Latvian Soviet Writers’ Union

OrganisationLatvian Soviet Writers’ Union
Additional information

Latvijas Padomju rakstnieku savienība (RS) dibināta 1940. gada 26. oktobrī, iepriekš pēc LK(b)P centrālkomitejas tieša norādījuma izveidojot RS organizācijas komisiju (precīzs nosaukums: Latvijas PSR Rakstnieku savienība pie Latvijas PSR Tautas Komisāru padomes), kurā ietilpa Jānis Niedre (komisijas priekšsēdētājs), Vilis Lācis un Žanis Spure, kā arī orgkomitejas sekretārs Jānis Grants, kurš izstrādāja statūtu projektu atbilstoši PSRS pastāvošo profesionālo un ideoloģisko rakstnieku organizāciju statūtu paraugam un Rakstnieku deklarāciju, ko 1940. gada 26. oktobrī parakstīja pirmie 13 biedri – Jānis Niedre, Vilis Lācis, Žanis Spure, Andrejs Balodis, Arvīds Grigulis, Jūlijs Lācis, Indriķis Lēmanis, Valdis Lukss, Jānis Plaudis, Rūta Skujiņa, Andrejs Upīts, Jūlijs Vanags, Pāvils Vīlips. Vēlāk viņiem pievienojās vairāki latviešu literatūras klasiķi, kuri pēc tam no tās izstājās – Pēteris Ērmanis, Kārlis Skalbe, Mārtiņš Zīverts u. c. 

Pirmo Latvijas PSR rakstnieku konferenci sasauca Rīgā, Lielajā ģildē 1941. gada 14.– 16. jūnijā. Jauno organizāciju pārdēvēja par Latvijas Padomju rakstnieku savienību, konkretizēja aktuālos jautājumus un apstiprināja savienības statūtus, kā arī ievēlēja organizācijas valdi un revīzijas komisiju. Par RS priekšsēdētāju (pirmo sekretāru) tika izvēlēts Andrejs Upīts, kurš šajā amatā palika līdz 1950. gadam un RS III kongresā, 1954. gada 5. jūnija sēdē ievēlēts par RS goda priekšsēdētāju uz mūžu.

Līdz ar Vācijas iebrukumu PSRS 1941. gada 22. jūnijā daļa RS biedru (padomju varas atbalstītāji) pēc atkāpšanās uz austrumiem iesaistījās Sarkanās armijas sastāvā iekļautajā latviešu strēlnieku divīzijā. Šajā formējumā iestājās J. Grants, A. Grigulis, Anatols Imermanis, Kārlis Krauliņš, Indriķis Lēmanis, Valdis Lukss, Ignats Muižnieks, Fricis Rokpelnis, Meinhards Rudzītis, Andrejs Balodis. Vairums minēto rakstnieku kļuva par laikrakstu „Latviešu Strēlnieks” un „Padomju Strēlnieks” kara korespondentiem. Savukārt A. Upīts, V. Lācis, J. Sudrabkalns, Anna Sakse, J. Niedre, Mirdza Ķempe evakuējās uz Padomju Savienības neieņemto teritoriju, lai turpinātu literāro darbību.

Kad sarkanā armija atgriezās Latvijas teritorijā, 1944. gada vasarā un rudenī no evakuācijas atgriezās arī rakstnieki un jaunajos apstākļos kļuva par literārās dzīves noteicējiem un vadītājiem LPSR. RS kļuva par LPSR literārās dzīves organizatorisko centru ar mērķi apzināt un apvienot rakstniekus, dzejniekus, dramaturgus, literatūrkritiķus un tulkotājus.

RS darbojās saskaņā ar PSRS RS statūtiem; savienības mērķis bija „sekmēt idejisku, augsti māksliniecisku literāro jaunradi, stiprināt rakstnieku sakarus ar tautas dzīvi, cīnīties par sociālistiskā reālisma mākslas pilnveidošanu un karot pret visāda veida reakcionārās ideoloģijas ietekmēm, izvērst un stiprināt PSRS tautu literātu draudzību, izkopt padomju rakstnieku sadarbību ar sociālistisko zemju literātiem un ar kapitālistisko valstu progresīvajiem rakstniekiem; audzināt jauno literātu maiņu; aizsargāt autoru tiesības un gādāt par rakstnieku materiālā stāvokļa uzlabošanu.”[1]


[1] Niedre J. Rakstnieku savienība. No: Latvijas PSR mazā enciklopēdija. 3. sēj., 1970, 129. lpp.

