Karola Dāle

lv
Ziņot redaktoram

Kolekcijas (1)

Werke: Author (27); Person of reception (15)

Illustrationen: Person in photo(3)

NameKarola Dāle
GeburtsnameKarlīne Auzarāja
ZusammenfassungDzejniece Karola Dāle (īstajā vārdā Karlīne Auzarāja) (1905–1967) pēc studijām Latvijas Universitātes Tautasaimniecības un tiesību fakultātē strādājusi par zvērinātu advokāti. 1944. gadā emigrējusi uz Vāciju, 1951. gadā izceļojusi uz ASV. Dzejoļu krājumu "Vizmoti pali" (1939), "Skurbais apinis" (1943), "Laika rasa" (1950) un "Spole akā" (1961) autore. Dzejas formai raksturīga pāreja no romantiska tradicionālisma uz impresionistisku tēlainību, dažkārt ar tiecību uz simbolisku vispārinājumu. Periodikā publicējusi rakstus par sabiedriskiem jautājumiem, īpaši sievietes tiesībām, emigrācijā – rakstus, recenzijas un apceres par filozofiskas un romantiskas ievirzes latviešu dzejniekiem.
Persönliche InformationDzimusi zemnieku Kārļa un Sofijas Auzarāju ģimenē.
Mācījusies Rīgā L. Tailovas ģimnāzijā.
1924: beigusi M. Bekeres ģimnaziju.
1932: beigusi LU Tautsaimniecības un tiesibu zinātņu fakultāti.
1932. gada maijs: apprecējusies ar advokātu Viktoru Dāli. Ģimenē piedzimusi meita Sibilla un dēls Kornēlijs.
1938: ieguvusi zvērinātas advokātes tiesības.
Līdz 1942: strādājusi par zvērinātu advokāti.

1944: emigrējusi uz Vāciju.
Strādājusi par juriskonsulti, kā arī par skolotāju Visbādenes un Fuldas latviešu ģimnāzijā.
1951: izceļojusi uz ASV.
Strādājusi par ierēdni.
Professionelle Tätigkeit1932: pirmā publikācija – apraksts "Aizejošās vasaras atcerei" laikrakstā "Latvijas Kareivis".
1933: pirmais publicētais dzejolis – "Vēlētos aizsaules miegā..." žurnālā "Burtnieks" (9. nr.).

Dzeja

"Vizmoti pali" (1939)
"Skurbais apinis" (1943)
"Laika rasa" (1950)
"Spole akā" (1961)

Periodikā publicējusi rakstus par sabiedriskiem jautājumiem, īpaši sievietes tiesībām, emigrācijā – recenzijas un apceres par filozofiskas un romantiskas ievirzes latviešu dzejniekiem.

Rediģējusi Latvijas akadēmiski izglītoto sieviešu apvienības preses izdevumu "Ziņojumi", kādu laiku arī mēnešrakstu "Latviete".

Brīvi runājusi, lasījusi un rakstījusi krievu, vācu un angļu valodā.


1962–67
: bijusi Latviešu Preses biedrības priekšsēdātāja vietniece.
Galerie der Zitate

Par dzejoļu krājumu "Laika rasa" (LCK apgāds, 1950)

Karolas Dāles dzejas pasaulē viss ir kustības un trauksmes pilns, viss aktivizēta spēka piespriedzināts un ievirzīts nemainīgā darbībā. Viss šalko, dūc, saaužas, ceļas un šaujas, aizslīd, šūpojas, rist un līst, švirkst un dzirkst, jaucas un traucas utt. Tas nav haoss, bet dzīvības nemitīgā pulsēšana un kustība. (..) lestības pārdzīvojums Karolas Dāles dzejā izpaužas kā misteriozs, pārvarīgs spēks, kas auklē dzīvības sākumus un atraisa cilvēka dvēseli no laicīgām saistībām. (..) Karolas Dāles dzejas izteiksmes līdzekļi svaigi, īpatni gan ritmikā, gan pantu veidojumā un visu dzejoļu kompozīcijā. Dzejas teorētiķiem še paveras plašas studiju iespējas par dzejas vienreizīgo formu un nedalāmo māksliniecisko vienību saturā un izteiksmē.

Zinaīda Lazda. Laika rasa. Laiks, Nr.23 (10.06.1950)


Par dzejoļu krājumu "Spole akā" (Viļa Štāla apgāds, 1961)

"Karolas Dāles personību veido divu pretstatīgu elementu savienojums, kas zīmīgi izpaužas arī viņas versmainajā, formāli gludi veidotajā, apvaldītajā dzejā. Pēc dabas romantiska liriķe ar brāzmainu temperamentu, pēc izglītības juriste, apveltīta ar asu kritizējošu prātu, viņa vada dzīvi it kā šūpolēs, kur divi pretēji poli allaž izlīdzinās personības savaldītajā līdzsvarojumā. (..) Formāli Karolas Dāles dzeja nerāda mums nekā jauna, dzejniece konservatīvi turas pie kanoniskajiem pantmēriem un formām, un viņas ierastākais izteiksmes līdzeklis ir parastās četrrindas, tercīnas un sonets, arī saīsināts, bet pants mūzikāli skanīgs un brīvs. Tas pats sakāms par atskaņām – tās diezgan parastas, un dzejniece nevairās arī no tādām kā "Sirds" un "irdz", "spējš" – "vējš", "garš" – "stars", bet tās vairāk duŗas acīs dzeju analizējot, ne lasot – dzejnieces dzīvais temperaments pietiekami piepilda starprindas, lai atskaņu kailums pazustu."

