Lūcija Zamaiča

lv
Ziņot redaktoram

Kolekcijas (1)

Werke: Author (29); Person of reception (12)

Illustrationen: Person in photo(2)

NameLūcija Zamaiča
PseudonymIrene Kapar, Zaiga Straume, A. Kaija, Junona, Špička, Kri-kri, Fifi, Sili
ZusammenfassungLūcija Zamaiča (1893–1965), rakstniece. Viņas dzejoļu krājumi kritizēti par pārmērīgu snobismu un erotismu, īpaši krājums "Mīlas kontrabanda" (1931). Rakstījusi arī prozas darbus, no kuriem pazīstamākie ir romāni "Direktors Kazrags" (1927) un "Koka dievs" (1928). Savos stāstos kritiski tēlojusi dažādu aprindu sievietes. No 1925. līdz 1927. gadam studiju nolūkā uzturējusies Francijā, Itālijā un Alžīrijā. Pēc iepazīšanās ar Linardu Laicenu, no 1927. gada piedalījusies kreiso arodbiedrību un pagrīdes darbā. Pēc Otrā pasaules kara padomju režīma laikā viņai bija uzspiesta klusēšana, vairs nav publicējusies.
Persönliche InformationDzimusi saimnieka ģimenē.
1912: laulības ar diplomātu Rūdolfu Puiķi, kurš bijis konsulārās daļas vadītājs Lietuvā.
Pēc laulībām ceļo: Pēterpils, Krievijas ziemeļpilsētas, Berlīne, Vīne, citas Austrijas un Vācijas pilsētas.
Ilgāku laiku bijusi tuvu pazīstama ar Jūliju Lāci.
Professionelle Tätigkeit1917: Pirmais dzejoļu krājums "Mana dvēsele".

Dzeja

"Mana dvēsele" (1917)
"L' interieur" (1920)
"Ziemeļu saulē" (1921)
"69o 33' 11'' ziemeļu platuma" (1923)
"Es, Lucija Zamaič, un mani vārdi" (1923)
"Zelta atvars" (1924)
"Mīlas kontrabanda" (1931)
"Es, Lucija Zamaič, un mani vārdi" (1978) (nepublicētie un pagrīdes presē publicētie dzejoļi)
"Tev, kas saule" (2000) (mīlas dzejoļi)

Proza

"Vientuļā gaitā" (1921) (tēlojumi)
"Ielu maldos" (1923) (poēmā prozā)
"Līvijas dienas grāmata" (1924) (garstāsts)
"Čigāns un trīs dāmas" (1924, aizliegta 1937) (garstāsts)
"Ciemā pie tautiešiem" (1925) (stāstu krājums)
"Direktors Kazrags" (1927)
"Koka dievs" (1. daļa, 1928, 2. daļa nav publicēta) (romāns)
"Ķipara brīnišķīgās gaitas" (1929) (romāns)
"Jānis Nelaime" (1. grāmata "Domas", 1930, 1-5).

Pēckara gados nepublicējas.
Galerie der Zitate

Par dzejoļu krājumu "Mīlas kontrabanda" (Autores izdevums, 1931)

Tēva rosināta sākusi rakstīt dzejoļus. 1917. gadā Cēsīs izdots pirmais dzejoļu krājums "Mana dvēsele". Tajā līdzās Aspazijas, Raiņa, V. Plūdoņa ietekmē rakstītiem dzejoļiem ir darbi, kuros vērojama patstāvīga pasaules uztvere – spēja iedziļināties daudzveidīgajās dvēseles norisēs, īpašu uzmanību pievēršot mīlestībai; dzejā īpatnēji savijas tradicionāli latvisks dabas tēlojums ar ziemeļu vidi, ieskanas urbānais motīvi. [..] Skandalozu slavu Zamaičai sagādāja garie stāsti "Līvijas dienas grāmata" (1924), "Čigāns un trīs dāmas" (1924, aizliegta 1937), stāstu krājums "Ciemā pie tautiešiem" (1925), īpaši referāts "Pilsoniskā sieviete laulībā un sabiedrībā" (publicēts laikrakstā "Rīgas Ziņas" 1925.17.-19.I). Tajā, runājot par pilsonisko aprindu sieviešu garīgo tukšumu un klajo tieksmi pēc instinktu apmierināšanas. Zamaiča vēršas pret pilsonisko laulību, kas, atbrīvodama sievieti no darba, noved to pie prostitūcijas. Stāstos izmantojot īsus, asprātīgus sižetus, Zamaiča satīriski tēlojusi dažādu aprindu sievietes, rādot viņu dzīves bezjēdzību un izlaidību, vietumis erotiski ietonējot, tādējādi mesdama izaicinājumu puritāniski noskaņotai sabiedrības daļai.
Parīzē sarakstītajā satīriskajā romānā "Direktors Kazrags" (1927) tēlota veikalnieku un baņķieru vide. No 1927 pēc iepzīšanās ar L. Laicenu Zamaiča piedalījās kreiso arodbiedrību un pagrīdes darbā. Sarakstījusi romānu "Koka dievs" (1, 1928, 2. d. nav publicēta), kurā atainotas varas maiņas Arhangeļskā 1918, romānu "Ķipara brīnišķīgās gaitas" (1929), "Jānis Nelaime" (1930). Ekstravagantas un izaicinošas ir dzejnieces izvēlētās tēmas dzejoļu krājumam "Mīlas kontrabanda" (1931). Tajā līdzās eksotiskajiem Parīzes un Alžīrijas motīviem, pesimistiska dzīves tukšuma un nerealitātes izjūta, vilšanās, atsvešinātība, vēršanās pret latvisko pašapmierinātību.