Connected organisationsLatvian Writers’ Union
Žurnāls "Karogs"
Latvijas Padomju rakstnieku savienības Literatūras propagandas birojs
RepositoriesLatvijas literatūra
Showing 1-20 of 92 items.
TitleAuthorPublishing yearPublishing placeGenres 
 
"Ienāc manā dzejā"Reinis Ādmīdiņš
1975Rīga
"Kāda dīvaina tu tagad atnāc pie manis, dzeja"Reinis Ādmīdiņš
1971Rīga critique
raksts
"Montas" odisejaMāra Stafecka
1985Rīga recenzija
"Vēlreiz pārskati savu arumu"Anda Plēsuma
1983Rīga recenzija
Ar jaunu mēraukluAnda Plēsuma
1966Rīga recenzija
Avoti bērzu ēnā Andris Vējāns
1979Rīga raksts
Dažas domas par mūsdienu intelektuālo prozuAnda Plēsuma
1968Rīga critique
raksts
literatūrzinātniskie darbi
Daži vācu valodā rakstītie literatūras tulkošanas un izdošanas jautājumiAnda Plēsuma
1980Rīga raksts
literatūrzinātniskie darbi
Daži vārdi par ideāla un objektivitātes mēraukluAnda Plēsuma
1972Rīga critique
raksts
Daži vārdi par Jāni Grīziņu Andrejs Upīts
1949Rīga raksts
Degošais zaļums? Baltā tumsa? Ruta Veidemane
1989Rīga critique
raksts
Dialektika, raksturi, stils Egona Līva daiļradē Biruta Gudriķe
1967Rīga raksts
literatūrzinātniskie darbi
Dienas ausmāIndriķis Lēmanis
1954Rīga novel
Divas miera balsisAnda Plēsuma
1987Rīga recenzija
Divi mēģinājumi iejusties Montas Kromas tēlu un ideju pasaulēJezups Laganovskis
1973Rīga parody
humour, satire
Poetry
Diža pūra locītājaAnna Bauga
1974Rīga raksts
Es stāstu par sevi (Manas dzīves vasara)Roberts Sēlis
1969Rīga memoirs
Esamības krāsasMāra Stafecka
1983Rīga recenzija
Ētiskā doma mūsu pēdējo gadu lielajā prozāAnda Plēsuma
1983Rīga raksts
literatūrzinātniskie darbi
Formas elementu idejiskā un mākslinieciskā slodze daiļdarbāAnda Plēsuma
1973Rīga raksts
literatūrzinātniskie darbi
Showing 1-20 of 92 items.


Showing 1-2 of 2 items.
#LocationDateTypeType of location
  
1Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
01.10.1944 - 1995LocationBuilding, house
2Ģertrūdes iela 6, Rīga
(Ģertrūdes iela 6, Rīga, LV-1010)
01.08.1940 - 01.03.1941LocationBuilding, house

