Rūdolfs Blaumanis

lv
Ziņot redaktoram

Werke: Author (160); Translator (1); Person of reception (68)

Illustrationen: Person in photo(1)

NameRūdolfs Blaumanis
Zusätzliche NamenKārlis Leonīds
PseudonymĀrīšu Andrs, J. Blēdriķis, Grāvracis, Grāvraču Anna, Jonatāns, Kakluvalgs, Klimbims, Leonīds, L. Lūlands, Jirgensonu Pēteris, J. Sīkums, Pulieris, SinamUalb, Vecais Grāvracis, Zobgals
ZusammenfassungRūdolfs Blaumanis ir viens no izcilākajiem latviešu rakstniekiem, kura literārajos darbos, īpaši prozā un dramaturģijā, daudzveidīgi un mākslinieciski pārliecinoši atklāts sabiedrības sociālais un psiholoģiskais portrets 19. un 20. gadsimta mijā. Blaumanis savu literāro darbību īstenojis, atrazdamies divu kultūru, vācu un latviešu, ietekmē. Viņa agrīnie prozas darbi tapuši vācu valodā, un pāreju uz latviešu valodu rakstnieks īstenojis pakāpeniski. Savā daiļradē viņš uzsvēris latviešu nācijas pašapziņas nostiprināšanos un ekonomiskos centienus, pievēršot pastiprinātu uzmanību tēloto cilvēku individualitātei un personībai, viņu iekšējiem pārdzīvojumiem un izdarītajām izvēlēm. Blaumanis savas daiļrades sākuma gados galvenokārt rakstījis prozu, nedaudz vēlāk pievērsies dramaturģijai un epizodiski lirikai.Viena no spilgtākajām Blaumaņa talanta izpausmēm ir viņa radītās vairāk nekā desmit noveles, kas galvenokārt tapušas laikā no 19. gadsimta 80. gadu beigām līdz gadsimtu mijai. Blaumaņa dramaturģijā pievērsta īpaša uzmanība lugas mākslinieciskajam veidojumam. Viņš sarakstījis četrpadsmit lugas (vēl trīs lugas palikušas nepabeigtas), kas tuvinās drāmas, dažkārt arī komēdijas žanram. Šie darbi sākot no 19. gadsimta 90. gadiem ieguvuši lielu popularitāti un skatītāju atsaucību, un daudz izrādīti teātros.
Persönliche InformationBLAUMANIS Rūdolfs (born on January 1st, 1863, died on September 4th, 1908) - Latvian writer, the most notable Latvian writer of late 19th and early 20th century, and is regarded as a Latvian literary classic. A master of Latvian realism, he is known for his plays, poems, and translations, as well as for his journalistic work. He published his debut work in the German language; one of his later works, In the Lap of Happiness, was translated into English.
Blaumanis grew up in the Ergli municipality of Latvia.

He worked as a journalist and critic for several German and Latvian newspapers. Blaumanis was the editor of the satirical supplement "Purva mala" (On Swamp's Edge) to "Pēterburgas Avīzes" (St. Petersburg Gazette), a Latvian newspaper out of St. Petersburg in the early 20th century and later in the newspaper "Latvija".

EDUCATION

Blaumanis attended his local parish school. In 1872, he moved to a private school in Ogre.

LITERATURE

Prose

In the late 1890s, Blaumanis wrote remarkable novels, such as Spring Frosts (1898), In the Quagmire (1898), Andriksons (1899), and In the Shadow of Death (1899). Blaumanis wrote over 100 stories.
"Pie skala uguns" (By a Splinter’s Light, 1893), Blaumanis first collection of short stories includes the following short stories and novellas: "Kā vecais Zemītis pašu nelabo redzējis" (How the Old Zemitis Saw The Devil Himself), "Jaungada stāstiņš" (A New Year’s Tale), "Pērkona negaiss" (Thunderstorm), "Nauda zeķēs" (Money in Stockings), "Zirgs, trīs govis un simts rubļu" (A Horse, Three Cows and a Hundred Roubles), "Bērtuļa pirksts" (Bartholomew’s Finger), "Raudupiete" (The Raudup’s Widow), "Šūpulis" (The Cradle).