Briedis, Raimonds. Lūcija Zamaiča. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga, 2003."Lūcija Zamaiča ir diezgan raksturīga parādība tai laikmetīgās sabiedrības daļai, kas ir redzama kafejnīcās, bāros un modernās iekš- un ārzemju izpriecas vietās, kas snobiski ironizē par sentimentu, garīgu jūsmu, tautību un pat par visu pilsonisko iekārtu, bet kam tomēr trūkst pēdējās drosmes iestāties noteikti šīs iekārtas pretiniekos. Nekādu skaidru mērķu un ideālu šai pusinternacionālai sabiedrībai nav un nevar būt, tāpat nav arī izveidotu un stingru uzskatu, arī pašai tās eksistencei trūkst īstu un drošu pamatu, viņas pagrimuma izsmalcinātība nonāk bieži līdz savam pretpolam – brutalitātei un stipru izjūtu kārei, līdz tad atsevišķam cilvēkam kādos personīgos sarežģījumos atklājas viss viņa dzīves tukšums. Lūcijas Zamaičas dzejas vispārējais virziens droši atvedināms no šīs pusinternacionālās sabiedrības "ieskatiem", bet rūgto un vietām pat traģisko toni viņas pēdējai grāmatai piešķir kādi tīri individuāli pārdzīvojumi, kuros nojautas par pirmmūžīgajiem spē kiem – nāvi un īstu mīlestību – ir atkailinājušas sājās mieles baudu kausā un norāvušas karnevāla maskas un raibās internacionālās klaunības drēbes."

Veselis, Jānis. Mīlas kontrabanda. Daugava, Nr. 2, 1932.
SaiknesJūlijs Lācis - Draugs
NodarbesLehrerin
Schriftstellerin
Birth time/place26.02.1893
Lielerķeni
"Lielerķeni", Vecsaules pagasts, Bauskas novads, LV-3932
Residence1925–1927 (Datum ist ungenau)
Alžīrija
Algeria
Education1907
Bauskas meiteņu skola
Bauska
Bauska, Bauskas novads

1908–1910
Jelgavas tirdzniecības skola
Jelgava
Jelgava

1910–1912
Rīgas pilsētas Viļa Olava komercskola
Rīga
Rīga

1925–1927


Studiju nolūkā uzturas Francijā, Itālijā, Alžīrijā

Working placeArhangeļskas apgabals
Arkhangelsk Oblast, Russia

Skolotāja un bibliotekāre latviešu bēgļu skolā Arhangeļskā.


1940
Bīriņu atpūtas nams
Bīriņu atpūtas nama vadītāja.

1942–1946
Mērijas Grīnbergas veikals.
Participation in organisations1927

Pēc iepazīšanās ar Linardu Laicenu piedalījusies kreiso arodbiedrību un pagrīdes darbā.

Emigrated1915
Arhangeļskas apgabals
Arkhangelsk Oblast, Russia
Travelled1912–1913
Sanktpēterburga
Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia

1912–1913
Berlīne
Berlin, Germany

1912–1913
Vīne
Vienna, Austria

1925–1927 (Datum ist ungenau)
Francija
France

1925–1927 (Datum ist ungenau)
Itālija
Italy
Detention1941
Rīgas Termiņcietums
Laktas iela 2/4, Rīga
Laktas iela 2/4, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1013, Latvia

Vācu okupācijas laikā apcietināta, deviņus mēnešus ieslodzīta Termiņcietumā.

Place/time of death17.01.1965
Rīga
Rīga
Burried20.01.1965
Rīgas Pirmie Meža kapi
Aizsaules iela 2, Rīga, LV-1026


Zeige 1-15 von 15 Einträgen.
#OrtDatumTypVietas tips
  
1Lielerķeni
("Lielerķeni", Vecsaules pagasts, Bauskas novads, LV-3932)
26.02.1893(nicht gesetzt)Viensēta
2Alžīrija
(Algeria)
1925 - 1927(nicht gesetzt)Valsts
3Rīga
(Rīga)
17.01.1965(nicht gesetzt)Pilsēta
4Arhangeļskas apgabals
(Arkhangelsk Oblast, Russia)
1915(nicht gesetzt)Novads
5Rīgas Pirmie Meža kapi
(Aizsaules iela 2, Rīga, LV-1026)
20.01.1965(nicht gesetzt)Kapsēta
6Bauska
(Bauska, Bauskas novads)
1907(nicht gesetzt)Pilsēta
7Jelgava
(Jelgava)
1908 - 1910(nicht gesetzt)Pilsēta
8Rīga
(Rīga)
1910 - 1912(nicht gesetzt)Pilsēta
9Arhangeļskas apgabals
(Arkhangelsk Oblast, Russia)
Nicht angegeben(nicht gesetzt)Novads
10Sanktpēterburga
(Saint Petersburg, Leningrad Oblast, Russia)
1912 - 1913(nicht gesetzt)Pilsēta
11Berlīne
(Berlin, Germany)
1912 - 1913(nicht gesetzt)Pilsēta
12Vīne
(Vienna, Austria)
1912 - 1913(nicht gesetzt)Pilsēta
13Francija
(France)
1925 - 1927(nicht gesetzt)Valsts
14Itālija
(Italy)
1925 - 1927(nicht gesetzt)Valsts
15Laktas iela 2/4, Rīga
(Laktas iela 2/4, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1013, Latvia)
1941(nicht gesetzt)Iela

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.