Inta Čaklā

lv
Ziņot redaktoram

Works: Author (58); Translator (1); Compiler (24); Editor (24); Author of the comment (21); Person of reception (7)

Photos: Person in photo(1)

NameInta Čaklā
Name at birthZariņa
Personal informationDz. zemnieka un skolotājas ģim. Māc. Salaspils septiņg. sk. (1948-55), Rīgas 3. vsk. (1955-59). Beigusi LVU Vēst. un filol. fak. Latviešu val. un lit. nod. (1964). Strād. Raiņa Lit. un mākslas vēst. muzejā (1964-72), Galv. enciklopēdiju red. (1973-76), laikr. "Literatūra un Māksla" (1976-87).Kopš 1987 izdevn. "Liesma" redaktore. Bijusi precējusies ar dzejnieku Māri Čaklo un rakstnieku Ēvaldu Vilku. RS b. (1976).
Pirmā recenz. "Meklētāju trauksme" par J. Plotnieka dzejoļu krāj. "Ar liesmu ledus deg" laikr. "Literatūra un Māksla" 1967.28.I. Presē un dažādos krājumos publicētas Č. recenz., raksti, gada apskati, kuros sniegts lietprātīgs latv. dzejas vērtējums un analīze. Sast. un komentējusi F. Bārdas Rakstus (1 - 2, 1990-92, pēcv. 2. sēj.), V.Belševicas Rakstus (1-3, 1999-2001). Sakārtojusi "Latviešu jaunākās dzejas izlasi" (1996), I.Ziedoņa dzejas izlasi "Zelta dālderis" (1998, arī pēcv.), latv. dzejas krāj. "Zibens akmenī" (2000, teksts paralēli kr. val.).
H. Hiršs
LinksMāris Čaklais - Bijušais vīrs
Ēvalds Vilks - Husband
Occupationsliterary scholar
literary critic
critic
Birth time/place06.01.1941
Education1948–1955
Salaspils
Salaspils, Salaspils novads
Salaspils septiņgadīgā skola

1955–1959
Rīga
Rīga
Rīgas 3.vidusskola

1959–1964
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte
Vēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļa
Participation in organisations1976–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Biedre

1990–2016
Latvian Writers’ Union
Rīga
Rīga
Place/time of death18.02.2016
Burried22.02.2016
Rīga
Rīga
RewardsAnnual Latvian Literary Award
Balva piešķirta par mūža ieguldījumu literatūras kritikā.
Par mūža ieguldījumu
2005


:Category is not given
Showing 1-4 of 4 items.
#LocationDateTypeType of locationText fragment
   
1Salaspils
(Salaspils, Salaspils novads)
1948 - 1955EducationPilsēta
2Rīga
(Rīga)
1955 - 1959EducationPilsēta
3Rīga
(Rīga)
1990 - 2016Participation in organisationsPilsēta
4Rīga
(Rīga)
22.02.2016BurriedPilsēta

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.