Konstantīns Karulis

lv
Ziņot redaktoram

Kolekcijas (2) Kolekcijas (2)

@@@@: Author (37); Author of the comment (6); Person of reception (6)

Audio/video: Narrator (1)

Ilustrācijas: Person in photo(5)

NimiKonstantīns Karulis
KopsavilkumsKonstantīns Karulis (1915–1997) Latvijas Universitātē ieguvis jurista izglītību (1942, atkārtoti Juridisko fakultāti beidzis 1950. gadā), darbojies dažādās jomās – bijis žurnālists (līdz Otrajam pasaules karam), pedagogs (nacistiskās okupācijas laikā), valodnieks (strādājis Valodas un literatūras institūtā un piedalījies “Latviešu literārās valodas vārdnīcas” 1. sējuma sagatavošanā), bibliogrāfs un grāmatniecības vēsturnieks (darbs Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Fundamentālajā bibliotēkā), kultūrvēsturnieks. Nozīmīgākais Konstantīna Karuļa darbs ir “Latviešu valodas etimoloģijas vārdnīca” (1.–2. sējums, 1992), par kuru saņēmis Jāņa Endzelīna balvu (1995).
Personiska informācija1915: 10. februārī dzimis ielu dzelzceļnieka ģimenē.
1949: martā bijis iekļauts izsūtāmo sarakstos, bet Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas sekretārs Jānis Peive esot viņu izsvītrojis no saraksta.
Profesionālā darbība1931: pirmā publikācija "Trīsdesmit septiņas dienas dzimtenes ārēs" (Nr. 2–4; 1932, Nr. 1, 5–9).
1959: ieguvis filoloģijas zinātņu kandidāta grādu par disertāciju "Lingvistiskie aspekti latviešu valodas stenogrāfijā" (nostrificēts par Dr. philol.).
1993: ieguvis habilitētā filoloģijas doktora grādu par disertāciju "Dažu latviešu valodas vēstures problēmu risinājums".
1995: Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda loceklis.
1995: saņēmis Jāņa Endzelīna balvu par izcilāko pētījumu latviešu valodniecībā un baltoloģijā – "Latviešu valodas etimoloģijas vārdnīcu".
1996: valsts emeritētais zinātnieks (diploma Nr. 3).

Konstantīna Karuļa darbi

Par stenogrāfiju
1956: Īsais un ātrais raksts. Kas ir stenogrāfija
1961: Stenogrāfijas vārdnīca (Kopā ar citiem)

Par rakstu un rakstīšanas līdzekļiem
1956: Senie un mūsdienu raksti: kā pasaules tautas rakstīja senatnē un kā raksta tagad
1962: Raksts un rakstīšanas līdzekļi gadu tūkstošos

Par grāmatniecību un personālijām
1967: Latviešu grāmata gadsimtu gaitā
1967: Latviešu padomju prese
1986: Jānis Reiters un viņa tulkojums
1989: Bībeles pirmais izdevums latviešu valodā: 1685–1694
1992: Kam stiprs prāts un cieta griba: Fricis Brīvzemnieks

Valodniecība
1972: Latviešu literārās valodas vārdnīca, 1. sējums (sējuma sagatavošanā izmantoti materiāli, kuru vārdnīcas izveides sākumposmā sagatavojis Konstantīns Karulis)
1992: Latviešu etimoloģijas vārdnīca (1.–2. sējums)

Citātu galerija

Par Konstantīna Karuļa personību

"Nav viegli definēt, kas īsti ir bijis Konstantīns Karulis. Jurists, valodnieks, žurnālists, grāmatniecības vēsturnieks vai plašākā nozīmē kultūrvēsturnieks? Bibliogrāfs un Fundamentālās bibliotēkas ilggadējs darbinieks? Visi šie apzīmējumi piederas Konstantīnam Karulim – dažādos darbības posmos pārsvaru ņēmusi drīz viena, drīz otra darbošanās joma, taču jāuzsver vēl viens būtisks papildu apstāklis – Konstatīns Karulis ir bijis laikmetu griežu cilvēks, kam nācās pakļauties dažādu režīmu diktētiem noteikumiem. Viņš ir bijis arī šo pārejas laikmetu upuris, abu okupāciju gados bieži vien bijis spiests pielāgoties, mainīt krāsu un nodarbošanos, tomēr nemitīgi saglabājis strādātprieku, uzkrājis apbrīnojamu erudīciju un, par spīti laikmetu spaidiem, saglabājis optimismu. Konstantīna Karuļa fantastiskā atmiņa un fenomenālā erudīcija, lielais popularizētāja talants ļāvuši viņam gūt paliekamu vietu latviešu humanitārajās zinātnēs un kultūrvēsturē vispār, lai gan savas neparastās spējas viņš tomēr pilnā mērā nav spējis izvērst."

