Arturs Bērziņš

lv
Ziņot redaktoram

Works: Author (8); Person of reception (4)

Photos: Person in photo(2)

NameArturs Bērziņš
PseudonymAndrens, Arturs, Largo, Spietāns, Spietānu Arturs
Personal informationBĒRZIŅŠ Arturs (1882.22.VIII Vecpiebalgas pag. Spietēnos - 1962.11.VII Stokholmā, Zviedrijā, turpat apbed.) - publicists un teātra kritiķis.
Amatnieka dēls. Beidzis Vecpiebalgas draudzes sk., stud. LU tiesību
zinātnes. Pirmā publikācija 1904 laikr. "Balss". Bijis laikr. "Latvija" lit. pielikuma red. (1910-14), laikr. "Dzimtenes Vēstnesis" (1914-15), "Baltijas Vēstnesis" (1917-19), "Jaunākās Ziņas" red. loceklis (1919-40). Nacionālā t-ra dramaturgs (1919-21), direktors (1925-37). Daudzus gadus regulāri rakstījis recenz. par latv. t-ra izrādēm. B. spriedumi smalkjūtīgi, pamatoti, nosvērti, recenzijās jūtama aut. erudīcija, analītiskums. Rakstījis apc. par latv. akt. un rakstniekiem: D. Akmentiņu, J. Skaidrīti, B. Rūmnieci, A. Brigaderi, R. Blaumani (krāj. "Pazīstamas sejas" 1-2, 1944-47). Viens no ievēr. latv. teātra vēsturniekiem. Sar. grām. "Latviešu teātra attīstības gaitas" (1932). "Latviešu konversācijas vārdnīcā" 11. sēj. (1934-35) public. B. pētījums "Latvju teātra vēsture". T-ra vajadzībām tulkojis ap 30 lugu, to vidū A. Čehova "Kaija" (1908, t-rī 1909), Ļ. Tolstoja "Dzīvais mironis" (grām. un t-rī 1911). Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni (1927 un 1933).
1944 emigrējis uz Zviedriju, strād. Drotningholmas pils t-ra muzejā. Ljas PEN kluba valdes pr-js 1947-50. Trimdā publicējis vairākas grāmatas:
"Latvijas lauku teātra sākumi" (1948), "Jānis Jaunsudrabiņš" (1952), "Kārlis Zariņš dzīvē un darbā" (1959). Īpaša nozīme plašajam, uz dokumentiem balstītajam pētījumam "Ādolfs Alunāns latviešu teātrī" (1954). Gājis bojā satiksmes negadījumā. - Ps.: Andrens, Arturs, Largo, Spietāns, Spietānu Arturs.
L. Grīns J. Noslēdzies Artura Bērziņa mūžs // Laiks, 1962, 18.VII. Kārkliņš J. Dižciltīgais piebaldzēns // Kārkliņš J. Latvijas preses karalis. R., 1990; Polis J. Dižciltīgais piebaldzēns // Polis J. Pie tēvu zemes dārgās. R., 2000.
V. Hausmanis
LinksRihards Rīdzinieks - Godson
Vaira Vilks - Bijusī sieva
Occupationspublicist
literary critic
theatre scientist
theater critic
Birth time/place22.08.1882
Education
mācījies
beidzis Vecpiebalgas draudzes skolu

University of Latvia
Tiesību zinātņu fakultāte
Place/time of death11.07.1962
Burried
RewardsTriju Zvaigžņu ordenis
Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks ar 1927. gada 15. novembra lēmumu.
IV šķira
1927

Triju Zvaigžņu ordenis
Triju Zvaigžņu ordeņa komandieris ar Domes 1933. gada 16. novembra lēmumu.
III šķira
1933

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.