Konrāds Šulcs

Darbi: Darba autors (4)
VārdsKonrāds Šulcs
Personiska informācijaŠULCS (Schulz, Schultz) Lībegots Oto Konrāds (1772.21.V Žeimē, Lietuvā - 1840.20.II Birzgalē) - vācu tautības latviešu literāts.
Dz. mācītāja Konrāda Šulca ģim. Māc. Jelgavas Pētera akadēmijā (1789-90). Stud. teoloģiju Jēnas univ. (1791-93). 1795-1800 strād. par latv. luterāņu draudzes palīgmācītāju Žeimē pie sava tēva, kurš 1795 izd. Lietuvas latviešiem adresētu bazn. rokasgrāmatu. No 1801 mācītājs Kurzemē - Lindes-Birzgales draudzē. No 1837 konsistorijas padomnieks. Latv. lit. (draugu) b-bas biedrs (1824-30), izstājies sakarā ar F. E. Neandera kritiku par Š. valodn. piezīmēm par G. F. Stendera gramatiku ("Magazin", 1829, 2 [1]). Aktīvi darbojies latv. presē: žurn. "Latviska Gada Grāmata", laikr. "Latviešu Avīzes", "Tas Latviešu Ļaužu Draugs" un tā pielikumos. Rakstījis par izgl. jaut., public. populārzin. un prakt. satura rakstus, ģeogr. un vēst. aprakstus, stāstus, rel. un laicīgu dzeju.
Pirmais public. dzejolis - "Tēva un mātes prieks" žurn. "Latviska Gada Grāmata" 1797 (2. nr.). Laikr. "Latviešu Avīzes" 1830 ievietotās ar informāciju bagātās apc. par Kurzemes vēsturi vēlāk tika izd. atsevišķā grām. "Kurzemes stāstu grāmata.." (1832), tā bija pirmā Ljas vēsture latv. lasītājiem. Atsevišķi izd. arī G. H. Mīliha komponētais ziņģu stāsts (6 dziesmas) par latv. sievietes mūžu "Mūsu Grietiņa" (1835). Citi Š. darbi: "Kādi vērā liekami baznīcas likumi" (1809; jauns izd. 1834 ar nos. "Baznīcas likumi priekš Lutera draudzēm Krievju valstī"), "Bēres dziesma, kad bērniņu glabā", "Bēres dziesma, kad vectēvu glabā", "Pie kapa" (visi 1832). - Kript.: Sch., S-z.,15.
Z. Frīde
SaiknesRūdolfs Šulcs - Dēls
Nodarbesmācītājs
literāts
Dzimšanas laiks/vieta21.05.1772

Izglītošanās laiks/vieta1789–1790

studējis
Jelgavas Pētera akadēmijā

1791–1793

studējis
teoloģiju Jēnas universitātē
Miršanas laiks/vieta20.02.1840

Linde
Linde , Birzgales pagasts, Ķeguma novads