Stradiņš, Jānis. Konstantīna Karuļa dzīves un personības līkloči. Kursīte, Janīna (sast.). Amor vincit omnia: Konstantīns Karulis dzīvē un darbos. Rīga: Zinātne, 2017, 16. lpp.

Par Konstantīna Karuļa "Latviešu etimoloģijas vārdnīcu"

"Konstantīna Karuļa ieguldījums etimoloģijas zinātnes attīstībā ir liels un līdz šim vēl nav pietiekami novērtēts. Viņa sastādītā "Latviešu etimoloģijas vārdnīca" jau sen kļuvusi par neaizvietojamu izziņas avotu salīdzināmās valodniecības pārstāvjiem, etimologiem, turklāt ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās. K. Karuļa vārdnīca ir vārti uz latviešu vārda aizvēstures pasauli.
Divas īpatnības raksturo Konstantīna Karuļa vārdnīcu uz citu līdzīgu etimoloģisko vārdnīcu fona – šķirkļos parādīta vārda vai vārdu saimes indoeiropiešu sakne un daudziem mantotajiem un aizgūtajiem vārdiem dotas paša autora atziņas par to etimoloģiju.
Pirmām kārtām K. Karuļa vārdnīca pieder pie tām indoeiropiešu valodas etimoloģiskajām vārdnīcām, kurās, aprakstot vārda etimoloģiju, parādīta arī rekonstruētā indoeiropiešu sakne jeb tā saucamā pirmsakne. [..] Daudzi indoeiropiešu valodu etimoloģisko vārdnīcu autori par vārda etomoloģiskās rekonstrukcijas gala mērķi uzskata vienīgi tā saucamās vārda pirmformas rekonstrukciju; šādās vārdnīcās rekontruētas tikai tās pirmvalodas saknes vai leksēmas, kas ir atsevišķās valodu grupas pamatā. K. Karulis iet tālāk un viņa vārdnīcā dota ne tikai baltu un austrumbaltu pirmformu rekonstrukcija, bet arī tālākā rekonstrukcija, ņemot vērā indoeiropiešu pirmvalodas tradīciju. Zināmā mērā tā ir zinātniska drosme, ņemot vērā, ka pastāv vesela virkne strīdīgu un neatrisinātu jautājumu par indoeiropiešu pirmvalodas sakņu rekonstrukciju [..]."

Koškins, Igors. Konstantīna Karuļa "Latviešu etimoloģijas vārdnīca" un aizguvumu etimoloģizēšana. Kursīte, Janīna (sast.). Amor vincit omnia: Konstantīns Karulis dzīvē un darbos. Rīga: Zinātne, 2017, 63. lpp.
SaiknesIrēne Karule - Wife
Liene Roze - Wife
Nodarbesuurija
lingvist
ajakirjanik
bibliographer
cultural historian
Birth time/place10.02.1915
Rīga
Rīga
ResidenceRīga
Rīga

1997
Brīvības prospekts 30, Jūrmala
Brīvības prospekts 30, Jūrmala, LV-2015
Education1923–1928
Rīgas 36. pamatskola
Avotu iela 44, Rīga
Avotu iela 44, Rīga, LV-1009

1928–1930
Rīga City 1st Gymnasium
Krišjāņa Valdemāra iela 26, Rīga
Krišjāņa Valdemāra iela 26, Rīga, LV-1010

1930–1932
Rīgas pilsētas 4. ģimnāzija
Gaiziņa iela 3, Rīga
Gaiziņa iela 3, Rīga, LV-1050

1932–1942
University of Latvia
Rīga
Rīga

Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes Tiesību zinību nodaļa


1947–1950
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050

Juridiskā fakultāte

Working place1931
Mēnešraksts "Latvijas Jaunatne"
Rīga
Rīga

Korespondents


1934–1940
Laikraksts "Brīvā Zeme"
Rīga
Rīga
Redakcijas loceklis

1940
Rīga
Rīga

Latvijas Radiofona izdevuma "Latvijas Vilnis" redaktors


15.10.1941–1943
Laubere 6-year Primary School
Laubere
Laubere, Lauberes pagasts, Ogres novads

