Kārlis Rabācs

Darbi: Darba autors (12); Sastādītājs (1); Redaktors (1); Recepcijas persona (1)
VārdsKārlis Rabācs
PseidonīmsPeriskops
Personiska informācijaRABĀCS Kārlis Eduards (arī Kārlis Rabācis; 1902.13.I Palsmanes pag. Kadēs jeb Kodēs - 1983.21.VI Bruklinā, Ņujorkā, ASV, turpat apbed.) - dzejnieks, žurnālists.
Dz. zemnieku ģim. Māc. Palsmanes Spaliņu (citos avotos - Paulīnes) pagastsk., Valkas pils. skolā. 1919-20 piedalījies Ljas Brīvības cīņās, cīnījies pie Juglas un Cēsīm. 1920-33 ierēdnis Strenčos un Mazsalacā. Bijis aktīvs b-bas "Zaļā vārna" lit. pasākumu dalībnieks. Strād. laikr. "Ventas Balss" (1933-34), bijis laikr. "Rīts" (1934-40) un "Darbs" (1940-41) radakcijas loc., laikr. "Tēvija" arhivārs, veidojis kult. dzīves hroniku. 1944 emigr. uz Vāciju, kur strād. laikr. "Latviešu Balss" (1944-45), bijis laikr. "Bavārijas Latviešu Vēstnesis" redakcijas loc. (1945-46), laikr. "Latvija" galv. red. (1946-49), žurn. "Ilustrētais Vārds" red. (1947-48). 1949 izceļojis uz ASV, kur līdz 1970 bijis laikr. "Laiks" red., 1970-75 šā laikr. redakcijas kolēģijas loceklis, pēc 1975 aizvietojis arī redaktorus. Latv. Preses biedrības pr-ja vietn. (1945-49). LaRA biedrs.
Pirmās publikācijas - humor. dzejoļi 1923, pirmā liriskās dzejas publikācija laikr. "Latvis" 1925. Dzejoļiem krāj. "Vasara" (1931) raksturīgs Ljas dabas, zemnieka darba, jaunības spēka un optimisma cildinājums, pēc tam dzejoļi periodikā (arī trimdā) ar patriot. vai apceres motīviemm, kā arī soneti ar balādisku noskaņu. Latv. heroisms dažādos laikos attēlots aprakstu grām. "Tēvzemei un brīvībai" (1936), Somijas daba, vēsture un ļaudis - grām. "Ezeru un granītu zemē" (1937). Periodikā public. stāsti ar lauku dzīves tematiku, kam raksturīgi ētiski konflikti, īpatnēju, sirdsšķīstu ļaužu tēlojums. Laikr. "Rīts" public. rakstus par J. Akurāteru, Ā. Ersu, J. Raini, P. Rozīti u.c., citos izdevumos - literatūrkrit. esejas un apc., trimdā - lit. atmiņas un recenzijas. Kopā ar V. Kārkliņu sakārtojis piemiņas krāj. "Zinaīda Lazda" (1963), sakārtojis I. Šķipsnas piemiņas krāj. "Ilzes pasaulē" (1984), Ē. Raistera piemiņas krāj. "Kad mēs jauni bijām" (1972, līdzaut. un līdzred.)
PBLA Kult. fonda Goda balva preses nozarē. - Ps.: Ed. Arājs, Arājs, J. Noleja, Ed. Ķikulis, Periskops.
Izlase "No rīta caur laiku uz mūžību" (1991).
L. Kalniņš N. Aiz darba kalna paslēpusies // Laiks, 1977, 12.I; Strautmanis I. Dzejnieks avīžu ceplī // Izglītība, 1991, 29.III. Skalbergs A. Kārlim Rabācam - 90 // Ljas Jaunatne, 1992, 8.I.
V. Vecgrāvis
Nodarbesdzejnieks
žurnālists
Dzimšanas laiks/vieta13.01.1902

Izglītošanās laiks/vieta
mācījies
citos avotos - Paulīnes pagastskolā
Palsmanes Spaliņu pagastskolā

mācījies
Valkas pilsētas skolā
Miršanas laiks/vieta21.06.1983

Apglabāts
ApbalvojumiKultūras fonda prēmija
Prēmija piešķirta par rakstiem avīzē "Laiks".
1961