Harijs Heislers

lv
Report to editor

Works: Author (42); Person of reception (11)

Photos: Person in photo(1)

NameHarijs Heislers
PseudonymD. Liniņš
Personal informationHEISLERS Harijs (1926.20.IV Rīgā - 1985.3.IV Rīgā, apbed. Vecpiebalgas pag. Stienūžu kapos) - dzejnieks, žurnālists.
Dz. tramvaja vad. ģim. No 1933 māc. Rīgas 33.psk., 2. vidusskolā. 1945.6.II kopā ar ģimeni izsūtīts uz Komi APSR. Siktivkarā bijis krāsotājs celtn. trestā (1945-46), Komi APSR filharmonijas dziesmu ansambļa korists (1946-48), muzikants kult. un atpūtas parkā (1948-50), strād. arī citus darbus. Pēc reabilitācijas 1954 atgriezies Ljā, bijis korists Operas un baleta t-rī (1954-56), žurn. "Dadzis" lit. līdzstr. un vēstuļu nod. vad. (1956-73). RS b. (1958).
Pirmā publikācija - dzejoļi "Ust-Kulomā" un "Vorkutas dzelzceļa malā" laikr. "Padomju Jaunatne" 1947.27.XII. Pirmais dzejoļu krāj. - "Kāda būsi, sirds?" (1957). Sar. krāj. "Gadi steidzas tālāk" (1959), "Ceļā" (1961), "Atzīšanās" (1964), "Tālums un tuvums" (1968), "Sīkstums" (1970), "Otrā elpa" (1973), "Dienu mozaīka" (1976), "Sarmas raksti" (sar. 1985, manuskriptā). H. dzeja - trauksmaina, publicistiska, rakstīta klas. dzejas formā, tajā dominē idealizēts skatījums uz dzīvi, mīlestības, dabas, vientulības tēmas. Krāj. "Rudens atspulgi" (1982) cauri vijas smeldzīgu pārdomu un nenovēršamības noskaņa. H. rakstījis arī bērniem: dzejoļu krāj. "Priekos un bēdās" (1957), "Skola gaida" (1964), poēma "Šīs takas neaizaugs" (1970), makšķernieka dienasgrām. "Jurēna vasara" (1971). 60. gados pievērsies dram.: sar. lirisku drāmu "Kad ledus iet", viencēlienu "Vienam vakaram par daudz" (1975), abi darbi palikuši manuskriptos. H. darbojies arī humora un satīras laukā. Kopkrāj. "Cipari un pipari" (1964) iekļautas viņa humoreskas un "mazas pasaciņas lielajiem lasītājiem", kopkrāj. "13+2 mērcētas rīkstes" (1971) - humor. dzejoļi. H. atdzejojis A. Puškina, A. Tvardovska, R. Roždestvenska, S. Jeseņina (sast. un daļēji atdzejojis viņa dzejoļu krāj. "Lirika", 1960, tulk. arī poēmu "Anna Sņegina", 1962) u.c. kr. dzejnieku darbus. Pazīstams arī kā gleznotājs. - Ps.: D. Liniņš.
Izlase "Atstāj vienu labu vārdu" (1986).
L. Čākurs J. Optimists dzīvē un dzejā // Karogs, 1976, 4; Čaklais M. Tāda bija sirds // Turpat, 1985, 6; Osmanis J. "...līdz sarmas rakstiem" // Heislers H. Atstāj vienu labu vārdu. R., 1986; Auziņš I. Cilvēks ar deviņiem talantiem // Neatkarīgā Cīņa, 1994, 1.VIII.
K. Žestovska
Occupationspoet
journalist
Birth time/place20.04.1926
Rīga
Rīga
Education
mācījies
mācījies Rīgas 33. pamatskolā

mācījies
mācījies Rīgas 2.vidusskolā
Place/time of death03.04.1985
Rīga
Rīga
Buried00.04.1985
Stienūžu kapi
"Stienūžu kapliča", Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads, LV-4033


Showing 1-3 of 3 items.
#LocationDateTypeType of location
  
1Rīga
(Rīga)
20.04.1926City
2Rīga
(Rīga)
03.04.1985City
3Stienūžu kapi
("Stienūžu kapliča", Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads, LV-4033)
01.04.1985Cemetery

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.