Staņislavs Ladusāns

Kolekcijas (1)
Darbi: Darba autors (2)
Audio/video: Teicējs (1)
VārdsStaņislavs Ladusāns
Personiska informācijaLadusāns Staņislavs (1912. 22.VIII Zvirgzdenes pag. Rudzīšu c. - 1993. 25.VII Riodežaneiro, Brazīlijā) - katoļu garīdznieks, filozofs.
Audzis zemnieku ģim. Beidzis Zvirgzdenes psk. (1927), Ludzas valsts ģimn. (1931). Ģimnāzijas gados darbojies skolēnu lit. pulciņā, ģimnāzistu rakstu krāj. "Vita nostra" un "Olūts". 1931 iestājies Rīgas Romas katoļu teol. augstskolā. Mācību laikā līdzdarbojies žurn. "Katōļu Dzeive", taču L. rakstiņi tur ievietoti bez paraksta. 1933 iestājies Sv. Ignacija jezuītu ordenī Polijā. 1935-36 stud. filoz. Krakovas jezuītu univ., 1936-46 - Romā Gregora univ. un Sv.Toma akadēmijā, kur ieguvis licenciāta grādu teoloģijā un dokt. grādu filozofijā. Iesvētīts par priesteri 1941 Ignacija Lojolas baznīcā Romā.
Tā kā pēc studiju beigšanas L. Pad. Ljā atgriezties nevarēja, viņš par dzīves un darba vietu izvēlējās Brazīliju, kur Jaunfiborgas jezuītu univ. lasīja lekcijas līdz 1947, tad līdz ar univ. pārcēlās uz Sanpaulu. No 1983 strād. Riodežaneiro - vadījis pētniecības darbus Katoļu pontifikālās univ. Filozofijas fak., lasījis lekcijas Pāvesta Jāņa Pāvila II univ. Filoz. fakultātē. L. organizējis 23 starpt. filozofu konferences, 4 starpt. filozofu kongresus - Meksikā, Ekvadorā, Argentīnā un Peru. 1982 iecelts par Visamerikas Kristīgo filozofu apvienības prezidentu.
Pirmā ar īsto vārdu parakstītā publikācija - "Alkohola aizlīguma sekas" žurn. "Katōļu Dzeive" 1934 (4.nr.). L. portugāļu val. sar. un izdevis 8 grām. filozofijā, viņa raksti dažādās val. public. daudzos starpt. zin. izdevumos. Daudz publicējies trimdas latv. presē. Ljā izdotas gnozeoloģiskās triloģijas 2 grām.: "Daudzpusīgā gnozeoloģija. Izziņas fenomenoloģija un vispārējā kritiskā gnozeoloģija" (1994), "Reliģijas filizofija" (1996). 1992-93 L. lasījis lekcijas filozofijā Rīgas katoļu garīgajā seminārā, kā arī (1993), Sv. Akvīnas Toma un Brazīlijas Filozofijas akad. loc., Meksikas univ. goda doktors, Meksikas filozofu sav. Energia laureāts, Peru univ. UNIFE goda dokt., bīskapa Jāzepa Rancāna fonda laureāts.
L. Blaževičs I. Latgolas dyžanō dāla jubileja // Dzeive, 1982, 152; Laizāns P. Stanislavam Ladusānam - 80 // Tāvu zemes kalendars. 1992. Rēzekne, 1992; Kūle M. Prof. Dr.Ph. Staņislavs Ladusāns, S.J. // Kultūras Av., 1993, 6; Trūps H. Miris izcylais latgalīšu zynōtnīks - filozofs tāvs Dr.Stanislavs Ladusāns, S.J. // Katoļu kalendārs 1994. gadam. R., 1993.
I.Salceviča
Nodarbesfilozofs
garīdznieks
Dzimšanas laiks/vieta
22.08.1912

Dzimis Zvirgzdenes pagasta Rudzīšu ciemā. 
Izglītošanās laiks/vieta1927

mācījies
beidzis Zvirgzdenes psk.

1931

mācījies
beidzis Ludzas valsts ģimnāziju

1931

studējis
1931 iestājies Rīgas Romas katoļu teol. augstskolā

1935–1936

studējis
stud. filozofiju Krakovas jezuītu univ.

1936–1946

studējis
ieguvis licenciāta grādu teoloģijā un dokt. grādu filozofijā
studē Romā Gregora univ. un Sv.Toma akadēmijā
Miršanas laiks/vieta25.07.1993