Aina Rudzroga

Aivars Kalve

Aivars Kļavis

Aivars Neibarts

Alberts Bels

Alberts Caune

Alberts Jansons

Aleksandrs Pelēcis

Aleksandrs Čaks

Alfons Sukovskis

Alfons Vilsons

Alfrēds Krūklis

Anatols Imermanis

Anda Plēsuma

Andrejs Balodis

Andrejs Dripe

Andrejs Kurcijs

Andrejs Upīts

Andris Jakubāns

Andris Kolbergs

Andris Puriņš

Andris Vējāns

Anna Bauga

Anna Brodele

Anna Mūkina

Anna Ozola-Sakse

Anna Rancāne

Anna Sakse

Anna Žīgure

Antons Broks

Antons Stankevičs

Arturs Vilks

Artūrs Snips

Arvīds Grigulis

Arvīds Skalbe

Atis Ķeniņš

Ausma Pormale

Broņislavs Tabūns

Bruno Saulītis

Cecīlija Dinere

Cirene Palkavniece

Dagnija Dreika

Dagnija Zigmonte

Daina Avotiņa

Dzidra Kalniņa

Dzidra Rinkule-Zemzare

Dāvids Glēzers

Edgars Damburs

Eduards Salenieks

Edvards Treimanis-Zvārgulis

Egils Lukjanskis

Egils Plaudis

Egons Līvs

Eižens Vēveris

Eleonora Tjarve

Elga Sakse

Elija Kliene

Elmārs Ansons

Elza Stērste

Elza Sudmale

Elza Vēciņa

Elīna Zālīte

Eriks Ādamsons

Ernestīne Niedra

Fricis Rokpelnis

Fricis Rūmnieks

Guntis Valujevs

Gunārs Bībers

Gunārs Cīrulis

Gunārs Priede

Gunārs Selga

Harijs Gulbis

Harijs Gāliņš

Harijs Heislers

Herberts Dorbe

Hermanis Marģers Majevskis

Ignats Muižnieks

Ija Meldere-Dzērve

Ildze Kronta

Ilga Melnbārde

Ilgonis Bērsons

Ilze Binde

Ilze Indrāne

Imants Auziņš

Imants Lasmanis

Imants Ziedonis

Indriķis Lēmanis

Ingrīda Kiršentāle

Ingrīda Sokolova

Ingvars Jakaitis

Inta Čaklā

Ints Lubējs

Irina Cigaļska

Irina Čerevičņika

Jausma Ābrama

Jeronīms Stulpāns

Jevsejs Barenboims

Jezups Laganovskis

Jurijs Abizovs

Jurijs Kape

Juris Pabērzs

Jānis Anerauds

Jānis Baltvilks

Jānis Eduards Šūmanis

Jānis Grants

Jānis Grots

Jānis Jaunsudrabiņš

Jānis Jurkāns

Jānis Kalniņš

Jānis Lapsa

Jānis Liepiņš

Jānis Lūsis

Jānis Medenis

Jānis Niedre

Jānis Peters

Jānis Plaudis

Jānis Plotnieks

Jānis Rokpelnis

Jānis Silazars

Jānis Sirmbārdis

Jānis Sudrabkalns

Jānis Žīgurs

Jāzeps Osmanis

Jūlijs Lācis

Jūlijs Vanags

Klāvs Elsbergs

Knuts Skujenieks

Kārlis Blaus

Kārlis Egle

Kārlis Fimbers

Kārlis Freinbergs

Kārlis Krauliņš

Kārlis Krūza

Kārlis Ozoliņš

Kārlis Skalbe

Kārlis Štrāls

Laima Līvena

Laimonis Kamara

Laimonis Purs

Laimonis Vāczemnieks

Laimons Pēlmanis

Leons Briedis

Lija Brīdaka

Lilija Dzene

Ludmila Azarova

Ludmila Lubēja

Līvija Akurātere

Lūcija Rambeka

Lūcija Ķuzāne

Maija Andersone

Maija Augstkalna

Marija Šūmane

Marina Kosteņecka

Marta Bārbale

Marģeris Zariņš

Meinhards Rudzītis

Miervaldis Birze

Milda Kalve

Milda Losberga

Mirdza Bendrupe

Mirdza Kļava

Mirdza Ķempe

Monta Kroma

Māra Misiņa

Māra Svīre

Māra Zālīte

Māris Čaklais

Mārtiņš Kalndruva

Mārtiņš Krieviņš

Mārtiņš Poišs

Mārtiņš Zīverts

Nora Kalna

Ojārs Vācietis

Olga Lisovska

Osvalds Kravalis

Paulis Kalva

Pauls Putniņš

Pēteris Bauģis

Pēteris Birkerts

Pēteris Jurciņš

Pēteris Pētersons

Pēteris Sils

Pēteris Zeile

Pēteris Zirnītis

Pēteris Ērmanis

Pēters Brūveris

Raimonds Pormalis

Regīna Ezera

Reinis Ādmīdiņš

Rems Trofimovs

Rita Luginska

Roalds Dobrovenskis

Roberts Pelše

Roberts Sēlis

Rūdolfs Egle

Rūta Skujiņa

Saulcerīte Viese

Silvija Freinberga

Silvija Radzobe

Skaidrīte Kaldupe

Skaidrīte Sirsone

Tamāra Zālīte

Tālis Vaidars

Tālivaldis Treicis

Uldis Bērziņš

Valdemārs Ancītis

Valdis Artavs

Valdis Grenkovs

Valdis Grēviņš

Valdis Klīvers

Valdis Lukss

Valdis Rūja

Valdis Ķikāns

Valentīna Eisule

Valija Brutāne

Valts Grēviņš

Vanda Vikane

Velga Krile

Velta Spāre

Venta Vīgante

Vera Kacena

Viesturs Vecgrāvis

Vija Svīkule

Viks

Viktors Avotiņš

Viktors Hausmanis

Viktors Ivbulis

Viktors Lagzdiņš

Viktors Līvzemnieks

Vilija Ošiņa

Vilis Lācis

Vilma Delle

Vinifreds Kraučis

Visvaldis Lāms

Vitauts Ļūdēns

Vitolds Valeinis

Vizbulis Bērce

Vizma Belševica

Vladimirs Kaijaks

Vladimirs Piguļevskis

Vladislavs Kaupužs

Voldemārs Branks

Voldemārs Kalpiņš

Voldemārs Melnis

Voldemārs Sauleskalns

Zenta Ērgle

Ziedonis Purvs

Zigmunds Skujiņš

Ābrams Feldhūns

Ādolfs Talcis

Ārija Elksne

Ērika Lūse

Ēriks Hānbergs

Ēriks Lanss

Ēvalds Sokols

Ēvalds Vilks

Ņina Batja

Žanis Grīva

Education

Pēters Brūveris
1977
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

Piedalījies jauno autoru seminārā.

