Valdis Grēviņš

Darbi: Darba autors (61); Atdzejotājs (1); Recepcijas persona (11)
VārdsValdis Grēviņš
PseidonīmsZilais dzejnieks
Personiska informācijaGRĒVIŅŠ Valdis (1895.26.IX Zaļenieku pag. Mazbaņos - 1968.7.IV Rīgā, apbed. Meža kapos) - dzejnieks un tulkotājs. Annas Grēviņas vīrs, Valta un Māra Grēviņu tēvs.
Dz. saimnieka ģim. Māc. Apgunstres pag. sk. (1905-06). Beidzis Jelgavas reālsk. (1913), stud. Maskavas komercinst. (1914-18), neilgi jurisprudenci LU. 1. pas. kara laikā strād. latv. bēgļu org-jās Maskavā. Bija Latv. kult. biroja sekretārs Maskavā (1915-16), Maskavas pārtikas komit. sekretārs (1917-18), RIgas pārtikas komit. nod. vad. (1919). 1918-24 laikr. "Sociāldemokrāts" lit. daļas vadītājs. Bijis Ljas Tautas pad. un Satversmes sapulces loceklis. 1923-34 strād. Rīgas pils. diskonta bankā. Rediģējis karikatūru krāj. "Pie Bābeles torņa" (1925). Sast. un rediģējis ""Kultūras balss" satīrisko kalendāru" (1920-32), 1933 laikr. "Dienas Lapa" red. sekretārs. 1944-46 bijis Dailes t-ra dramaturgs, 1948-50 ZA Val. un lit. institūta zin. līdzstrādnieks. 1951 I nelikumīgi arestēts, atradies ieslodzījumā Irkutskas apg. Taišetā un Čukšā. RS b. (1940).
Pirmā publikācija - stāsts "Cilvēka sapņi" laikr. "Sadzīve" 1909.16. un 21.V. Dzejoļi sakopoti krāj. "Pirmā dzeju grāmata" (1923), "Otrā dzeju grāmata" (1933), "Lapas lido, lapas skan" (1946), "Dzied vēji" (1968). G. dzeja ir stilistiski izstrādāta pārdomu un intīmo pārdzīvojumu lirika ar jaunromantiķiem raksturīgu traģisku pas. izjūtu, skumju rezignāciju par aizgājušo mirkļu skaistumu un neatgriezenību; izteiksme tēlaina, asociatīva, padziļinātiem poēt. zemtekstiem bagāta. Ar ps. Dr. Orientācijs rakstījis asprātīgus humor. un satīr. feļetonus par sabiedriski politiskām aktualitātēm un konkrētām personām; feļetoni izdoti grām. "Satversmes Sapulce feļetonos" (1922), "Monoklis acī" (1923), "Tikai pieaugušiem" (1925). Kopā ar J. Grīnu sar. fantastisku dēku rom. ar kopīgu ps. V. J. Gregri "Latvijas karalis jeb Cilvēks, kam visi parādā" (1928, t-rī 1992), kurā latv. lit. pirmoreiz un meistarīgi groteski fantast. elements iesakņots konkrētā laikmeta vidē un koncentrētā, dinamiskā, dialogiem bagātā vēstījumā atsedz plašus 20. gadu Ljas s-bas dzīves slāņus. Sar. lugu "Pļevnas zaldāts" (t-rī 1930, grām. 1934) un komēdiju "Gaisa grābekļi" (grām. un t-rī 1932). T-riem dramatizējis daudzus rom., to vidū A. Dimā "Grāfs Monte Kristo" (1926), E. Voiničas "Dundurs" (1928), Z. Lāgerlēvas "Gesta Berlings", M. Tvena "Princis un ubaga zēns" (abi 1933) un "Toma Soijera dēkas" (1937), A. Grīna "Tobago" (1935), Ļ. Tolstoja "Anna Kareņina" (1949, kopā ar E. Smiļģi), brāļu Kaudzīšu "Mērnieku laiki" (1950), A. Deglava "Rīga" (1958, kopā ar Valtu Grēviņu), A. Upīša "Plaisa mākoņos", J. Hašeka "Šveiks" (abi 1961), Z. Skujiņa "Kolumba mazdēli" (1962). No 20. gadu sāk. daudz tulkojis: A. Tolstoja "Aelita" (1924), Ļ. Tolstoja "Karš un miers" (1-4, 1936-38), "Anna Kareņina" (1-2, 1939-40; abi pēdējie rom. kopā ar sievu Annu Grēviņu), M. Šolohova "Klusā Dona" (1-2, 1940-41, 1-4, 1946-50), V. Šekspīra, F. Šillera, B. Šova, E. Skriba, L. Pirandello, N. Hikmeta lugas. Rakstījis par tulkošanas teorijas un prakses jautājumiem. - Citi ps.: Epigramms, Gaitnieks, Dzintars-Gaitnieks, Princese Badrulbudura, Zilais dzejnieks.Kapa pieminekli veidojis tēlnieks M.Zaurs.
L. Upīts A. [Ievads] // Grēviņš V. Lapas lido, lapas skan. R., 1946; Eihvalds V. "Šo mazo dziesmu atceries..." // Lit. un Māksla, 1968, 23.XI; Vecgrāvis V. Apslāpētā kliedziena spēks // Turpat, 1985, 4.X; Rotkale R. Viņus vienoja Dailes gars // Māksla, 1988, 4; Kiršentāle I. Dolāru lietus pār Rīgu // Gregri V. Latvijas karalis jeb Cilvēks, kuram visi parādā. R., 1989.
B. Gudriķe

SaiknesValts Grēviņš - Dēls
Marta Dziļuma - Mazmeita
Marta Grēviņa-Dziļuma - Mazmeita
Nodarbesdzejnieks
tulkotājs
Dzimšanas laiks/vieta26.09.1895

Zaļenieki
Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads
Dzimis Zaļenieku pagasta Mazbaņos.
Izglītošanās laiks/vieta
studējis
studē (neilgi) jurisprudenci LU

1905–1906

mācījies
mācījies Abgunstes pagastskolā

1913

mācījies
beidzis Jelgavas reālskolu

1914–1918

studējis
1. pasaules kara dēļ studijas nav beidzis.
studē Maskavas komercinstitūtā
Miršanas laiks/vieta07.04.1968

Rīga
Rīga
Apglabāts00.04.1968

Rīga
Rīga
Apbedīts Meža kapos.