Eduards Veidenbaums

Darbi: Autors (96); Recepcijas persona (14)
VārdsEduards Veidenbaums
Personiska informācija
Dzejnieks Eduards Veidenbaums dzimis saimnieka ģimenē. Brālis – Kārlis Veidenbaums, dzejnieks.
Studiju laikā Veidenbaumu materiāli atbalstīja vecākais brālis Kārlis, kas saimniekoja tēva mājās Kalāčos, tomēr Veidenbaumam nācās saskarties ar finansiālām grūtībām un 1889. gadā uz laiku studijas pārtraukt.
Profesionālā darbībaVeidenbauma interešu loks bija ļoti plašs. Viņš zināja ap 10 valodu, tulkoja latviešu valodas prozas un dzejas darbus no latīņu, franču, vācu, krievu un citām valodām. Veidenbaumam tuvs bija romiešu dzejnieks Horācijs, kura darbu atdzejojumi tika publicēti galvenokārt žurnālā "Austrums" no 1890. gada.
Veidenbaums interesējās par vēsturiskiem un sabiedriski politiskiem jautājumiem; sarakstīja ekonomisku apceri "Gabals iz tautsaimniecības", kas, domājams, kļuva pazīstams rokrakstā (pirmo reizi publicēts Kopotos rakstos 1908. gadā).
Rakstu krājumā "Pūrs" publicēti vairāki Veidenbauma apcerējumi, piemēram, "Soda likumu vēsturiskā attīstība un viņu filozofiskais pamats" (1891, 1).

Veidenbauma dzejoļi izplatījās dažādos pārrakstījumos. Pirmā dzejas publikācija - dzejoļi "Pavasarī" un "Ikkatris tev godu dod, centīgais vīrs..." laikraksta "Dienas Lapa" literārajā pielikumā 1893. gada 22. maijā.
Veidenbauma dzejoļi dažādos pārrakstījumos ieguva atšķirīgu tekstu. Pirmais - E. Treimaņa sastādītais krājums "Dzejas" (1896) bija nepilnīgs un cenzūras izkropļots. Plašāks bija F. Roziņa sakārtotais krājums "Dzejas" (Londonā 1900).

Cittautu rakstnieku darbu tulkojumi

1887: A. Kruglova stāsts "Izstumtais" (laikrakstā "Austrums", 7–8; pirmā publikācija)
Citātu galerija
Veidenbaums dzejā izteica gan tiešu pārdzīvojumu, gan arī filozofiskas pārdomas. Viņš pauda neapmierinātību ar esošo, aicināja vērsties pret netaisnību, pesimistiski un intelektuāli skatīja cilvēka likteni, bija sarkastisks smējējs un epikūrisks baudas slavinātājs. Tomēr kopumā Veidenbauma dzeja dziļi humāna un poētiski izteikta spēka pilna. Akcentējot Veidenbauma dzejā sastopamos radikālos aicinājumus un kritisko dzīves parādību skatījumu, viņš daudzkārt atzīts par pirmo latviešu revolucionāru dzejnieku. Gan satura, gan mākslinieciskās izteiksmes ziņā Veidenbauma dzeja iezīmēja jaunu posmu latviešu lirikas attīstībā.
(E. Knope)
SaiknesKārlis Veidenbaums - Brālis
Nodarbesdzejnieks
Dzimšanas laiks/vieta03.10.1867
Glāznieki, Priekuļi, Valmiera
Dzīvesvieta1867–1872
Glāznieki, Priekuļi, Valmiera

1872
Kalāči, Liepa, Cēsis
No 1872. gada Veidenbaumu ģimene dzīvoja Mūrmuižas (šobrīd – Liepas pagastā) Kalāču mājās. No piecu gadu vecumam līdz mūža beigām Kalāču mājās dzīvojis Eduards Veidenbaums.
Izglītošanās laiks/vieta1878–1880

Cēsu draudzes skola
Cēsis
Cēsis, Cēsu novads
Mācījies pēdējā klasē.

1880–1881

Cēsu apriņķa skola
Cēsis
Cēsis, Cēsu novads
Mācījies priekšpēdējā un pēdējā klasē.

1881–1885

Liepas
Liepas , Kocēnu pagasts, Kocēnu novads
Pēc Cēsu apriņķa skolas beigšanas Veidenbaums četrus gadus patstāvīgi apguva ģimnāzijas mācības.