Participation in organisations

Jūlijs Lācis
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Jevsejs Barenboims
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs
Andrejs Balodis
1940–1987
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

Biedrs.

Rūta Skujiņa
1940–1942
Latvian Soviet Writers’ Union
Ģertrūdes iela 6, Rīga
Ģertrūdes iela 6, Rīga, LV-1010
Biedre, izslēgta no savienības 1942. gada 13. jūnijā Latvijas Padomju rakstnieku savienības plēnumā Maskavā – "par dzimtenes un tautas nodevību, pārejot latviešu tautas un visas cilvēces lielākā ienaidnieka vācu fašisma kalpībā" (lēmums plēnuma protokolā).
Anna Sakse
1940
Latvian Soviet Writers’ Union
Rīga
Rīga
Jānis Plaudis
1940
Latvian Soviet Writers’ Union
Rūdolfs Egle
1940–1947
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs
Jānis Grants
1940–1970
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs
Valdis Grēviņš
1940
Latvian Soviet Writers’ Union
Ģertrūdes iela 6, Rīga
Ģertrūdes iela 6, Rīga, LV-1010

Uzņemts par kandidātu; 1949. gadā kļuva par biedru un vadīja Tulkotāju sekciju, pēc izsūtījuma 1951. gadā apturētas biedra tiesības - tās atjaunoja 1963. gadā.

Roberts Sēlis
1940–1975
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs
Fricis Rokpelnis
1940–1969
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs
Ādolfs Talcis
1940–1983
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs
Pēteris Birkerts
1940–1956
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

Biedrs

Kārlis Skalbe
1940–13.06.1942
Latvian Soviet Writers’ Union
Ģertrūdes iela 6, Rīga
Ģertrūdes iela 6, Rīga, LV-1010
Biedrs, izslēgts no savienības 1942. gada 13. jūnijā Latvijas Padomju rakstnieku savienības plēnumā Maskavā – "par dzimtenes un tautas nodevību, pārejot latviešu tautas un visas cilvēces lielākā ienaidnieka vācu fašisma kalpībā" (lēmums plēnuma protokolā).
Meinhards Rudzītis
1940–1966
Latvian Soviet Writers’ Union
Rīga
Rīga
Valdis Lukss
1940–1985
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs
Pēteris Ērmanis
1940–13.06.1942
Latvian Soviet Writers’ Union
Ģertrūdes iela 6, Rīga
Ģertrūdes iela 6, Rīga, LV-1010
Biedrs, izslēgts no savienības 1942. gada 13. jūnijā Latvijas Padomju rakstnieku savienības plēnumā Maskavā – "par dzimtenes un tautas nodevību, pārejot latviešu tautas un visas cilvēces lielākā ienaidnieka vācu fašisma kalpībā" (lēmums plēnuma protokolā).
Cirene Palkavniece
1940–1969
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedre
Indriķis Lēmanis
00.10.1940–1960
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

Biedrs.

Arvīds Grigulis
00.10.1940–05.10.1989
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs (līdz 1965. gadam arī valdes loceklis)
Jānis Niedre
17.10.1940–08.12.1987
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

Biedrs.

Jūlijs Vanags
17.10.1940–12.10.1986
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

Biedrs.


1940. gada oktobrī piedalījies Latvijas Padomju rakstnieku savienības organizēšanā.

Vilis Lācis
17.10.1940–06.02.1966
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs
Mārtiņš Zīverts
17.10.1940–14.06.1942
Latvian Soviet Writers’ Union
Ģertrūdes iela 6, Rīga
Ģertrūdes iela 6, Rīga, LV-1010
Biedrs, izslēgts no savienības 1942. gada 13. jūnijā Latvijas Padomju rakstnieku savienības plēnumā Maskavā – "par dzimtenes un tautas nodevību, pārejot latviešu tautas un visas cilvēces lielākā ienaidnieka vācu fašisma kalpībā" (lēmums plēnuma protokolā).
Kārlis Štrāls
23.11.1940–13.06.1942
Latvian Soviet Writers’ Union
Ģertrūdes iela 6, Rīga
Ģertrūdes iela 6, Rīga, LV-1010
Biedrs, izslēgts no savienības 1942. gada 13. jūnijā Latvijas Padomju rakstnieku savienības plēnumā Maskavā – "par dzimtenes un tautas nodevību, pārejot latviešu tautas un visas cilvēces lielākā ienaidnieka vācu fašisma kalpībā" (lēmums plēnuma protokolā).
Edvards Treimanis-Zvārgulis
1941
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

