Daina Zemzare

lv
Ziņot redaktoram

Works: Author (1); Person of reception (1)

NameDaina Zemzare
Name at birthAuniņa
Personal informationZemzare Daina (dz. Auniņa, agrāk Zommere-Auniņa; 1911. 1.X Rīgā - 1971. 13.IX Rīgā, apbed. Meža kapos) - valodniece, filol. z. k. (1956).
Dz. fabrikas "Union" strādnieka un adītājas ģim. Fabrikai evakuējoties, 1. pas. kara sākumā kopā ar vecākiem devusies uz Harkovu, 1916 - uz Petrogradu. 1918 atgriezusies Rīgā. Māc. Rīgas pils. 2 psk. (1919-24), beigusi Rīgas pils. 2 ģimnāziju. Pēc tam pasniegusi privātstundas un beigusi Liepiņa grāmatvedības kursus. 1929-38 stud. LU. 1939 ieguvusi filol. maģistra grādu par diplomdarbu "Valodas liecības par Lejasciema novadu" (grām. 1940). 1939-40 gatavojusies zin. darbam LU, 1940-41 aistente LU Filol. fakultātē, 1941-43 aspirante Rīgas Universitātes Filol. fakultātē. 1944 bēgļu gaitās Kurzemē, 1945 zin. līdzstr. LVU Folkl. institūtā, 1946-51 vadījusi etnogrāfu grupu ZA Vēstures inst., 1952-53 līdzstr. Vēstures muzejā. 1953-71 zin. līdzstr. ZA Val. un lit. institūtā, strād. pie dialektu atlanta, A. Ozola un J. Endzelīna darbu izdošanas. Filol. z. k. grādu ieguvusi par disertāciju "Raksturīgākās iezīmes latviešu leksikogrāfiskajā attīstībā (līdz 1900. gadam)", kas grām. izdota ar nos. "Latviešu vārdnīcas (līdz 1900. gadam)" (1961).
Sast. A. Švābes rakstu bibliogrāfiju (krāj. "Tautas vēsturei", 1938), A. Ozola grām. "Raksti valodniecībā" (1967), public. rakstu "Beigu formulas latviešu pasakās" ("Filologu biedrības raksti", 1940, 20), bijusi redaktore A. Ozola grām. "Veclatviešu rakstu valoda" (1956) un J. Endzelīna "Darbu izlases" 1. un 2. sējumam (1971-74). Sast. palīglīdzekļus "Palīgs apvidvārdu vācējiem" (5-9, 1966; 13-14, 1971) un "Apvidvārdu aptauja. 1. Sēnes" (1967). Presē public. rakstus par leksikas, leksikogrāfiskiem, dialektoloģijas, folkl., etnogrāfijas, literatūrvēstures u. c. jautājumiem.
L. Dambe V., Alsupe A. Dainas Zemzares piemiņai // LM, 1971, 18.IX.
R. Briedis
WorkPublicējusi rakstus par leksikas, leksikogrāfiskiem, dialektoloģijas, folkloras, etnogrāfijas, literatūrvēstures u. c. jautājumiem.
Occupationslinguist
Birth time/place01.10.1911
Rīga
Rīga
Education
beidzis kursus
Liepiņa grāmatvedības kursus

mācījies
Rīgas pils. 2 ģimnāzijā

1919–1924
mācījies
Rīgas pils. 2 psk.

1939–1938
studējis
LU

1939–1940
citi izglītības veidi
gatavojusies zin. darbam LU
Place/time of death13.09.1971
Rīga
Rīga
Burried17.09.1971

:Category is not given
Showing 1-2 of 2 items.
#LocationDateTypeType of locationText fragment
   
1Rīga
(Rīga)
01.10.1911Birth time/placePilsēta
2Rīga
(Rīga)
13.09.1971Place/time of deathPilsēta

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.