Drama

His tragedies – The Prodigal Son (1893), Indrāni (1904) and In the Fire (1905) – in which social and psychological aspects play a significant role, illustrate the new developments in Latvian drama. Rūdolfs Blaumanis also wrote comedies, the most famous of which is Tailor Days at Silmači (1902), From the Sweet Bottle.

Poetry

Blaumanis was also an accomplished poet. Lines from his poem of 1902, The Bugler of Tālava are assigned to national memory. Blaumanis also wrote humoristic poems

Portrait

Both in the collection "Pie skala uguns" and in his later works, the writer has removed the sometimes intrusive presence of the author and let the characters live an autonomous life.
Blaumanis works draw their power from the masterful depiction of entangled relationships and contradictions among people and their often tragic resolution. Blaumanis's works lack pseudo-national sentimentality, the life they reflect is never idealised. Blaumanis expressed social pathos and his sympathy for the plight of the Latvian poeple in prose works, drama, poetry, and satire. In his works, Blaumanis focuses on the conflicts between the heart and mind, and portrays the depths of human emotions, both positive and negative.
His protagonists are rooted in the Latvian nature, yet their appeal is universal. The search for human harmony is centred around the ideal of family and native land.

MUSEUMS

Famous Latvian writer Rūdolfs Blaumanis (1863 – 1908) – J. Rozentāls’ friend and confederate, periodically lived in the apartment No. 9 at Alberta iela 12, Riga (currently Janis Rozentāls and Rūdolfs Blaumanis museum) as a lodger from 1906 until 1908. There is a R. Blaumanis memorial room set up at the Museum.

Braki, Latvian writer Rudolf Blaumanis memorial museum was created in 1959.

BIBLIOGRAPHY

http://www.utexas.edu/cola/centers/lrc/eieol/litol...
http://www.braki.lv/en/ruudolfs-blaumanis-2393
Professionelle Tätigkeit1882: pirmā publikācija – stāsts vācu valodā Wiedergefunden (Atkalatrastā) laikraksta Zeitung für Stadt und Land pielikumā 25. decembrī (j. st. 1883. gada 6. janvārī).
Pirmais Rūdolfa Blaumaņa dzejolis latviešu valodā “Nakts” laikraksta “Mājas Viesis” literārajā pielikumā 1886. gada 11. oktobrī (ar parakstu Jirgensonu Pēteris).
Strādājis vācu un latviešu presē – Zeitung für Stadt und Land (1887. gadā un no 1890. līdz 1894. gadam), “Mājas Viesis”, “Mājas Viesa Mēnešraksts”, “Dienas Lapa” (no 1898. gada līdz 1901. gadam), "Pēterburgas Avīzes" (no 1901. līdz 1904. gadam), "Latvija (1906. un 1907. gadā).
1891. gadā izdota Blaumaņa pirmā luga "Zagļi". 1892. gadā iznāca Blaumaņa pirmā prozas grāmata – stāstu krājums igauņu valodā Õlest katuse all ("Zem salmu jumta"). 1893. gadā publicēts pirmais prozas krājums latviešu valodā “Pie skala uguns”. Blaumaņa pēdējā publikācija – humoristiskais dzejolis “Jautājums jeb Balāde par balāžu dzejnieku” – publicēts laikrakstā “Latvija” 1908. gada 2. augustā.
No 1887. gada līdz 1908. gadam Blaumanis no vācu valodas pārtulkojis 51 autora darbus. Pirmais tulkojums – 1887. gada 23. un 30. decembrī laikrakstā “Balss” (51. un 52. numurā) publicētais austriešu autora Ludviga Ancengrūbera prozas darbs “Krusta dūzis”. Tulkoti astoņi vācbaltiešu rakstnieka Viktora fon Andrejanova dzejoļi, to vidū "Pasaules tēvreize" (Das Gebet der Welt). Rūdolfs Blaumanis tulkojis vācu valodā Andrieva Niedras romānu "Līduma dūmos" (1900) un latviešu tautasdziesmas.


