Edvarts Vensku

lv
Ziņot redaktoram

Works: Author (23); Person of reception (3)

Photos: Person in photo(2)

NameEdvarts Vensku
PseudonymRietums, Austrums, Rietuma Eidis, H. Goģenieks, Haralds, Edvart Jenèe
Name at birthEdvards Skujenieks
Personal informationVENSKU Edvarts (īst. v. Edvards Skujenieks; 1855.21.X Kroņa Sodu, vēlākā Lielsesavas pag. Ķirkuču Venskos - 1897.25.V Rīgā, apbed. Lielajos kapos) - dzejnieks un žurnālists.
Dz. saimnieka ģim. Māc. Kroņa Sodu pagastsk., Jelgavas Annas bazn. sk. un reālsk. (1870-72), Jelgavas ģimn. (1873), Kuldīgas ģimn. (1874-78). Abitūrijas eksāmenus nolicis Rīgas pils. ģimn. (1878). Stud. Pēterburgas univ. tieslietas (1879-84).
Lit. darbību V.E. sāka jau skolas laikā. Pirmā publikācija - stāsts "Pārskatīšanās" laikr. "Baltijas Vēstnesis" 1872.26.I-9.II. Dzejoļu krāj. "Dziesmu pavasaris" (1882, 1893 {2}) veltījis līgavai, vēlākajai sievai Luīzei Skujeniecei. Tulk. I. Turgeņeva stāstu "Stepju karalis Līrs" (public. ar nos. "Nekrietni bērni" laikr. "Balss" 1880, grām. 1881). Ar ps. Haralds un Edvart Jenèe public. darbus kr. un vācu presē. No 1885 bija vācu laikr. "Heimat" otrais red. un redakcijas loc. žurn. "Rota" (līdz 1886), darbojās Rīgas Latv. b-bas Zinību komis., kur referēja par latv. daiļlit. (1886, 1887 un 1895). 1887-88 un 1892-97 laikr. "Baltijas Vēstnesis" red. loceklis. No 1888 bija Valkas apr. policijas pr-ka jaunākais palīgs Smiltenē. Pēc konflikta ar kādu ierēdni V.E. apsūdzēja kukuļņemšanā un 1892 apcietināja. Pēc galvojuma atsvabināts, pārgāja uz Rīgu, kur darbojās baltvācu laikr. "Düna Zeitung" par latv. lietu referentu, rakstīja žurn. "Austrums" par tautsaimn. jurid. jautājumiem. 1893 izd. dzejoļu krāj. "Jaunas dzejas", veltīts J. Lautenbaham, 1894 public. rakstu krāj. "Par šo un to" un tieslietu kalendārs, stāsts "Ķirkuču dzirnavas" ("Īstajā tautas kalendārā. 1894"). Atdzejojis H. Heines, F. Šillera u.c. aut. darbus. Izdarījis pašnāvību.
Pēc nāves izd. dzejoļu krāj. "Pastarītes" (1897). V.E. un J. Esenberģis ir ievēr. individuālā romantisma pārstāvji. Dzejā dominē dabas un mīlestības lirika, vientulība un skumjas, tieksme uz idilli un apceri. Rakstījis arī fabulas, satīras, epigrammas, dzejoļus bērniem. Pazīstams kļuvis V.E. dzejolis "Tu to zini" ("Debess tumša, mākoņaina"), kas ir bijis daļējs D. Davidova dzejoļa "Mana zvaigznīte" atdarinājums. - Ps.: Rietums, Austrums, Rietuma Eidis, H. Goģenieks.
Izd. Raksti (1929).
L. Edvarts Skujenieks // Baltijas Vēstneša divdesmit piecu gadu jubilejai par piemiņu. R., 1893; Līgotņu Jēkabs. Vensku Edvarta biogrāfija // Vensku Edvarts. Raksti. R., 1929.
R. Briedis
LinksĀdolfs Alunāns - Radinieks
Luīze Irma Skujeniece - Wife
Biruta Skujeniece - Daughter
Nikolajs Alunāns - Radinieks
Occupationspoet
journalist
Birth place21.10.1855
Education
mācījies
Kroņa Sodu pagastskolā

1870–1872
mācījies
Jelgavas Annas baznīcas skolā un reālakolā

1873
mācījies
Jelgavas ģimnāzijā

1874–1878
mācījies
Kuldīgas ģimnāzijā

1878
mācījies
abitūrijas eksāmenus nolicis Rīgas pilsētas ģimnāzijā

1879–1884
studējis
tieslietas Pēterburgas universitātē
Place of death25.05.1897
Rīga
Rīga
Burried
Showing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeVietas tipsText fragment
   
1Rīga
(Rīga)
25.05.1897Place of deathPilsēta

:Nav norādīta kategorija

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.