Skaidrīte Lasmane

Kolekcijas (3)
Darbi: Darba autors (15); Komentāra autors (1); Recepcijas persona (1)
Attēli: Persona attēlā(16)
VārdsSkaidrīte Lasmane
Personiska informācijaLASMANE Skaidrīte (dz. Rimša; 1939.22.II Dricēnu pag. Mežniekos) - filozofe, filoz. dokt. (1993).
Dz. zemnieku ģim. Beigusi Dricēnu vsk. (1957), LVU Vēst. un filol. fak. Latviešu val. un lit. nod. (1962), Filoz. katedras aspirantūru (1968). Filoz. z. k. (1970). Strād. Gulbenes astoņg. sk. (1962-63), komj. Gulbenes raj. komit. (1963-65). Kopš 1968 Vēst. un filoz. fak. docente, lasa lekcijas literatūrfilozofijā un ētikā, etnoētikā, politikā. Pirmā publikācija - apc. "Raiņa ētiskie uzskati" LPSR ZA žurn. "Vēstis" 1968 (11. nr.). Sar. māc. grāmatu studentiem "Ētiskā doma Latvijā (līdz 1917. gadam)" (1973), "Ētika" (1992, 1995, kopā ar A.Miltu un A.Rubeni), "Rietumeiropas ētika" (1998). Rakstus ar literatūrfiloz. ievirzi - "No cilvēka pasaulē uz pasauli cilvēkā" ("Literatūra un Māksla", 1981, 21.VIII), "Pašu dziļāko jēgu slānis" (turpat, 1985, 13.IX), žurn. "Karogs" - "Donkihotiskā melanholija" (1990, 6), "Varoņu arhetipa elementi Zentas Mauriņas esejās" (1993, 4), "Savība/svešība: konstrukcija un dekonstrikcija" (1998, 12), "Gaidības" (2000, 3). Krāj. "Rainis un Gēte" (1999) ievietota L. apcere "Pārvērtību dilemmas".
L. Par skumjām, smaidiem un baudām: (Saruna ar S.L.) / Pierakst. I.Celmiņa // Labrīt, 1994, 21.III.
Dz. Vārdaune
Nodarbesfilozofe
docente
Dzimšanas laiks/vieta22.02.1939

Dzimis Dricēnu pagasta Mežniekos.
Izglītošanās laiks/vieta1962

studējis
beidz LVU Vēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļu

1957

mācījies
beidz Dricēnu vidusskolu

1965–1968

mācījies aspirantūrā
LVU Filozofijas katedras aspirante