Alfrēds Goba

lv
Ziņot redaktoram

Collections (1)

Works: Author (4); Person of reception (4)

Photos: Person in photo(1)

NameAlfrēds Goba
Summary

Alfrēds Goba (1905–1988) – literāts un mācītājs. Beidzis Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāti (1931), bijis vikārs Rīgas Vecajā un Jaunajā Svētās Ģertrūdes draudzē (1932–1936), 1940. gadā nodibinājis Augšāmcelšanās evaņģēliski luterisko draudzi, kur kalpojis līdz 1944. gadam, kad devies trimdā. Trimdas gados kalpojis latviešu draudzēs Bavārijā, 1958. gadā pārgājis darbā vācu baznīcā. Trimdas reliģiskajos izdevumos “Ceļa Biedrs”, “Bitīte”, “Mājas Draugs” publicējis neliela apjoma stāstus-līdzības bērniem, kuros latviešu tautasdziesmu, teiku, pasaku, parunu un buramvārdu elementi izmantoti vēstījuma veidošanai, noslēdzot līdzību ar kādu kristīgu atziņu. 1988. gadā izdots Alfrēda Gobas literāro pasaku, teiku un leģendu krājums “Laimeszeme”.

Personal information1905: 27. aprīlī dzimis mežstrādnieka ģimenē.
Tēva brālēns – rakstnieks Arturs Goba.
Work1919: uzraksta pirmo dzejoli.
1921–1925: mācoties vidusskolā, apguvis esperanto, tulkojis šajā valodā vairākas latviešu noveles, kas publicētas kādā izdevumā Parīzē
20. gadu beigās un 30. gados: darbojies skautu kustībā un daudz rakstījis mēnešrakstos "Ugunskurs" un "Gaida".
30. gados: aktīvi darbojies Kristīgas jaunatnes draugu biedrībā, kā arī Latvijas Pretalkohola biedrībā, bijis tās valdē.
1943: izdevis un sakārtojis dziesmu krājumu "Dzīvei un mūžībai" (Rīga: autora izdevums). Alfrēdam Gobam piederējis grāmatu apgāds, kurā izdevis galvenokārt reliģiska satura grāmatas.
  • Trimdā Alfrēda Gobas raksti publicēti izdevumā "Baznīcas kalendārs", žurnālos "Ceļa Biedrs" un "Bitīte", laikrakstā "Mājas Draugs".
  • Mācītājs Goba bija teologu brālības "Auseklis" loceklis.
1988: iznāk Alfrēda Gobas pasaku, teiku un leģendu krājums "Laimeszeme".
QuotationsPar mācītāju Alfrēdu Gobu
"Viņam daudzi pārmeta noslēgtību un savrupību, jo ārpus saviem draudžu gana pienākumiem viņš nemēdza piedalīties sabiedriskā dzīvē. Daudzi viņu uzskatīja par vēsu cilvēku, jo viņš parasti ieradās īsi pirms dievkalpojuma un tikpat ātri atkal pazuda. [..] Nometņu [DP nometnes] saspiestībā dažreiz dzīve vārījās un mutuļoja, bet viņš stāvēja nomaļus un veica savu pienākumu. Viņš negribēja profanēt savu amatu, kuru augsti vērtēja. Bet bija brīži, kad viņš atvadoties ilgāk nekā parasti paturēja roku. Tad viņam netrūka labsirdīga smaida uz lūpām un mierinātāja vārda. Tie bija brīži, kad kāds savu dzīves nastu gribēja uzlikt mācītāja Gobas plecos, aizmirsdams, ka šī nasta ikvienam jānes pašam."

Grasis, T. Rokasspiediens. Latvija, 1958, 1. februāris.
Occupationspastor
litterateur
Birth time/place27.04.1905
Sarkaņu pagasts
Sarkaņu pagasts, Madonas novads
Education1914–1920 (Date is approximate)
Cesvaine 6-year Primary School
Cesvaine
Cesvaine, Cesvaines novads

1921–1925 (Date is approximate)
Cesvaine
Cesvaine, Cesvaines novads

1926–1931 (Date is approximate)
University of Latvia
Rīga
Rīga

1931. gadā ieguvis teoloģijas licenciāta grādu (Lic. theol.).

Working place1932–1936 (Date is approximate)
Rīgas Jaunā Svētās Ģertrūdes draudze
Rīga
Rīga

Vikārs


1937–1940 (Date is approximate)
Natālijas Draudziņas ģimnāzija
Rīga
Rīga

Ticības mācības skolotājs


1940–1944
Augšāmcelšanās draudze
Rīga
Rīga

1945–1957
Minhene
Munich, Bavaria, Germany

Mācītājs Minhenē un tās apkārtnē, aprūpē latviešus.


1957–1973
Hohenfeld
Hohenfeld, Bavaria, Germany

Pāriet darbā vācu baznīcā, aprūpējis Hoenfeldes (Hohenfeld) draudzi Kicingenas apkārtnē.

Place/time of death29.09.1988
Vācija
Germany
Burried05.10.1988

:Category is not given

:Category is not given

:Category is not given

:Category is not given
Showing 1-12 of 12 items.
#LocationDateTypeType of locationText fragment
   
1Sarkaņu pagasts
(Sarkaņu pagasts, Madonas novads)
27.04.1905Birth time/placePagasts
2Cesvaine
(Cesvaine, Cesvaines novads)
1914 - 1920EducationPilsēta
3Cesvaine
(Cesvaine, Cesvaines novads)
1921 - 1925EducationPilsēta
4Rīga
(Rīga)
1926 - 1931EducationPilsēta
5Rīga
(Rīga)
1932 - 1936Working placePilsēta
6Rīga
(Rīga)
1932 - 1936Working placePilsēta
7Rīga
(Rīga)
1937 - 1940Working placePilsēta
8Rīga
(Rīga)
1937 - 1940Working placePilsēta
9Rīga
(Rīga)
1940 - 1944Working placePilsēta
10Minhene
(Munich, Bavaria, Germany)
1945 - 1957Working placePilsēta
11Hohenfeld
(Hohenfeld, Bavaria, Germany)
1957 - 1973Working placePilsēta
12Vācija
(Germany)
29.09.1988Place/time of deathValsts

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.