Monta Kroma

Darbi: Darba autors (46); Atdzejotājs (2); Sastādītājs (1); Redaktors (4); Recepcijas persona (12)
VārdsMonta Kroma
Personiska informācijaKROMA Monta (1919.27.II Jelgavā - 1994.25.VII Rīgā, apbed. Raiņa kapos) - dzejniece.
Dz. drēbnieka ģim. Beigusi Rīgas 2. ģimn. (1938). Bijusi strādniece ķīm. laboratorijā un autobusa kasiere. 1940 II uzņemta nelegālajā LKP. 2. pas. karā sanitāre un sakarniece Sarkanajā armijā, kursante VK(b)P žurnālistu kursos Maskavā (1944-45). Rīgā atgriezusies 1945, strād. laikr. "Cīņa" (1945-50), māc. LPSR divgadīgajā partijas sk. (1950-52), stud. LVU Vēst. un filol. fakultātes Latv. val. un lit. nod. (1959-63), beigusi Augstākos lit. kursus Maskavā (1963). Strād. žurn. "Padomju Latvijas Sieviete" (1952-53) un "Draugs" (1962-68), bijusi red. izdevniecībā "Liesma" (1968-74). RS b. (1947).
Pirmā publikācija - dzejolis "Paēnā puķes un bērziņi dzīvo..." laikr. "Jaunākās Ziņas" 1934. 16.I. Izd. grām. "Svinīgais solījums" (1947, poēma), "Tev, gvard!" (1950, dzejoļi); Kazahijas neskarto zemju iespaidi aprakstīti prozas grām. "Neskarto zemju plašumos" (1956, kopā ar krievu rakstn. B. Burlaku) un poēmā "Tālo apvāršņu zemē" (1959). Pēc tam notika lūzums K. daiļradē, viņa atteicās no pad. aprobētās lit. un trad. četrindu lietojuma. Izd. dzejoļu krāj.: "Tuvplānā" (1966), "Lūpas. Tu. Lūpas. Es" (1970), "Skaņas nospiedums" (1975), "Refrēni" (1979), "Stāvā jūrā" (1982), "Monta" (1985), "Citi veidi" (1988), "Esmu" (1989), "Jānis" (2001). Būtiska loma K. dzejā ir dzejoļa grafiskajam attēlam, viņa ir momenttvēruma dzejniece, mirkļa un dvēseles noskaņas iespaidā veidots katra atsevišķa dzejoļa apveids un ritmika; dzejā atklājas nesteidzīgas pilsētnieces pasaule, kurā īpaša vieta ierādīta vīrietim, tā ir nedaudz vientuļnieciska un jutekliska mīlas lirika. Pēdējos trīs krāj. brīža noskaņu nomaina domas par mūžību un pašanalīze. K. raksturīga konsekventi netradicionāla dzeja. Atdzejojusi B. Lāslo (no ungāru val. parindeņiem), M. Isakovska, S. Maršaka, E. Mieželaiša u.c. dzejn. darbus.
L. Kravalis O. Emocijas un kinētika // Kravalis O. Jābūt. R., 1984; Čaklais M. Dzejas nospiedumi, dzīves zīmes // Dzejas diena. R., 1988; Heinrihsone H. Par Montu // Karogs, 1989, 2; Mackova J. Mūžīgie jautājumi. R., 1989, 77.-95. lpp.; Čaklais M. Izlīdzinājums nenolīdzina. Noslēpums paliek // SestDiena, 1994, 13.VIII; Lāms O. Monta Kroma // Latviešu rakstnieku portreti. 70.-80. gadi. R., 1994; Čaklais M. Zirgi, dzejoļi paliks. Varbūt. Monta // Čaklais M. Laiks iegravē sejas. R., 2000. 1. grām.; Auziņš I. Dzejoļu krājums - testaments // Karogs, 2001, 3.
G. Jegermanis
Nodarbesdzejniece
Dzimšanas laiks/vieta27.02.1919

Jelgava
Jelgava
Izglītošanās laiks/vieta1963

beidzis kursus
beidz M.Gorkija Literatūras institūta Augstākos literatūras kursus

1926–1932

mācījies
mācījusies Rīgas pilsētas 24.pamatskolā

1932–1938

mācījies
mācījusies un beigusi Rīgas 2.ģimnāziju

1944–1945

beidzis kursus
kursante VK(b)P žurnālistu kursos Maskavā

1950–1952

mācījies
mācījusies LPSR divgadīgajā partijas skolā

1959–1963

studējis
studē LVU Vēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļā
Miršanas laiks/vieta25.07.1994

Rīga
Rīga
ApglabātsRīga
Rīga
Apglabāta  Raiņa kapos.
ApbalvojumiOjāra Vācieša prēmija
Veicināšanas prēmija par mākslinieciski spilgtu dzeju
1984

Raiņa prēmija
Prēmija piešķirta par mākslinieciski spilgtu un filozofisku cilvēka dzīves, modernas pilsētas procesu atspoguļojumu.
1985