Fricis Rūmnieks

Darbi: Darba autors (3); Recepcijas persona (2)
VārdsFricis Rūmnieks
Personiska informācijaRŪMNIEKS Fricis (1919.21.IV Puzes pag. Strautniekos - 1960.2.V Ļeņingradā, Krievijā, apbed. Rīgā, Raiņa kapos) - rakstnieks. Laimas Rūmnieces vīrs.
Dz. laukstrādnieku ģim. Beidzis Ventspils ģimn. (1937) un Jelgavas skolotāju inst. (1939). Strād. par līdzstr. laikr. "Zemgales Balss" (1939-40), skolotāju Puzes psk. (1940-41), Ventspils apr. Tautas izgl. nod. inspektoru (1941). 2. pas. kara dalībnieks. Pēc ievainojuma pie Ļeņingradas bijis LĻKJS CK instruktors (1943). Stud. Maskavas univ. Rietumvalstu fak. (1943-44). Atgriezies Ljā, strād. laikr. "Padomju Jaunatne" par nod. vad. (1944) un red. vietnieku (1945-51), atbildīgo sekretāru žurn. "Karogs" (1951-54), RS sekretāru (1954-56), žurn. "Dadzis" atbildīgo red. (1956-60). RS b. (1952). Žurnālistu sav. b. (1957).
Public. periodikā dzejoļus par darbu, dabu, mīlestību, tautu draudzību, rakstus par lit. un recenzijas. Tulk. dzeju un prozu. Kopā ar U. Plotnieku sar. tēlojumu grām. "Pie makšķernieku ugunskura" (1957). - Ps.: Fr. Strautnieks.
L. Laudāne G. Trauksmainajā laikā ierakstīts // Pad. Venta, 1985, 27.II.
M. Ābola
SaiknesLaima Rūmniece - Sieva
Valdis Rūmnieks - Dēls
Nodarbesliterāts
Dzimšanas laiks/vieta21.04.1919

Izglītošanās laiks/vieta1932

studējis
Jelgavas skolotāju institūtā

1937

mācījies
beidzis Ventspils ģimnāziju

1943–1944

studējis
Maskavas universitātes Rietumvalodu fakultātē
Miršanas laiks/vieta02.05.1960

Miris agrākajā Ļeņingradā, PSRS.
Apglabāts