Astrīda Skurbe

lv
Ziņot redaktoram

Collections (2)

Works: Author (45); Compiler (3); Editor (1); Author of the comment (7); Person of reception (3)

Photos: Person in photo(2)

NameAstrīda Skurbe
Additional namesAstrīda Vite
Personal informationSKURBE Astrīda (prec. Vite; dz. 1937.3.V Rīgā) - literatūrzinātniece un literatūrkritiķe, filol. z.k. (1970), filol. dokt. (1992). Andreja Skaiļa sieva.
Dz. fabrikas kantorista ģim. Beigusi Rīgas 21. vsk. (1957), LVU Vēst. un filol. fak. Latviešu val. un lit. nod. (1962), ZA Val. un lit. inst. aspirantūru (1969). Strād. par šā inst. laboranti (1962-63); zin. līdzstr. (1963-92), pēc tam par Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieci (1992-99). 1998-2002 Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas koledžas skolotāja. RS b. (1995).
Pirmā publikācija - stāsts "Mūsu zemes koks" laikr. "Padomju Students" 1959.16.XII. Public. stāstus un aprakstus periodikā. Garajā stāstā "Slikts tas karavīrs..." (1967) tēlota jaunas mākslin. jūtu dzīve. Literatūrkrit. rakstos un recenz. vērtēta latv. proza. Darbojusies literatūrvēsturē. Grām. "Zigmunds Skujiņš" (1981) sniegts ieskats rakstn. dzīvē un daiļradē. Raksti par rom. žanra, sižeta un rakstura problēmām public. krāj. "Literatūra un laikmets" (1970), "Problēmas un risinājumi" (1973), "Par prozas mākslu" (1974), "Žanrs un kanons" (1977), "Mūsdienu latviešu padomju literatūra" (1985). Enciklopēdijas "Latviešu rakstniecība biogrāfijās" (1992) līdzautore. Pētījusi represēto rakstnieku dzīvi un daiļradi. Sar. rakstnieku portretus (Z. Skujiņš, I. Leimane, E. Kociņa, E. Arnis, I. Kalnāre, J. Mauliņš, I. Indrāne, Dz. Sodums). Sast. un pēcvārda autore A. Brodeles "Izlasei" (1990).
L. Hiršs H. [Ievads A. Skurbes rakstam "...no romāna prasām simtkārt vairāk!"] // Karogs, 1987, 5.
B. Tabūns
LinksAndrejs Skailis - Husband
Jānis Skurbe - Grandfather
Occupationsliterary scholar
literary critic
Birth time/place03.05.1937
Rīga
Rīga
Education1957
mācījies
beidz Rīgas 21.vidusskolu

1962
studējis
beidz LVU Vēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļu

1969
mācījies aspirantūrā
beidz ZA Valodas un literatūras institūta aspirantūru
Working place1962–1999
Rīga
Rīga
Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts, vēlāk Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts

1998–2002
Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskola
Literatūras skolotāja
Place/time of death01.03.2019
Rīga
Rīga

:Category is not given
Showing 1-3 of 3 items.
#LocationDateTypeType of locationText fragment
   
1Rīga
(Rīga)
03.05.1937Birth time/placePilsēta
2Rīga
(Rīga)
1962 - 1999Working placePilsēta
3Rīga
(Rīga)
01.03.2019Place/time of deathPilsēta

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.