Skats:
#Vāka fotoAutors Nosaukums Publicēšanas gads IzdevējsPeriodiskais izdevums
    
1
Dace Bula
Ilgonis Bērsons
Dace Lūse
Silvija Radzobe
Zigmunds Skujiņš
Ingrīda Sokolova
Viesturs Vecgrāvis
Raimonds Briedis
100 gadu kopā ar Vili Lāci2005Zinātne
2Valdis Muktupāvels
Guntis Berelis
Ausma Cimdiņa
Lilija Dzene
Ieva Kalniņa
Anda Kubuliņa
Janīna Kursīte
Dace Lūse
Lalita Muižniece
Silvija Radzobe
Gundega Repše
Jānis Rokpelnis
Viesturs Vecgrāvis
Anna Žīgure
Nora Ikstena
Inguna Cepīte
Roalds Dobrovenskis
Māra Grudule
Ojārs Lāms
Laima Kota
Kārlis Vērdiņš
Sandra Ratniece
Bārbala Simsone
Linda Kusiņa
Rimands Ceplis
Austra Gaigala
Ella Buceniece
Maija Kūle
Līga Ulberte
Ieva Dubiņa
Ineta Lipša
Vija Beinerte
Ilga Jansone
Ilze Sperga
Ingrīda Vilkārse
Sarma Kļaviņa
100 Latvijas sievietes kultūrā un politikā2008The University of Latvia Press
3
Benedikts Kalnačs
Ilgonis Bērsons
Benita Smilktiņa
Viesturs Vecgrāvis
Jānis Veselis
Aleksandrs Grīns
Aleksandrs Grīns1999Apgāds "Zvaigzne ABC"
4
Viesturs Vecgrāvis
Andrejs Eglītis1989Biļetens "Jaunās Grāmatas"
5
Viesturs Vecgrāvis
Anna Dagda1996Žurnāls "Karogs"
6
Viktors Hausmanis
Benita Smilktiņa
Dzidra Vārdaune
Viesturs Vecgrāvis
Līga Rimšēviča
Anšlavs Eglītis pretskatā un profilā1996Institute of Literature, Folklore and Art (UL)
7
Viesturs Vecgrāvis
Ar stipru sapņu sistēmu1986Literature and Art
8
Viesturs Vecgrāvis
Arveds Švābe1989Biļetens "Jaunās Grāmatas"
9
Viesturs Vecgrāvis
Astrīdes Ivaskas dvēseles stāsts2012Institute of Literature, Folklore and Art (UL)
10
Viesturs Vecgrāvis
Atslēgas meklējumi Veltas Sniķeres dzejai1991Literature and Art
11
Viesturs Vecgrāvis
Ronalds Briedis
Egīls Venters
Jānis Oga
Sigita Kušnere
Arnis Koroševskis
Austra Gaigala
Olga Senkāne
Ilga Šuplinska
Inese Suhane
Laimdota Ločmele
Autors. Teksts. Laikmets2013Apgāds "Jaunā Daugava"
12
Guntis Berelis
Viesturs Vecgrāvis
Ojārs Lāms
Ronalds Briedis
Māris Salējs
Laimdota Ivanova
Sandra Ratniece
Ingus Barovskis
Līvija Baumane-Andrejevska
Bārbala Simsone
Austra Gaigala
Olga Senkāne
Edvarda Šmite
Mārtiņš Laizāns
Ilona Gorņeva
Pāvels Štolls
Aija Jakovele
Vēsma Lēvalde
Ilona Ļaha
Lauma Mellēna
Laimdota Ločmele
Autors. Teksts. Laikmets 2.2014Rēzeknes Augstskola
13
Viesturs Vecgrāvis
Ceļā uz misijas izpratni1982Literature and Art
14Inta Čaklā
Anda Kubuliņa
Skaidrīte Lasmane
Jānis Rokpelnis
Viesturs Vecgrāvis
Juris Rozītis
Māris Salējs
Benita Laumane
Sigita Kušnere
Elīna Vasiļjeva
Ilze Rūmniece
Olga Senkāne
Māra Rubene
Ceļojuma pieteikumi Annas Dagdas pasaulē2016Institute of Literature, Folklore and Art (UL)
15Inta Čaklā
Rolfs Ekmanis
Ieva Kalniņa
Anda Kubuliņa
Skaidrīte Lasmane
Viesturs Vecgrāvis
Ruta Veidemane
Raimonds Briedis
Māra Grudule
Edgars Lāms
Valentīns Lukaševičs
Māris Salējs
Kārlis Vērdiņš
Elīna Kokareviča
Elīna Vasiļjeva
Olga Senkāne
Māra Rubene
Maija Burima
Ceļojums dzejnieku pasaulē2013Institute of Literature, Folklore and Art (UL)
Paplašinātā meklēšana

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.