Latvijas Padomju Rakstnieku savienības biedrs

Eriks Ādamsons
1941
Latvian Soviet Writers’ Union
Ģertrūdes iela 6, Rīga
Ģertrūdes iela 6, Rīga, LV-1010
Aleksandrs Čaks
1941 (Date is approximate)
Latvian Soviet Writers’ Union
Rīga
Rīga
Rakstnieku Savienības biedrs.
Anna Bauga
1941
Latvian Soviet Writers’ Union
Biedre
Valija Brutāne
1941–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

Biedre.

Edgars Damburs
1941–1981
Latvian Soviet Writers’ Union
Rīga
Rīga
Kārlis Krauliņš
1941–1981
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs
Anna Brodele
1941
Latvian Soviet Writers’ Union
Rīga
Rīga
Jānis Jaunsudrabiņš
1941–13.06.1942
Latvian Soviet Writers’ Union
Ģertrūdes iela 6, Rīga
Ģertrūdes iela 6, Rīga, LV-1010
Biedrs, izslēgts no savienības 1942. gada 13. jūnijā Latvijas Padomju rakstnieku savienības plēnumā Maskavā – "par dzimtenes un tautas nodevību, pārejot latviešu tautas un visas cilvēces lielākā ienaidnieka vācu fašisma kalpībā" (lēmums plēnuma protokolā).
Kārlis Ozoliņš
1941–1987
Latvian Soviet Writers’ Union
Rīga
Rīga
Ignats Muižnieks
1943–1983
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs
Mirdza Ķempe
1943
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedre
Atis Ķeniņš
1944–1951
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

Biedrs. Pēc arestēšanas 1951. gadā izslēgts no savienības.

Kārlis Freinbergs
1944
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
RS biedrs
Ēvalds Vilks
1945
Latvian Soviet Writers’ Union
Anatols Imermanis
1945–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs
Roberts Pelše
1945–1955
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs
Cecīlija Dinere
1946
Latvian Soviet Writers’ Union
Vizbulis Bērce
1947–1969
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

Biedrs.

Monta Kroma
1947–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

Biedre.

Žanis Grīva
1947–1982
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs. Ievēlēts valdē 1954. un 1958. gadā.
Jezups Laganovskis
1947–1987
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs
Elīna Zālīte
1949–1955
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedre.
Pēteris Sils
26.02.1949–07.08.1953
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

Biedrs.

Bruno Saulītis
1950–1968
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

Biedrs

Alberts Jansons
1950–1989
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs
Anna Ozola-Sakse
1951–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedre
Fricis Rūmnieks
1952–1960
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs
Voldemārs Melnis
1952–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs
Andris Vējāns
1953–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

Biedrs

Eduards Salenieks
1953–1977
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Zigmunds Skujiņš
1955–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

Biedrs.

Elija Kliene
1955
Latvian Soviet Writers’ Union
Rīga
Rīga
Marija Šūmane
1955–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedre
Ojārs Vācietis
1956–1983
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

Biedrs

Mirdza Bendrupe
1956
Latvian Soviet Writers’ Union
Herberts Dorbe
1956
Latvian Soviet Writers’ Union
Valdis Rūja
1956–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs
Visvaldis Lāms
1956–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

Biedrs.

Andrejs Kurcijs
1956–1959
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

Biedrs

Jānis Anerauds
1957–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs.
Vladimirs Piguļevskis
1957–1958
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs
Laimonis Vāczemnieks
1957–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs
Dagnija Zigmonte
1957
Latvian Soviet Writers’ Union
Rīga
Rīga
Atis Ķeniņš
1957–1961
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs (pēc reabilitācijas uzņemts atkārtoti).
Laimons Pēlmanis
1957–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs
Jausma Ābrama
1957–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedre
Vizma Belševica
1958
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

Biedre

Juris Pabērzs
1958
Latvian Soviet Writers’ Union
Biedrs
Dzidra Rinkule-Zemzare
1958
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Jānis Medenis
27.03.1958
Latvian Soviet Writers’ Union

1958. gada 27. martā kļūst par Latvijas Padomju rakstnieku savienības biedru.

Elza Stērste
1959–1976
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedre
Velta Spāre
1959
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Ilgonis Bērsons
24.09.1959–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs. Visilggadējākais valdes loceklis (no 1965. gada) un Literatūras mantojuma komisijas priekšsēdētājs (no 1967. gada).
Imants Auziņš
1960
Latvian Soviet Writers’ Union
Marta Bārbale
1960
Latvian Soviet Writers’ Union
Rīga
Rīga
Latvijas Padomju rakstnieku savienības biedre. 
Pēteris Zeile
1960
Latvian Soviet Writers’ Union
Ārija Elksne
1960
Latvian Soviet Writers’ Union
Olga Lisovska
1960
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

Biedre

Skaidrīte Kaldupe
1960
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Regīna Ezera
1961
Latvian Soviet Writers’ Union
Rīga
Rīga
Ilze Indrāne
1961
Latvian Soviet Writers’ Union
Rīga
Rīga
Imants Ziedonis
1961
Latvian Soviet Writers’ Union
Mārtiņš Krieviņš
1961–1988
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs.
Lija Brīdaka
1962–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

Biedre.

Egons Līvs
1963–1989
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs
Alfons Sukovskis
1963
Latvian Soviet Writers’ Union
Rīga
Rīga
Ērika Lūse
1963–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Rīga
Rīga
Ludmila Azarova
1964–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

Biedre

Antons Broks
1964–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

Biedrs

Andrejs Dripe
1964–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

Biedrs

Vilma Delle
1964
Latvian Soviet Writers’ Union
Rīga
Rīga
Antons Stankevičs
1964–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

Biedrs.

Rems Trofimovs
1964
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs.
Silvija Freinberga
1964–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedre
Līvija Akurātere
1964–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedre.
Pēteris Bauģis
1964–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs
Gunārs Selga
1964
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Jurijs Kape
1964
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs
Vladimirs Kaijaks
1964–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs
Viktors Līvzemnieks
1965
Latvian Soviet Writers’ Union
Rīga
Rīga
Latvijas Padomju Rakstnieku Savienības biedrs no 1965. gada.
Daina Avotiņa
1965–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

Biedre.

Ņina Batja
1965
Latvian Soviet Writers’ Union
Tamāra Zālīte
1965
Latvian Soviet Writers’ Union
Vitauts Ļūdēns
1965
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Skaidrīte Sirsone
1965
Latvian Soviet Writers’ Union
Rīga
Rīga
Jānis Žīgurs
1965–1988
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs
Alberts Bels
1966
Latvian Soviet Writers’ Union
Biedrs
Māris Čaklais
1967–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Biedrs
Laima Līvena
1968
Latvian Soviet Writers’ Union
Rīga
Rīga
Jānis Peters
1968–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs
Valdis Artavs
1969
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs.
Eižens Vēveris
1969–1976
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

Biedrs.

Pēteris Jurciņš
1970
Latvian Soviet Writers’ Union
Kopš 1970. gada Latvijas Padomju rakstnieku savienības biedrs.
Vija Svīkule
1970–1971
Latvian Soviet Writers’ Union
Rīga
Rīga
Biedre
Elza Vēciņa
1971
Latvian Soviet Writers’ Union
RS biedre
Ausma Pormale
1971
Latvian Soviet Writers’ Union
Rīga
Rīga
Pēteris Zirnītis
1971–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs
Rita Luginska
1971
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Jānis Liepiņš
1971–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Rīga
Rīga
Knuts Skujenieks
1972
Latvian Soviet Writers’ Union
Rīga
Rīga
Latvijas Padomju Rakstnieku Savienības biedrs (kopš 1972. gada).
Valdis Ķikāns
1972
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Ilze Binde
1972
Latvian Soviet Writers’ Union
Rīga
Rīga
Marģeris Zariņš
1972
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

Kopš 1972. gada Latvijas Padomju rakstnieku savienības biedrs.

Nora Kalna
1973
Latvian Soviet Writers’ Union
Rīga
Rīga
Leons Briedis
1974
Latvian Soviet Writers’ Union
Biedrs
Andris Kolbergs
1974–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs.
Tālivaldis Treicis
1974
Latvian Soviet Writers’ Union
Uldis Bērziņš
19.12.1974
Latvian Soviet Writers’ Union
Rīga
Rīga
1974. gada 21. maijā RS dzejas sekcijas prezidija sēdē U. Bērziņu vienbalsīgi iesaka uzņemšanai RS. Ieteikumus raksta biedri – tulkotāja Marija Šūmane, dzejnieki Jānis Sirmbārdis un Ojārs Vācietis.
Latvijas Padomju rakstnieku savienībā uzņēma 1974. gada 19. decembrī. Šajā pašā sēdē par biedriem uzņemti Leons Briedis, Tālivaldis Treicis, Alberts Ločmelis un Vladlens Dozorcevs; no RS valdes pirmā sekretāra pienākumiem atbrīvots Alberts Jansons, viņa vietā stājas dramaturgs Gunārs Priede.
Aivars Neibarts
1975
Latvian Soviet Writers’ Union
Jānis Rokpelnis
1975–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Marina Kosteņecka
1975
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Jānis Lapsa
1975–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs
Maija Andersone
1976
Latvian Soviet Writers’ Union
Inta Čaklā
1976–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Biedre
Roalds Dobrovenskis
1976–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Biedrs
Broņislavs Tabūns
1976–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs.
Ingrīda Kiršentāle
1976
Latvian Soviet Writers’ Union
Rīga
Rīga
Jānis Baltvilks
1977–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs
Velga Krile
1977–1991
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedre
Gunārs Bībers
1978–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs
Ēriks Hānbergs
1978–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

Biedrs.

Reinis Ādmīdiņš
1978–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs
Osvalds Kravalis
1979
Latvian Soviet Writers’ Union
Rīga
Rīga
Latvijas Padomju rakstnieku savienības biedrs. 
Māra Zālīte
1979–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

Biedre

Anna Žīgure
1979
Latvian Soviet Writers’ Union
Biedre
Māra Svīre
1979
Latvian Soviet Writers’ Union
Rīga
Rīga
Elga Sakse
1979–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Viktors Avotiņš
1980
Latvian Soviet Writers’ Union
Jānis Jurkāns
1980–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs
Ludmila Lubēja
1980–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedre
Irina Čerevičņika
1980
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Ēriks Lanss
1980–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs
Hermanis Marģers Majevskis
1982
Latvian Soviet Writers’ Union
Rīga
Rīga
Alberts Caune
1982–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Biedrs
Dagnija Dreika
1982–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Anna Mūkina
1982
Latvian Soviet Writers’ Union
Anda Plēsuma
1982–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedre.
Viks
1982–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

Biedrs

Mirdza Kļava
1982–1988
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedre
Aleksandrs Pelēcis
05.05.1982
Latvian Soviet Writers’ Union
Rīga
Rīga
Silvija Radzobe
1983–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedre
Lūcija Ķuzāne
1983
Latvian Soviet Writers’ Union
Rīga
Rīga
Valentīna Eisule
1983
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Ingvars Jakaitis
1984
Latvian Soviet Writers’ Union
Rīga
Rīga
Paulis Kalva
1984–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs
Klāvs Elsbergs
1985–1987
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

Biedrs.

Viktors Ivbulis
1985–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Biedrs.
Vinifreds Kraučis
1985
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs
Eleonora Tjarve
1985–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Rīga
Rīga
Andris Puriņš
1986–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs
Aina Rudzroga
1986–1989
Latvian Soviet Writers’ Union
Rīga
Rīga
Ābrams Feldhūns
1986–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs
Ildze Kronta
1987–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Artūrs Snips
1987–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs
Anna Rancāne
1987
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Viesturs Vecgrāvis
1993
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

Working place

Jānis Grants
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

Literārais konsultants, jauno prozas autoru sekcijas vadītājs

Jūlijs Vanags
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Kara patriotiskās literatūras komisijas priekšsēdētājs.
Olga Lisovska
Latvian Soviet Writers’ Union
Bijusi RS dzejas konsultante.
Guntis Valujevs
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

Latvijas Rakstnieku savienības partijas biroja sekretārs.

Jānis Niedre
17.06.1940–14.06.1941
Latvian Soviet Writers’ Union
Ģertrūdes iela 6, Rīga
Ģertrūdes iela 6, Rīga, LV-1010

Latvijas PSR Rakstnieku savienības organizācijas komitejas priekšsēdētājs (atbildīgais sekretārs jau no 1940. gada jūnija). (No 1941. gada marta Savienības ēka atrodas Baznīcas ielā 4, Rīgā (toreiz – Eduarda Veidenbauma.)

Jānis Grants
00.11.1940–00.06.1941
Latvian Soviet Writers’ Union
Ģertrūdes iela 6, Rīga
Ģertrūdes iela 6, Rīga, LV-1010

Organizēšanas komitejas sekretārs

Jānis Niedre
16.06.1941–31.01.1943
Latvian Soviet Writers’ Union
Maskava
Moscow, Russia

Valdes atbildīgais sekretārs.

Valija Brutāne
1942
Latvian Soviet Writers’ Union
Maskava
Moscow, Russia
Tehniskā sekretāre.
Fricis Rokpelnis
00.12.1943–1944
Latvian Soviet Writers’ Union
Maskava
Moscow, Russia
Valdes sekretārs
Meinhards Rudzītis
15.12.1943–20.04.1944
Latvian Soviet Writers’ Union
Maskava
Moscow, Russia
Tehniskais sekretārs
Kārlis Krauliņš
1944–1948
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Valdes sekretārs
Jausma Ābrama
00.11.1944–00.02.1945
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Bibliotēkas pārzine
Ādolfs Talcis
21.12.1944–23.06.1948
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Valdes sekretāra palīgs un vietnieks
Ija Meldere-Dzērve
1945–1963
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Tehniskā sekretāre
Anna Bauga
1946–1958
Latvian Soviet Writers’ Union
Rīga
Rīga
Tulkotāju sekcijas priekšsēdētāja
Valdis Lukss
00.10.1947–00.04.1950
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Jauno literātu konsultants
Mirdza Ķempe
1948–1972
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Dzejas konsultante
Ignats Muižnieks
1948–1950
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Valdes sekretārs
Valdis Lukss
01.04.1950–31.12.1965
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Valdes pirmais sekretārs
Žanis Grīva
00.03.1951–00.01.1953
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Literārais konsultants
Jūlijs Vanags
1952–1965
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Dramaturģijas konsultants.
Jānis Niedre
1953–1959
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

Prozas sekcijas konsultants.

Jūlijs Vanags
1954–1965
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Valdes sekretārs.
Fricis Rūmnieks
1954–1956
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Valdes sekretārs
Ādolfs Talcis
01.01.1957–19.12.1965
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Valdes sekretārs
Gunārs Priede
1958–1960
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

Dramaturģijas konsultants

Voldemārs Melnis
1958–1960
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Prozas konsultants
Zigmunds Skujiņš
1960–1962
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

Prozas konsultants.

Ija Meldere-Dzērve
1963–1971
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Bibliotekāre.
Lija Brīdaka
1965–1971
Latvian Soviet Writers’ Union
Valdes sekretāre
Imants Ziedonis
1966–1967
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Valdes sekretārs
Ilgonis Bērsons
1966–1971
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Valdes sekretārs.
Alberts Jansons
00.01.1966–00.12.1974
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Valdes pirmais sekretārs
Imants Auziņš
1968–1971
Latvian Soviet Writers’ Union
Rīga
Rīga
Rakstnieku savienības valdes sekretārs.
Daina Avotiņa
1968–1972
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

Literatūras propagandas biroja vadītāja.

1968. gadā noorganizē un līdz 1972. gadam vada literatūras propagandas biroju.

Zigmunds Skujiņš
1968–1973
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

Prozas konsultants.

Māra Misiņa
1971–1974
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

Tehniskā sekretāre

Gunārs Priede
1972–1974
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

Rakstnieku savienības valdes sekretārs

Egons Līvs
1973–1974
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Prozas konsultants
Gunārs Priede
1974–1984
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

Rakstnieku savienības valdes pirmais sekretārs

Māra Zālīte
1974–1975
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

Tehniskā sekretāre

Alberts Bels
1974–1977
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
RS prozas konsultants
Jānis Peters
1974–1976
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Valdes sekretārs
Jānis Peters
1974
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Dzejas konsultants
Māra Zālīte
1975–1979
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

Referente

Daina Avotiņa
1976–1980
Latvian Soviet Writers’ Union
Rīga
Rīga
Valdes sekretāre.
Pēteris Zirnītis
1976–1980
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Konsultants referents
Anna Žīgure
1978–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Strādājusi RS par konsultanti un valdes sekretāri.
Vladimirs Kaijaks
1978–1981
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Literārais konsultants un referents
Andrejs Dripe
1979
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Valdes sekretārs
Māra Misiņa
1980–1982
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Dzejas konsultante
Pēteris Zirnītis
1980–1982
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Valdes sekretārs
Andrejs Dripe
1981–1985
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Prozas konsultants
Māra Misiņa
1982–1989
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Valdes sekretāre
Jānis Peters
1985–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Valdes pirmais sekretārs
Irina Cigaļska
1986–1993
Latvian Soviet Writers’ Union
Rīga
Rīga

Krievu un latviešu literāro sakaru referente, literārā konsultante.

Ingvars Jakaitis
1986–1989
Latvian Soviet Writers’ Union
Rīga
Rīga

Sekretārs

Andris Kolbergs
1988
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Sekretārs.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.