Darbu pirmiestudējumi

1890: "Zagļi" Rīgas Latviešu teātrī
1891: “Ļaunais gars” Rīgas Latviešu teātrī
1893: “Pazudušais dēls” Rīgas Latviešu teātrī
1896: “Trīnes grēki” Rīgas Latviešu teātrī
1897: "Potivāra nams" Rīgas Latviešu teātrī
1901: “No saldenās pudeles” Rīgas Latviešu teātrī
1902: “Skroderdienas Silmačos” Rīgas Latviešu teātrī
1904: "Burvis un puķes" Rīgas Labdarības biedrībā
1904: “Indrāni” Rīgas Latviešu teātrī
1905: “Ugunī” Rīgas Latviešu teātrī
1908: “Sestdienas vakars” Rīgas Latviešu teātrī
1908: "Pamāte" Rīgas Latviešu teātrī
1910: "Genoveva" Liepājas teātrī
1933: "Pēc pirmā mītiņa" Latvijas Nacionālajā teātrī

Kopoti raksti

Kopoti raksti 7 sējumos (1909–1914; 6. sējums nav iznācis)
Kopoti raksti 12 sējumos (1923–1928)
Kopoti raksti 5 sējumos (1946–1949)
Kopoti raksti 12 sējumos (1952–1958, ASV)
Kopoti raksti 8 sējumos (1958–1960, lit. 8. sējumā)
Kopoti raksti 9 sējumos (1–6, 1993–1998, 7, 2000, 9, 1999; 8. sējums nav iznācis)

Literāro darbu tulkojumi citās valodās

Atsevišķi Rūdolfa Blaumaņa darbi tulkoti angļu, čehu, dāņu, igauņu, itāliešu, krievu, ķīniešu, lietuviešu, poļu, somu, ukraiņu, vācu, zviedru valodās.
1892. gadā izdota Blaumaņa prozas izlase igauņu valodā Õlest katuse all (Zem salmu jumta, tulkotājs Eduards Vilde); tajā ietverti stāsti "Raudupiete", "Pērkoņa negaiss" un "Nauda zeķēs".
1910. gadā četras Rūdolfa Blaumaņa noveles izdotas čehu valodā ar nosaukumu Lotyšské povídky (Latviešu stāsti, tulkotājs Aloiss Kudelka); šeit ievietoti darbi "Pērkoņa negaiss", "Zirgs, trīs govis un simts rubļu", "Andriksons", "Nāves ēnā".
2014. gadā jaunā publicējumā izdota Rūdolfa Blaumaņa vācu valodā tulkotā novele "Nāves ēnā" (Im Schatten des Todes). 2017. gadā grāmatā Frost im Frűhling ("Salna pavasarī) publicēti visi Blaumaņa vācu valodā sarakstītie vai paša rakstnieka tulkotie prozas darbi.

Galerie der ZitateBlaumanis kā mākslinieks
"Izrakstot vairāk citātus, vai uzrādot Blaumaņa noveļu sižetus, tūliņ būtu tikusi redzama šī rakstnieka nemaldināmā mākslinieka izjūta. Tā viņu izvadīja cauri visām strāvām, bija arī tik stipra, ka viņu aizsargāja no visām ārpus mākslas stāvošām tendencēm. Nekad neviena strāva viņu tad arī nav visai cildījusi; nekad viņš arī nav bijis tik visai populārs. Bet kam latviešu vidū bijusi īsta mākslas izjūta, inteliģencē, dažādās partijās, tautā, tie vienumēr jutušies Blaumaņa pievilkti un ap viņu pulcējušies. Izglītībai un līdz ar to izkoptai daiļuma gaumei arvienu tālāk izplatoties, viņu skaits vairojas."
Zeiferts, Teodors. Latviešu rakstniecības vēsture. Trešā daļa. Rīga: A. Gulbis, 1925. 129. lpp.

Blaumanis, latviešu nācija un latviešu valoda
"Tādējādi viss, ko Blaumanis dara un vēl vairāk darīs latviešu valodas labā – gan kā kritiķis un polemizētājs, gan kā rakstnieks, no kura darbiem saņemam latviešu valodas paraugstundas, – tas viss ieslēdzas lielajā tautas atmodas vēsturiskajā ķēdē."
Volkova, Līvija. Blaumaņa zelts. Rīga: Karogs, 2008. 31. lpp.

