā tad ļauns laiks. Tāds laiks arī tēlots visā Liepsalas grāmatā, gan ne tik daudz ārējo apstākļu dēļ, kā atsevišķu personu pārdzvojumu dēļ: sumpurņu laiku uz saviem kamiešiem sajūt vai visi Liepsalas stāstu cilvēki: sešos stāstos tēlotās personas saduras
ar nāvi un tajos ir vismaz pa vienam mirušam, pārējos divi stāstos darba varoņi cīnās ar smagiem dvēseles pārdzīvojumiem. [..] tās raksturīgākā iezīme ir liktens nežēlīgās varas rādīšana cilvēku dzīvē. Gribētu arī teikt, ka šajā stāstu krājumā, kas parasti nemēdz būt trimdas stāstos, ļoti delikāti, rūpīgi un mērķtiecīgi iekombinēti daudzi sīki notikumu krislīši, kas paši par sevi šķiet maznozīmīgi fabulas risinājumā, bet kas stāstiem piešķir lielu loģisku ticamību un psiholoģiski detaļētu kompozicijas šemu, dažu Liepsalas stāstu uzbūve liek par sevi domāt pat pēc to izlasīšanas."

Šterns, I. Jauna stāstu grāmata. Austrālijas Latvietis, 1956, 18. aug.LinksMārtiņš Derums - Husband
Occupationsauthor
Birth time/place17.10.1910
Rīga
Rīga

EducationRīga
Rīga
Beigusi bibliotekāru kursus.

1929
Rīgas pilsētas 3. ģimnāzija
Krišjāņa Valdemāra iela 2, Rīga
Krišjāņa Valdemāra iela 2, Rīga, LV-1010

1929: beigusi mācības.


1942–1943
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050

Nepabeigtas studijas Filoloģijas un filozofijas fakultātē baltu filoloģijā.

Working placeRīga
Rīga
Tūliņ pēc ģimnāzijas beigšanas sākusi strādāt - Rīgas pilsētas bibliotēkā.

1935–1940
Latvijas Telegrāfa aģentūra LETA
Rīga
Rīga

Emigrated00.02.1951
Amerikas Savienotās Valstis
United States
Place/time of death06.12.1989
Ontario
Ontario, Canada
Mirusi Sidrabenē.


:Category is not given

:Category is not given

:Category is not given

:Category is not given
Showing 1-11 of 11 items.
#LocationDateTypeType of locationText fragment
   
1Rīga
(Rīga)
17.10.1910Birth time/placePilsēta
2Rīga
(Rīga)
1935 - 1940Working placePilsēta
3Rīga
(Rīga)
(not set)Working placePilsēta
4Rīga
(Rīga)
(not set)Working placePilsēta
5Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050)
1942 - 1943EducationĒka, māja
6Rīga
(Rīga)
(not set)EducationPilsēta
7Rīga
(Rīga)
(not set)EducationPilsēta
8Rīga
(Rīga)
(not set)EducationPilsēta
9Amerikas Savienotās Valstis
(United States)
01.02.1951EmigratedValsts
10Krišjāņa Valdemāra iela 2, Rīga
(Krišjāņa Valdemāra iela 2, Rīga, LV-1010)
1929EducationĒka, māja
11Ontario
(Ontario, Canada)
06.12.1989Place/time of deathNovads

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.