Ingrīda Vīksna. Spole akā. "Jaunā Gaita" Nr. 48, 1964.


"Pirmajos dzejoļu krājumos "Vizmoti pali" (1939), "Skurbais apinis" (1943) erotisks mīlestības patoss un rotaļīgums mijas ar elēģisku apcerīgumu un dabas mistiku. Krājumā "Laika rasa" (1950) dominē juteklisks dabas un dzīvības skatījums, uzsverot cilvēka un Visuma vienotību, kā arī trimdinieka ilgas pēc dzimtenes un mīlestības gandarījuma prieks. Krājumā "Spole akā" (1961) intīmo pārdzīvojumu zūdamības un indivīda vientulības, trimdinieka rūgtuma atklāsme nostatīta pretī dzīvības nemirstībai un mūžīgām pārmaiņām. Dāles dzejas formai raksturīga pāreja no romantiska tradicionālisma uz impresionistisku tēlainību, dažkārt ar tiecību uz simbolisku vispārinājumu."

Viesturs Vecgrāvis. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. R.: Zinātne, 2003.
SaiknesAustra Dāle - Svaine
Pauls Dāle - Svainis
Gundars Ķeniņš Kings - Radinieks
NodarbesDichterin
Birth time/place29.04.1905
Kleisti
Rīga
Dzimusi Kleistu Auzarājos.

Residence1905–1944
Rīga
Rīga

1944–1951
Vācija
Germany

1951
Pensilvānija
Pennsylvania, USA

1952
Ņujorka
New York, USA
EducationLudmilas Tailovas privātā ģimnāzija
Rīga
Rīga

1924
Marijas Beķeres sieviešu ģimnāzija
Rīga
Rīga

Ģimnāzijas pēdējā klasē latviešu valodas skolotājs ir Apsīšu Jēkabs.


1932
University of Latvia
Rīga
Rīga

Tautasaimniecības un tiesību fakultāte

Working place1932–1942
Rīga
Rīga

Strādājusi par zvērinātu advokāti.


1944 (Datum ist ungenau)
Minhene
Munich, Bavaria, Germany

Strādājusi par juriskonsulti UNRRA's organizācijā.


1944 (Datum ist ungenau)
Vīsbādene
Wiesbaden, Hesse, Germany

Strādājusi par skolotāju Vīsbādenes latviešu ģimnāzijā.


1944 (Datum ist ungenau)
Fulda
Fulda, Hesse, Germany

Strādājusi par jurikonsulti UNRRA's organizācijā un skolotāju Fuldas latviešu ģimnāzijā.


1951–1952
Pensilvānija
Pennsylvania, USA

Pelnījusi iztiku tīrot mājas.


1952–1967
Ņujorka
New York, USA

Strādājusi franču smaržu firmas "Houbigant" kantorī.

Participation in organisationsLU studenšu korporācija "Varavīksne"
Emigrated09.08.1944
Vācija
Germany

1951
Pensilvānija
Pennsylvania, USA
Place/time of death29.03.1967
Bruklina
Brooklyn, New York, United States
Zeige 1-17 von 17 Einträgen.
#OrtDatumTypVietas tipsFragment des Textes
   
1Rīga
(Rīga)
1905 - 1944ResidencePilsēta
2Kleisti
(Rīga)
29.04.1905Birth time/placePilsētas daļa
3Rīga
(Rīga)
1932 - 1942Working placePilsēta
4Vīsbādene
(Wiesbaden, Hesse, Germany)
1944Working placePilsēta
5Minhene
(Munich, Bavaria, Germany)
1944Working placePilsēta
6Fulda
(Fulda, Hesse, Germany)
1944Working placePilsēta
7Vācija
(Germany)
1944 - 1951ResidenceValsts
8Vācija
(Germany)
09.08.1944EmigratedValsts
9Pensilvānija
(Pennsylvania, USA)
1951EmigratedNovads
10Rīga
(Rīga)
1924EducationPilsēta
11Rīga
(Rīga)
1932EducationPilsēta
12Pensilvānija
(Pennsylvania, USA)
1951 - 1952Working placeNovads
13Pensilvānija
(Pennsylvania, USA)
1951ResidenceNovads
14Rīga
(Rīga)
Nicht angegebenEducationPilsēta
15Ņujorka
(New York, USA)
1952ResidencePilsēta
16Ņujorka
(New York, USA)
1952 - 1967Working placePilsēta
17Bruklina
(Brooklyn, New York, United States)
29.03.1967Place/time of deathPilsētas daļa

:Nav norādīta kategorija

:Nav norādīta kategorija

:Nav norādīta kategorija

:Nav norādīta kategorija

:Nav norādīta kategorija

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.