Rūdolfs Blaumanis un Eiropas literatūra
"Noveļu diskursa slāņi, kas pastāv ap 1900. gadu un ir savstarpēji saistīti, un skar žanra būtību, atspoguļojas arī Blaumaņa novelēs. Līdz ar to Blaumaņa noveles iekļaujas Eiropas noveles žanra kontekstā un var papildināt to ar savdabīgu latvisku akcentu."
Fīlmans, Rolfs. (Füllmann, Rolf.) Latviešu modernisms: noveļu tradīciju revolūcija Rūdolfa Blaumaņa novelēs "Raudupiete" un "Romeo un Jūlija". Kalniņa, Ieva (sast.) Rūdolfs Blaumanis: teksts un konteksts. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2013. 13.–14. lpp.
SaiknesArvīds Blaumanis - Bruder
NodarbesSchriftsteller
play writer
Birth place01.01.1863
Ērgļi
Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads

Residence1863–1868
Ērgļi
Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads

Pirmos piecarpus dzīves gadus Rūdolfs Blaumanis pavada Ērgļu muižā.


1868–1908
Braki
"Braki", Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840

Braku mājās Rūdolfs Blaumanis ar nelieliem pārtraukumiem dzīvo visu mūžu. Sākotnēji Blaumaņa vecāki Brakus rentē, vēlāk iepērk par dzimtu.


1875–1882
Rīga
Rīga

1887
Rīga
Rīga

1890–1894
Rīga
Rīga

1900
Cēsis
Cēsis, Cēsu novads
1900. gadā īsu brīdi dzīvo pie brāļa Arvīda Bērzaines skolā.

1901–1904
Sanktpēterburga
Saint Petersburg, Leningrad Oblast

1901. gadā sāka strādāt Pēterburgā Oskara Rāviņa izdotajā laikrakstā “Pēterburgas Avīzes”. Ap 10. oktobri Blaumanis uz pāris nedēļām ieradās Pēterburgā un īsu brīdi apmetās pie Emiļa Melngaiļa Fontankas krastmalā Nr. 108, visai attālu no laikraksta redakcijas. Vēlāk pārvācās uz redakcijas ēku Pasta ielā.


1905
Valmiera
Valmiera
1905. gadā kādu laiku Blaumanis dzīvo Valmierā.

1906–1908
Alberta iela 12–9, Rīga
Alberta iela 12 - 9, Rīga, LV-1010

No 1906. gada līdz 1908. gadam kā Jaņa Rozentāla apakšīrnieks Alberta ielā 12-9 periodiski mitis Rūdolfs Blaumanis. Šobrīd šeit iekārtots Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa memoriālais muzejs.

Education1872–1875
Ogre
Ogre, Ogres novads

Mācījies Annas Rubīnas vācu privātskolā Ogres pagastā.


1875–1881
Rīga
Rīga

Mācījies 2. Rīgas apriņķa vācu tirdzniecības skolā Palasta ielā 9.

Working place1881–1882
Šķūņu iela, Rīga
Šķūņu iela, Rīga

Pēc vācu tirdzniecības skolas beigšanas Rūdolfa Blaumaņa pirmā darba vieta ir Johana Georga Fārbaha apiņu noliktavā un komisijas veikalā Šķūņu ielā 5 Rīgā, kur viņš strādājis par mācekli no 1881. gada rudens līdz 1882. gada vasaras vidum.


1885–1887
Kokneses muiža
Blaumaņa iela 3, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113

No 1885. gada vasaras beigām līdz 1887. gada vasarai Rūdolfs Blaumanis bijis Kokneses muižas rakstvedis un pārvaldnieka māceklis. Koknesē pavadītajā laikā Blaumanis gūst daudz ierosmju un nozīmīgu iespaidu, kas sekmē viņa pievēršanos rakstniecībai; top pirmais dzejolis "Nakts" (publicēts laikraksta "Mājas Viesis" pielikumā 1886. gada 11. oktobrī), dzejoļi "Kā zagšus'' un "Vēl tu nezini", atsevišķi muižas iemītnieki vēlāk kļūst par prototipiem lugās un novelēs, piemēram, "Purva bridējs", "Ugunī".


00.09.1887–00.04.1894
Rīga
Rīga

No 1887. gada septembra līdz 1894. gada aprīlim (ar pārtraukumu 1898. un 1899. gadā) Rūdolfs Blaumanis strādā Rīgā liberālā vācbaltiešu laikraksta “Zeitung für Stadt und Land” redakcijā. Tolaik redakcijas ēkas atradušās Doma laukumā 11/13, Rūdolfam Blaumanim piešķirtā redakcijas un tipogrāfijas ēkas jumta istaba atradās Doma laukumā 11 (šobrīd Doma laukums 4, autentiskā ēka nav saglabājusies).


1901–1904

1901. gadā sāka strādāt Pēterburgā Oskara Rāviņa izdotajā laikrakstā “Pēterburgas Avīzes”. Redakcija atradās līdzās Īzaka katedrāles laukumam - Pasta ielā Nr. 13., Pēterburgā. Kopš 1902. gada 25. maija paplašinātā tipogrāfija, redakcija un ekspedīcija atrodas vienuviet - kņaza Mihaila atvēlētajā namā Galeru ielā 55; šeit dzīvo arī Blaumanis.


1906–1907
Laikraksts "Latvija" (1905–1915)
Rīga
Rīga
Place of death04.09.1908
Takaharju, 58450 Savonlinna, Finland
Takaharju, 58450 Savonlinna, Finland

Burried02.09.1923
Memorials02.09.1923
Ērgļu Veco kapu zemnieku kapu daļas centrālajā vietā ir latviešu rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa (1863.-1908.) kaps. Uz rakstnieka atdusas vietu ved 45 granīta pakāpieni. Kapa pieminekļa autors ir tēlnieks Burhards Dzenis. Piemineklis veidots no somu granīta un Braku laukakmens, uzstādīts 1923. gada 2. septembrī.

10.11.1929
Blaumaņa piemineklis ir pirmais sabiedriskais piemineklis, kas veidots kādam latviešu kultūras darbiniekam. Atklāts 1929. gada 10. novembrī kanālmalas apstādījumos. Pieminekļa autors ir tēlnieks Teodors Zaļkalns. Uz pieminekļa iegravētas Rūdolfa Blaumaņa dzejas rindas "Mans zelts ir mana tauta / Mans gods ir viņas gods" un uzraksts "Rūdolfs Blaumanis 1863.-1908."
Museums10.05.1959
Rūdolfa Blaumaņa memoriālais muzejs "Braki"
Blaumaņi Braku mājās sāka dzīvot 1868. gadā. Rūdolfs Blaumanis ar nelieliem pārtraukumiem šeit dzīvo visu mūžu.

1973
Jānis Rozentāls and Rūdolfs Blaumanis Museum
No 1906. gada līdz 1908. gadam kā apakšīrnieks periodiski šajā dzīvoklī mitis Rūdolfs Blaumanis. Muzejā iekārtota Blaumaņa memoriālā istaba.
Zeige 1-17 von 17 Einträgen.
#OrtDatumTypVietas tipsFragment des Textes
   
1Ērgļi
(Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads)
01.01.1863Birth placeCiems
2Ērgļi
(Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads)
1863 - 1868ResidenceCiems
3Braki
("Braki", Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840)
1868 - 1908ResidenceViensēta
4Ogre
(Ogre, Ogres novads)
1872 - 1875EducationPilsēta
5Rīga
(Rīga)
1875 - 1881EducationPilsēta
6Rīga
(Rīga)
1875 - 1882ResidencePilsēta
7Šķūņu iela, Rīga1881 - 1882Working placeIela
8Kokneses muiža
(Blaumaņa iela 3, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113)
1885 - 1887Working placeMuiža
9Rīga
(Rīga)
1887ResidencePilsēta
10Rīga
(Rīga)
31.08.1887 - 31.03.1894Working placePilsēta
11Rīga
(Rīga)
1890 - 1894ResidencePilsēta
12Cēsis
(Cēsis, Cēsu novads)
1900ResidencePilsēta
13Sanktpēterburga
(Saint Petersburg, Leningrad Oblast)
1901 - 1904ResidencePilsēta
14Valmiera
(Valmiera)
1905ResidencePilsēta
15Alberta iela 12–9, Rīga
(Alberta iela 12 - 9, Rīga, LV-1010)
1906 - 1908ResidenceDzīvoklis
16Rīga
(Rīga)
1906 - 1907Working placePilsēta
17Takaharju, 58450 Savonlinna, Finland04.09.1908Place of deathĒka, māja

:Nav norādīta kategorija

:Nav norādīta kategorija

:Nav norādīta kategorija

:Nav norādīta kategorija

:Nav norādīta kategorija

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.