Skolotājs


00.08.1943–00.07.1944
Birzgales pamatskola
Birzgale
Birzgale, Birzgales pagasts, Ķeguma novads

Skolas pārzinis


1944–1945
Frontes laikraksta "Latvijas Kareivis" redakcijas loceklis

1947–1948
Latvian State Pedagogical Institute
Rīga
Rīga

1948–1950
Latvijas PSR Zinātņu akadēmija
Rīga
Rīga
Juriskonsults, stenogrāfists

1950–1957
Rīga
Rīga

Dažādos kursos mācījis stenogrāfiju


1957–1964
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Rīga
Rīga
Valodnieks

1964–1975
Latvijas PSR Zinātņu akadēmija
Rīga
Rīga
Fundamentālā bibliotēka, vecākais zinātniskais līdzstrādnieks
Service29.08.1944
Latvian Legion
Detention00.05.1945–00.09.1946
Sovetskaja Gavaņ
Sovetskaya Gavan, Khabarovsk Krai, Russia

Apcietinājumā Tālajos Austrumos

Place/time of death03.11.1997
Brīvības prospekts 30, Jūrmala
Brīvības prospekts 30, Jūrmala, LV-2015
BurriedOtrie Meža kapi
Gaujas iela 12B, Rīga, LV-1026
ApbalvojumiLZA Jāņa Endzelīna balva
Balva piešķirta par pētījumu latviešu valodniecībā un baltoloģijā divos sējumos – "Latviešu etimoloģijas vārdnīca" (1992).
1995

The Order of Three Stars
Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks ar Ordeņa domes 1996. gada 22. aprīļa lēmumu.
IV šķira
1996


:Nav norādīta kategorija

:Nav norādīta kategorija

:Nav norādīta kategorija

:Nav norādīta kategorija

:Nav norādīta kategorija

:Nav norādīta kategorija
Näitan 21 üksusest 1-20.
#KohtKuupäevTüüpVietas tipsTeksta fragments
   
1Rīga
(Rīga)
10.02.1915Birth time/placePilsēta
2Brīvības prospekts 30, Jūrmala
(Brīvības prospekts 30, Jūrmala, LV-2015)
1997ResidenceĒka, māja
3Rīga
(Rīga)
(Nav norādīts)ResidencePilsēta
4Avotu iela 44, Rīga
(Avotu iela 44, Rīga, LV-1009)
1923 - 1928EducationĒka, māja
5Krišjāņa Valdemāra iela 26, Rīga
(Krišjāņa Valdemāra iela 26, Rīga, LV-1010)
1928 - 1930EducationĒka, māja
6Gaiziņa iela 3, Rīga
(Gaiziņa iela 3, Rīga, LV-1050)
1930 - 1932EducationĒka, māja
7Rīga
(Rīga)
1931Working placePilsēta
8Rīga
(Rīga)
1932 - 1942EducationPilsēta
9Rīga
(Rīga)
1934 - 1940Working placePilsēta
10Rīga
(Rīga)
1940Working placePilsēta
11Laubere
(Laubere, Lauberes pagasts, Ogres novads)
15.10.1941 - 1943Working placeCiems
12Birzgale
(Birzgale, Birzgales pagasts, Ķeguma novads)
01.08.1943 - 01.07.1944Working placeCiems
13Sovetskaja Gavaņ
(Sovetskaya Gavan, Khabarovsk Krai, Russia)
01.05.1945 - 01.09.1946DetentionPilsēta
14Raiņa bulvāris 19, Rīga
(Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1050)
1947 - 1950EducationĒka, māja
15Rīga
(Rīga)
1947 - 1948Working placePilsēta
16Rīga
(Rīga)
1948 - 1950Working placePilsēta
17Rīga
(Rīga)
1950 - 1957Working placePilsēta
18Rīga
(Rīga)
1957 - 1964Working placePilsēta
19Rīga
(Rīga)
1964 - 1975Working placePilsēta
20Otrie Meža kapi
(Gaujas iela 12B, Rīga, LV-1026)
(Nav norādīts)BurriedKapsēta

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.