Ausma Cimdiņa

lv
Ziņot redaktoram

Works: Author (46); Compiler (16); Editor (8); Author of the comment (13); Person of reception (4)

Photos: Person in photo(2)

NameAusma Cimdiņa
Name at birthIlze Ausma Nedeļa
SummaryAusma CIMDIŅA (1950) - literatūrzinātniece un literatūrkritiķe, filol. dokt. (1992).
Dz. zemnieka ģim. Beigusi Jaunpiebalgas vsk. (1969) un LVU Filol. fak. Latviešu val. un lit. nod. (1974). Strād. LVU mācību daļā un māc. neklātienes aspirantūrā (1975-84). No 1985 LVU Filol. fak. docētāja. C. lasījusi PSRS tautu lit. vēstures lekciju kursu, docējusi kursus: latv. lit. vēsture (1945-90), feminisms un literatūra; asociētā profesore (1999). RS b. (1999). No 1998 pētījumu centra "Feministica Lettica" vadītāja. Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekle (2017).
Pirmā publikācija - raksts par I. Indrānes daiļradi "Romantisma realitāte" laikr. "Padomju Jaunatne" 1987.23.IV. Sar. māc līdzekļus: "PSRS tautu literatūra. Ievadjautājums" (1990), "Esejas sākotne latviešu literatūrā" (1997), "Introduction to modern Latvian literature" ("Ievads jaunākajā latviešu literatūrā", 2001). Grām. par lit. procesa un recepcijas problēmām "Teksts un klātbūtne" (2000). Public. apc. par jaunāko prozu un prozas teoriju, kā arī rakstnieku portretus (Z.Mauriņa, J.Purapuķe, J.Miesnieks u.c.). Z.Mauriņas Rakstu 1.-2. sēj. (1996-97)rakstījusi pēcv., piezīmes un sast. bibliogrāfiju. Sast. rakstu krāj. "Feminisms un literatūra" (1997), "Feminism and Latvian Literature" (1998), "Eiropa, Latvija - kultūru dialogs. Zentai Mauriņai - 100" (1998), almanahu "Feministica Lettica" (1998). Sar. biogr. apceri par Ljas prezidenti Vairu Vīķi-Freibergu "Brīvības vārdā" (2001).
L. Vai Latvijā cilvēku trūkst [A. Cimdiņas saruna ar G. Repši] // Repše G. Gadsimta beigu skatiens. R., 1999, 201.-207. lpp.; Puķe I. Grāmata par kariatīdēm // Diena, 2001, 16.II.
B. Tabūns
Occupationsprofessor
literary scholar
literary critic
philologist
Birth time/place30.09.1950
Tīrumpaupi
"Tīrumpaupi", Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125
Education1969
Jaunpiebalga Secondary School
Jaunpiebalga
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads

1969–1974
University of Latvia
Visvalža iela 4a, Rīga
Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050

Vēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļa


1975–1984
University of Latvia
Visvalža iela 4a, Rīga
Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050

Mācījusies neklātienes aspirantūrā

Participation in organisations1999
Latvian Writers’ Union
Rīga
Rīga
RewardsLatvijas Republikas Ministru kabineta Atzinības raksts
Atzinības raksts piešķirts par nozīmīgu ieguldījumu izglītībā un zinātniskās pētniecības attīstībā, kā arī par veikumu augstākās izglītības organizatoriskajā darbā.
2010

The Order of Three Stars
Triju Zvaigžņu ordeņa virsniece ar Ordeņa domes 2011. gada 20. oktobra lēmumu. Ordenis pasniegts 2011. gada 18. novembrī Rīgas pilī.
IV šķira
2011


:Category is not given

:Category is not given

:Category is not given
Showing 1-5 of 5 items.
#LocationDateTypeType of locationText fragment
   
1Tīrumpaupi
("Tīrumpaupi", Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads, LV-4125)
30.09.1950Birth time/placeViensēta
2Jaunpiebalga
(Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads)
1969EducationCiems
3Visvalža iela 4a, Rīga
(Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050)
1969 - 1974EducationĒka, māja
4Visvalža iela 4a, Rīga
(Visvalža iela 4A, Rīga, LV-1050)
1975 - 1984EducationĒka, māja
5Rīga
(Rīga)
1999Participation in organisationsPilsēta

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.