Herberts Dorbe

Darbi: Darba autors (66); Līdzautors (1); Recepcijas persona (4)
VārdsHerberts Dorbe
PseidonīmsH. Biruts
Personiska informācijaDORBE Herberts (1894.15.III Zlēku pag. Zušos - 1983.25.VIII Ventspilī, apbed. Ventspils Meža kapos) - rakstnieks.

Dz. zemnieka ģim. Beidzis Ventspils pils. skolu (1912). Bijis praktikants Užavas pagastsk., pag. rakstveža palīgs Puzē (1913-15).

Pirmā lit. publikācija - dzejolis "Arājs" laikr. "Jaunā Avīze" 1912.1./14.II. Bijis ierēdnis Veļikije Luku dzelzceļa stacijā un citur Krievijā (1915-20). 1920 atgriezies Ventspilī, 1922 ieguvis skolotāja tiesības. Latv. val. un dziedāšanas skolotājs Vārves, tad Ventspils 2. un 4. psk. (1921-40). 1940-41 korektors Ventspils tipogrāfijā, pēc tam grāmatvedis uzņēmumā "Ventspils amatnieks" (1941-49), skolotājs Ventspils 4. septiņg. sk. (1950-56). RS b. (1956).

Rakstījis dzejoļus, prozu, lugas, tulkojis, bijis skolu grām. autors, sast. antoloģijas. Izd. dzejoļu krāj. "Pasaules gājējs" (1924), "Splīns" (1925), "Gadu gaismā" (izlase, 1964), "Liriski disputi" (1969), "Ceļavīra vēlējums" (1977), "Līdumnieks no Zlēkām" (1979) u.c. Dzejā pārdomas un atziņas, dzīves vērojumu vairāk nekā lir. izjūtu. Sar. krāj. bērniem "Izas dziesmiņas" (1929), "Sirsniņa" (1933), "Dzejoļi bērniem" (izlase, 1956), "Leļļu brauciens" (1958), "Es un mani draudziņi" (1969), "Aina ar brālīti meklē cālīti" (1973), "Vīrs un vārds" (1974) u.c. Tēlainie, ritmiskie, šķelmīgi asprātīgie D. dzejoļi bērniem ieguvuši nozīmīgu vietu latv. literatūrā. Romānos "Viņus gaidīja dzīve" (1966), "Vaicāju jaunībai" (1970, vēlāk diloģija "Pagātnes vējos", 1973), "Tikai labu" (1972) stāstīts par jaunatni 20. gs. sākumā Ventspilī. D. prozas grām. "Bērnība, es sveicu tevi" (1968), "Savu bēniņu direktors" (1984) u.c. autobiogr. ievirze. Bagāts dok. un kultūrvēst. materiāls ietverts D. prozā par Ventspils novadu 19. gs. Darbā "Pie Ventas grīvas" (1973) parādīts kartupeļu dumpis Ventspilī 1891, lībiešu nemieri 19. gs. 60. gados - grām. "Brāļi, piecelieties" (1978), "Uguns logā" (1976) - biogr. romāns par Ernestu Dinsbergu.
Sar. lugas "Laimona nelaime" (1927), "Leiputrija", "Gudram gudra nelaime" (abas 1929) u.c.; dramatizējis R. Blaumaņa pasaku "Velniņi". Pirmais latv. val. tulkojis A. Puškina rom. "Jevgeņijs Oņegins" (1928). - Ps.: H. Biruts.

Ventspilī iekārtots D. memoriālais muzejs "Senču putekļi".
L. Saulītis B. [Ievads] // Dorbe H. Gadu gaismā. R., 1964; Mauriņa M. Vārds, sacīts draudzīgi - no visas sirds // Lit. un Māksla, 1969, 15.II; Ādmīdiņš R. Herberts Dorbe - prozaiķis // Dorbe H. Pagātnes vējos. R., 1973; t.p. Herberta Dorbes lirika // Karogs, 1974, 2; Dorbe H. Rakstītas dienas. R., 1980; Kiršentāle I. "Sasaucas paaudžu balsis" // Karogs, 1980, 3.
I. Kiršentāle
Nodarbesskolotājs
rakstnieks
pedagogs
Dzimšanas laiks/vieta15.02.1894

Dzimis Zlēku pagasta Zušos.
Izglītošanās laiks/vieta1912

Ventspils
Ventspils
mācījies
beidzis Ventspils pilsētas skolu

1922

citi izglītības veidi
ieguvis skolotāja tiesības
Dalība organizācijās1956

Latvijas Padomju rakstnieku savienība
Miršanas laiks/vieta25.08.1983

Ventspils
Ventspils
Apglabāts