00.01.1886

Rīgas guberņas ģimnāzija
Rīga
Rīga
1886. gada janvārī iestājies un gada beigās beidzis Rīgas guberņas ģimnāzijas pēdējo klasi.

00.05.1887–1892
Tērbata (Tartu), Igaunija
Tērbatas Universitāte
Studijas Tērbatas Universitātes Juridiskajā fakultātē.
Lai gan E. Veidenbauma studijas finansiāli atbalstīja brālis Kārlis Veidenbaums, tomēr 1889. gadā naudas grūtību dēļ uz laiku studijas nācās pārtraukt.
1891.–1982. gadā Veidenbaums gatavojās beigt studijas.
Darbavieta1889 (Datums nav precīzs)

Rūjiena
Rūjiena, Rūjienas novads
Ap 19. gadsimta 80. gadu beigām – 90. gadu sākumu īsu laiku strādājis par mājskolotāju Rūjienā.
Dalība organizācijās1888
Tērbata (Tartu), Igaunija
Latviešu studentu biedrība "Pīpkalonija"
1888. gadā piedalījās studentu zinātniski literārās biedrības "Pīpkalonija" dibināšanā, tajā rosīgi darbojās.
Tērbatā izdotajā rakstu krājumā "Pūrs" publicēti vairāki Veidenbauma apcerējumi, piemēram, "Soda likumu vēsturiskā attīstība un viņu filozofiskais pamats" (1891, 1).
Miršanas laiks/vieta24.05.1892
Kalāči, Liepa, Cēsis
Apglabāts1892
Liepas kapi, Liepa, Cēsis
Piemiņas vietas1961
Kalāči, Liepa, Cēsis
Eduarda Veidenbauma memoriālais muzejs "Kalāči"
Eduarda Veidenbauma piemineklis Kalāču māju dārzā atklāts 1961. gadā. Pieminekļa tēlnieks Laimonis Blumbergs.

1967
Liepas kapi, Liepa, Cēsis
Eduarda Veidenbauma kapa piemineklis atrodas Liepas kapsētā. 1967. gadā atklātais piemineklis veidots no Staburaga klintsbluķa atlūzas, tēlniece Inta Kamara, arhitekts Gunārs Lūsis-Grīnbergs.

01.09.2017–30.11.2017

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

No 2017. gada 1. septembra līdz 30. novembrim ikvienam bija iespēja iesaistīties LU LFMI akcijā "Skandē Veidenbaumu", kuras laikā īpašā akcijas vietnē https://lasi.literatura.lv/lv/ katrs interesents varēja ielasīt kādu Veidenbauma dzejoli. Īpaši šai akcijai tika veidota audioierakstu kabīne jeb "Veidenbauma studija", kas atradās LNB 1. stāvā, netālu no centrālās ieejas. Kopumā akcijā veikti 1620 ieraksti, visbiežāk tika izpildīts dzejolis “Kā gulbji balti padebeši iet”.

Muzeji1958
Kalāči, Liepa, Cēsis
Eduarda Veidenbauma memoriālais muzejs "Kalāči"
Eduarda Veidenbauma memoriālais muzejs "Kalāči" dibināts 1958. gadā.
1987. gadā muzejs cieta ugunsgrēkā.
Cēsis
Cēsis, Cēsu novads
Izglītošanās laiks/vieta ( 1878 - 1880 )
Cēsu draudzes skola
Izglītošanās laiks/vieta ( 1880 - 1881 )
Rīga
Rīga
Izglītošanās laiks/vieta ( 1886 )
Liepas
Liepas , Kocēnu pagasts, Kocēnu novads
Izglītošanās laiks/vieta ( 1881 - 1885 )
Tartu, Igaunija
51005
Izglītošanās laiks/vieta ( 1887 - 1892 )
Tērbatas Universitāte
Dalība organizācijās ( 1888 )
Latviešu studentu biedrība "Pīpkalonija"
Rūjiena
Rūjiena, Rūjienas novads
Darbavieta ( 1889 datums nav precīzs )
Kalāči
Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV-4128
Piemiņas vietas ( 1961 )
Eduarda Veidenbauma memoriālais muzejs "Kalāči"
Muzeji ( 1958 )
Eduarda Veidenbauma memoriālais muzejs "Kalāči"
Mūkusalas iela 3, Rīga
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048
Piemiņas vietas ( 2017 - 2017 )
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts