Journal "Letonica"

RepositoryLatvijas literatūra
No.52
OrganisationInstitute of Literature, Folklore and Art (UL)
Sender Name(not set)
TitleJournal "Letonica"
Description

"Letonica" ir starpdisciplinārs zinātnisks žurnāls, kas iznāk kopš 1998. gada. Žurnālā tiek publicēti raksti humanitārajās un sociālajās zinātnēs, kuri ir oriģināli, iepriekš nepublicēti pētījumi un kuru pamatā ir zinātnisks izpētes darbs. Visi žurnālā publicētie raksti tiek anonīmi recenzēti.

Žurnālu izdod LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta izdevniecība. Izdevniecības direktore: Sigita Kušnere. Izdevniecības adrese: Mūkusalas ielā 3, Rīga, LV-1423, Latvija.

Galvenais redaktors: Dr. philol. Pauls Daija

Tālr. 67229017; pauls.daija@lulfmi.lv

Redakcijas kolēģija: Dace Bula, Peter Burke (Lielbritānija), Raimonds Briedis, Dace Dzenovska (Lielbritācija), Didier Francfourt (Francija), Benedikts Kalnačs, Inta Gale Carpenter (ASV), Deniss Hanovs, Ieva E. Kalniņa, Janīna Kursīte, Lalita Muižniece (ASV), Juris Rozītis (Zviedrija), Sanita Reinsone, Anita Rožkalne, Pavel Štoll (Čehija), Jana Tesaržova (Slovākija), Rita Treija, Kārlis Vērdiņš, Guna Zeltiņa.

Showing 1-15 of 223 items.
#Cover photoTitleAuthorPublishing yearPublishing placeCategories 
   
1
The 17th Baltic Studies ConferenceRūta Muktupāvela
Zane Šiliņa
2000Rīga
2
19. gadsimta literāro procesu kontinuitāte populārās kultūras perspektīvāBenedikts Kalnačs
Pauls Daija
2018Mūkusalas iela 3, Rīga
3
1998. gada 22. septembrī...1998Rīga
4
2001. Latvian Literature in BooksInguna Daukste-Silasproģe
2002Rīga
5
ACTA BALTICA '99Zane Šiliņa
1999Rīga
6
Academic with a Polemic Temper Viktors' Hausmanis' 70th BirthdayGuna Zeltiņa
2002Rīga
7
The Latest Events in Rainis' StudiesInguna Daukste-Silasproģe
2003Rīga
8
Eighteenth-Century Altars in Latgale's Churches: Retable TypologyRūta Kaminska
1998Rīga
9
Anšlavs Eglītis' DiariesAnšlavs Eglītis
2003Rīga
10
Anšlava Eglīša sadarbība ar Helmaru Rudzīti: ieskats rakstnieka un izdevēja sarakstēViesturs Zanders
2014Rīga
11
Antīkā teorētiskā doma un pilsētas slavinājums: recepcijas aspekti Bazīlija Plīnija poēmā "Slavas dziesma Rīgai"Ilona Gorņeva
2019Rīga
12
In Memoriam Antons Breidaks2002Rīga
13
Apgaismības apcirkņi: no tautas apgaismības utilitārajiem tekstiem līdz nacionālās literatūras aizmetņiem2019Rīga
14
Stream of Consciousness in the Latvian Theory of ArtStella Pelše
2001Rīga
15
"By Mouth to Europe": Political Processes, Indentity, and in Public DiscourseDace Bula
2004Rīga
Showing 1-15 of 223 items.

Author

Author of the comment

Compiler

Person of reception

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.