Valdemārs Kārkliņš

lv
Ziņot redaktoram

Werke: Author (62); Compiler (1); Person of reception (23)

Illustrationen: Person in photo(1)

NameValdemārs Kārkliņš
Persönliche InformationKĀRKLIŅŠ Valdemārs (1906.17.X Iecavas pag. "Jaunplampjos" - 1964.1.I Portlendā, Oregonā, ASV, apbed. Belkresta piemiņas parka kapsētā Seilemas apkaimē ) - rakstnieks, tulkotājs.
Dz. saimnieka ģim. Beidzis Iecavas pagastsk. un I. Kļaviņas privātģimn. Bauskā, māc. Valsts tehnikumā Rīgā, neilgu laiku stud. LMA. Žurn. "Sensācija" (1925), "Jaunā Elegance" (1926) redaktors.
Lit. darbību sācis 1924 žurn. "Sensācija" (vēlāk - "Elegance"), kur public. K. noveles, rom. "Dēmoniskais un dāma maskā" ("Elegance", 1925, 12-20), tulk., veidojis arī ilustrācijas. No 1926 bijis profesionāls, ražīgs tulkotājs apgādā "Grāmatu draugs", tulk. vairākus desmitus rom. no angļu, fr., vācu un krievu val.: B. Kellermaņa "Idiots" (1926) un "Devītais novembris" (1928), H. Zūdermaņa "Reiz bija" (1-2, 1928) un "Trakais profesors" (1931), Dž. Golsvērtija "Forsaitu teika" (1-3, 1933-34), H. Falladas "Mazais cilvēk - ko nu?" (1936), Ē. M. Remarka "Trīs draugi" un Dž. B. Prīstlija "Eņģeļu iela" (abi 1937), Ā. Kronina "Citadele", M. Mičelas "Vējiem līdzi" (abi 1938), P. Bakas "Dēli" (1939). Sar. biogr. romānu "Karaliene Kristīne" (1936) par Zviedrijas karaļa Gustava II Ādolfa meitu un "Mopasāna dzīve" (1937, 1960 izd. ASV ar nosaukumu "Neapklusināmās iekāres"). No 1936 tulk. arī izdevn. "Zelta ābele": A. Kuprina "Sulamīte" (1937), E. T. A. Hofmaņa "Muzikālās noveles" (1938, 1939 atsevišķā izd. novele "Kavalieris Gluks" ar V. Irbes ilustrācijām), S. Hedīna "Gobi noslēpums" (1943), J. Poruka "Mārtiņš Gīze" (1941, vācu val.); vairāki izdevn. "Zelta ābele" sagatavotie K. tulkotie manuskripti saglabājušies Nac. bibliotēkā. 1940-41 bijis korektors VAPP. Izd. K. tulkojumi: A. Čapigina rom. "Stepans Razins" (1-2, 1940), Ā. Kronina "Trīs mīlestības" (1941) un "Zvaigznes raugās lejup" (1944).
1944 emigrējis, dzīv. Reihenbergā, Insbrukā, Nirtingenē, Karlsrūē, Eslingenē. K. noveļu krāj. "Koka karote" (1946) apkopoti 1926-46 tapušie darbi. K. noveles, rom. fragments "Saulgriežu nakts", apc. par cittautu lit. novitātēm, tulkojumi public. mēnešrakstā "Laiks". No 1950 līdz mūža beigām K. dzīv. Seilemā, Oregonas štatā, ASV. Vairākus gadus strād. par nakts uzraugu psihiatriskajā slimnīcā. Izd. stāstu un noveļu krāj. "Pie laika upes" (1951). ASV tapuši 10 K. rom., to vidū noslēgtu rom. cikls "Dieva zeme": "Dieva zeme" (1953), "Teika par septiņiem kuģiem" (1955, dramatizējis D. Olmanis), "Zelta zvans" (1960), "Romantiski iemesli" (1962, dramatizējis A. Valdmanis). Pavisam cikls bijis ieplānots 12 grām. apjomā, attēlojot Midegu un Taunu dzimtas vēsturi, autors vēlējies ielūkoties latv. tautas likteņgaitā plašā vēsturiskā diapazonā. 