Edgars Andersons

lv
Ziņot redaktoram

 Collections (1)

Works: Author (16); Translator (1); Editor (1); Person of reception (3)

Audio/video: Narrator (1)

NameEdgars Andersons
Personal informationANDERSONS Edgars (1920.17.VI Tukumā - 1989.5.VII Kalifornijā, ASV) - vēsturnieks un tulkotājs.
Dz. ierēdņa ģim. Beidzis Rīgas 2. pils. ģimn., LU Filol. un filoz. fak. Vēstures nod. (1943). 1944 emigrējis uz Vāciju. Bijis Vircburgas Tautas augstsk. mācību lietu pārzinis un lektors (1945-49). 1949 izceļojis uz ASV. Stud. Pensilvānijas univ., no 1953 strād. Leikforestas koledžā. Ieguvis dokt. grādu Čikāgas univ. (1956). No 1957 prof. Sanhosē universitātē. Nozīmīgas A. grām. par latv. vēst. jautājumiem: "Tobago" (1962, arī vācu un angļu val.), "Latvijas vēsture. 1914-20" (1967), "Tur plīvoja Kurzemes karogi", "Senie kurzemnieki Amerikā un Tobago kolonizācija" (abas 1970), "Latvijas vēsture. 1920-40" (1-2, 1982-84), tajās sniegts plašs faktu materiāls. Sar. arī grām. citās valodās. Laikr. "Tālos Krastos" red. (1949). Sakārtojis un tulk. "Ziemeļamerikāņu prozas antoloģiju" (1-2, 1949). Sakārtojis Ā. Kaktiņa atmiņas "Dzīves opera" (1965). Viens no žurn. "Treji Vārti" red. (no 1973). "Latvju enciklopēdijas 1962-1982-1987-1989" galv. red. (1-4, 1983-90).
L. Klīdzējs J. Vēsturnieka kalpojums Latvijai // Daugavas Vanagu Mēnešr., 1985, 3; Ronis I. Profesors Dr. Edgars Andersons // Lit. un Māksla, 1989, 15.VII; Stradiņš J. Edgars Andersons un Latvijas vēstures rakstīšana // Ljas ZA Vēstis, 1990, 8.
B. Kalnačs
Occupationstranslator
historian
Birth time/place17.06.1920
Tukums
Tukums, Tukuma novads
Residence
EducationRiga City Gymnasium No. 2

1943
University of Latvia
Filoloģijas un filozofijas fakultātes Vēstures nodaļa

studējis
studē Pensilvānijas universitātē
Place/time of death05.07.1989
RewardsKultūras fonda prēmija
Prēmija piešķirta par grāmatām "Latvijas bruņotie spēki un to priekšvēsture" un "Latvijas vēsture, 1920–1940".
1984


:Category is not given
Showing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of locationText fragment
   
1Tukums
(Tukums, Tukuma novads)
17.06.1920Birth time/placePilsēta

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.