Andrejs Stērste

lv
Ziņot redaktoram

Collections (1)

Works: Author (4); Person of reception (3)

Photos: Person in photo(1)

NameAndrejs Stērste
PseudonymTālvaitis
Personal informationSTĒRSTE Andrejs (arī Stērstu Andrejs; 1853.4.X Veļķu, vēlākā Liezeres pag. Telviešos - 1921.21.II Zaļeniekos, apbed. Zaļenieku kapos) - jurists un literāts.
Dz. saimnieka ģim. Māc. Vecpiebalgas draudzes sk. (1866-69), Katrīnas sk. Rīgā (1869-70), 1870-72 Aleksandra ģimn., ko beidzis 1876. Skolotājs Vecpiebalgas draudzes sk. (1872-74), piedalījies vietējā sab. dzīvē - bijis režisors, aktieris, sacerējis kuplejas, kas apkopotas grām. "Kupleju krājums" (1875). 1876-81 stud. Pēterburgas univ. tieslietas. Pēc univ. beigšanas strād. tieslietu resorā Rīgā (1882-83 N. Manaseina tulks), Rēvelē, Vitebskā u.c. No 1890 advokāts Jelgavā, darbojies Jelgavas Latv. b-bā (Rakstn. nod. pr-ks, T-ra komis. pr-ks, 1902-04 b-bas pr-ks). Jelgavā pie S. par advokāta palīgu neilgi strād. J. Pliekšāns (Rainis). Mūža beigās dzīv. Zaļenieku pag. Kauliņos.
Pirmā publikācija - F. Šillera lugas "Orleānas jaunava" fragmenta "Johannas atvadīšanās no dzimtenes" tulk. laikr. "Baltijas Vēstnesis" 1874.23.X. Tulk. P. A. Volfa lugu "Precioza" (grām. un t-rī 1875), L. Šneidera "Pērkona gaiss" (t-rī 1878). Pirmais public. dzejolis "Tev dziļi acīs ieskatīju" laikr. "Baltijas Vēstnesis" 1878.22.III/3.IV. Rakstījis periodikā par valodniecības, sadzīves jaut., public. atmiņas par Ausekli (1879). Sar. zinātnisko latv. val. gramatiku "Latviešu valodas mācība" (1-3, 1879-80), kopā ar M. Kaudzīti sast. lasāmgrām. "Sēta un skola" (1-3, 1882-84). Ar tiesu likumu "Ķeizara Aleksandra II tiesu ustavi" (1889, 1893-94 {2}) tulk. latv. val. S. licis pamatus latv. jurid. terminoloģijai. Ap 1902 pievērsies Ljas agrārreformai: uzskatījis zemniecību par tautas garīgās atjaunošanās avotu, public. rakstos vērsies pret marksismu, aicinājis uz šķiru vienotību. - Ps.: Tālvaitis.
1992 atklāta piemiņas plāksne Jelgavā, Zemgales prospektā, kur kādreiz dzīvojusi Stērstu ģim.; 1998 piemiņas akmens S. un viņa meitai Elzai Stērstei Inešu pag. Nautrēnos (abu S. kādreizējā dzīves vietā).
Kopoti raksti (1935).
L. Alunāns Ā. Ievērojami latvieši. Jelgava, 1890. 2. burtn.; Kaudzīte M. Atmiņas no "tautiskā laikmeta".. Cēsis-R., 1924. 2. sēj.; Blese E. Stērstu Andreja dramatiskie darbi // Stērste A. Kop. r. R., 1935; Stērste E. Stērstu Andreja dzīve un darbs // Turpat; Virza E. Stērstu Andreja piemiņai // Turpat; Stērste E. Andreja Zīles dzīve: Rom. R., 1937; Žīgure A. Stērstu Andrejs // Skolotāju Avīze, 1989, 8.III; Polis J. Advokāts ar dzejnieka dvēseli // Polis J. Pie tēvu zemes dārgās. R., 2000; Grīsle R. Stēsrstu Andreja piemiņai // Skolotājs, 2001, 4.
B. Gudriķe
LinksElza Stērste - Daughter
Occupationslinguist
publicist
litterateur
public employee
lawyer
Birth place04.10.1853
Education1866–1869
mācījies
Vecpiebalgas draudzes skolā

1869–1870
mācījies
Katrīnas skolā Rīgā

1870–1872
mācījies
Ģimnāziju beidzis 1876.
Aleksandra ģimnzijā

1876–1881
studējis
tieslietas Pēterburgas universitātē
Place of death21.02.1921
Zaļenieki
Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads
Burried
Showing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of locationText fragment
   
1Zaļenieki
(Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads)
21.02.1921Place of deathCiems

:Category is not given

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.