2. pas. kara beigu posms psiholoģiski niansēti atveidots rom. "Tikai mīlestība" (1959) un "Kurzeme" (nepab., 1.d. 1964 public. pēc autora nāves). Rom. "Vēstule no dzimtenes" (1957) tiešā darbība risināta latv. emigrantu vidē, retrospektīvi atainots Ljas brīvvalsts beigu cēliens, emocionālā kāpinājumā, ar dokumentālu precizitāti atsegti dram. notikumi Litenes nometnē 1941. Protosižetiski, autobiogrāfiski motīvi caurvij romānu "Jaunavu iela" (1957), rom. "Vientulības kalns" (1951) savukārt izmantots t.s. internacionālais sižets, dēku romāna elementi.
K. sar. trīs lugas, no tām populārākā - "Sarkanvīns" (1952) izrādīta vairāk nekā simts reižu (B. Mickeviča tulk. bieži bijusi arī liet. t-ru repertuārā.). Lugā "Indīgā efeja" (1954), satīriski vēršoties pret negācijām cilvēka raksturā, akcentēti vairāki trimdas s-bai būtiski momenti - latv. asimilācija, nacionālās vienotības zudums, bijušo karavīru vientulība. Lugas situācijas un problemātika izmantota arī rom. "Vakara zvaigznes" (1962). Komēdijā "Jaunas asinis" (1956, veltīta aktrisei L. Štengelei skatuves darba jubilejā) risināts "mūžīgais" paaudžu maiņas un pēctecības jautājums. K. bijis laikr. "Laiks" lit. piel. "Laika Mēnešraksts" red. (1955-63), kur public. daudzus esejiskus literātu, mākslinieku, politiķu portretējumus.
Sakārtojis (kopā ar K. Rābacu) un rediģējis Z. Lazdas piemiņas krāj. "Zinaida Lazda" (1963), tulk.: Dž. Orvela "1984" (1951), Ē. M. Remarka "Debesīm nav lutekļu" (1961), D. di Morjē "Rebeka" (1972) u.c. darbus.
L. Eglītis Anšl. Neierastā Amerika. Stokholma, 1954; Zirnītis E. Nelabojams ideālists un romantiķis // Laika Mēnešr., 1960, 11; Krīgens J. Sveiciens aizgājušajam draugam // Ceļa Zīmes, 1964, 43; Zālītis J. Romāns par pagātni tagadnē // Kārkliņš V. Vēstule no dzimtenes. R., 1991; Ekmanis R. Tulkotājs un prozaiķis Valdemārs Kārkliņš // Izglītība, 1993, 21.-28.X; Hausmanis V. Valdemārs Kārkliņš // Hausmanis V. Kas tie tādi... trimdas lugu rakstītāji? R., 1999; Lūse D. Valdemārs Kārkliņš // Lūse D. Latviešu trimdas proza. R., 2000.
J. Zālītis
SaiknesHelmārs Rudzītis - Draugs
NodarbesÜbersetzer
Schriftsteller
Birth time/place17.10.1906
Iecava
Iecava, Iecavas novads
Dzimis Iecavas pagasta "Jaunplampjos".
Education
mācījies
beidzis Iecavas pagastskolu

mācījies
beidzis I.Kļaviņas privātģimnāziju Bauskā

mācījies
mācījies Valsts tehnikumā Rīgā

studējis
neilgu laiku studējis LMA
Place/time of death01.01.1964
Burried00.01.1964
Apbedīts Belkresta piemiņas parka kapsētā Seilemas apkaimē.
Zeige 1-1 von 1 Eintrag.
#OrtDatumTypVietas tipsFragment des Textes
   
1Iecava
(Iecava, Iecavas novads)
17.10.1906Birth time/placeCiems

:Nav norādīta kategorija

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.