Amanda Aizpuriete

Darbi: Autors (31); Atdzejotājs (1); Sastādītājs (4); Redaktors (1); Komentāra autors (5); Recepcijas persona (9)
VārdsAmanda Aizpuriete
Personiska informācijaDzimusi radiožurnālista un farmaceites ģimenē.

IZGLĪTĪBA

Beigusi Jūrmalas 4. vidusskolu (1974).
Mācījusies Latvijas Valsts Universitātes Filoloģijas fakultātē (1974-77),
Vēstures un filozofijas fakultātē (1977-79),
Maskavas M. Gorkija Literatūras institūta atdzejošanas seminārā (1980-84).

DARBA GAITAS

Dzejas konsultante žurnālā "Avots" (1988-90). 
Laikraksta "Aspazija" redaktore (kopā ar Irēnu Auziņu, 1993).
Žurnāla "Karogs" literārā līdzstrādniece (1993-94).
Žurnāla "Vides vēstis" kultūrvides nodaļas vadītāja (kopš 1999). 

Darbs periodiskajos izdevumos

Dzejas konsultante žurnālā "Avots" (1988-90).
Laikraksta "Aspazija" redaktore (kopā ar Irēnu Auziņu, 1993).
Žurnāla "Karogs" literārā līdzstrādniece (1993-94).
Žurnāla "Vides vēstis" kultūrvides nodaļas vadītāja (kopš 1999).

LITERĀRĀ DARBĪBA

Pirmā literārā publikācija

Dzejolis "Tad vienam akmenim es savas rokas atdevu..." laikrakstā "Literatūra un Māksla" 1976.3.VII.

Proza

Romāns "Nakts peldētāja" (2000), "Ledusskapja šūpuļdziesma" (2011, dzeja un proza), "Šonakt biju zaļš putns" (2011, dzeja un dienasgrāmata)

Dzeja

Dzejoļu krājumi:
"Nāks dārzā māte" (1980), "Kāpu iela" (1986), "Nākamais autobuss" (1990, arī atdzejojumi), "Pēdējā vasara" (1995), "Bābeles nomalē" (1999, ievietoti arī dzejoļi no iepriekšējiem krājumiem; Dzejas balva 2000), "Vēstuļu vējš" (2004), "Ledusskapja šūpuļdziesma" (2011, dzeja un proza), "Šonakt biju zaļš putns" (2011, dzeja un dienasgrāmata), "Turp" (2013).

Cittautu rakstnieku darbu tulkojumi

Tulkojusi un atdzejojusi no vācu valodas:
Z.Kubelkas "Kundze būs mājās vēlāk" (1996, kopā ar Jāni Rambu), "Pils iemītniece meklē princi" (1997), G.Holca-Baumerta "Atkal jaunas Kibeles" (1997), F.Kafkas "Process" (1999),
U.Kolbes "Bezmiega sastāvdaļas" (2000, paralēli latviešu un vācu valodā, arī sastādījusi un pēcvārda autore).
No angļu valodas:
V.Gibsona "Lupatu Anna" (t-rī 1992), E.Pengborna "Deivijs" (1994), R.Rendelas "Līgavas māsa", R.Vaietas "Rožu ieliņas blūzs", R.Dž.Volera "Madisonas apgabala tilti" (visi 1995), E.Kušneres "Tomass Vārsmotājs", K.Kīzija "Kāds pārlaidās pār dzeguzes ligzdu", R.Lī "Liktenīgā izvēle", M. Ondatjes "Angļu pacients", M.Redklifas "Baltijas stāsti. Armitstedu dzimta laikmetu griežos" (visi 1997), Dž.Apdaika "Īstvikas raganas" (1998), E.Torntones "Mīlēt var divreiz" (1999), V.Vulfas "Orlando" (2001, arī pēcvārds), Inta Ezergaile. "Melnās gailenes" (2013).
No krievu valodas:
A.Ahmatovas M.Cvetajevas, O.Mandelštama, B.Pasternaka, N.Gumiļova, V.Nabokova, B.Ahmaduļinas, B.Grebenščikova darbi, J.Brodska dzeja un luga "Demokrātija" (žurn. "Avots" 1990).
Tulkojusi arī no ukraiņu valodas.

Sastādītie krājumi

Sastādījusi latviešu dzejas izlasi "Blīvā upe" (1998), latviešu mīlas lirikas izlasi 2 sējumos "Plīvurdeja un Bezdibenis" (1999) un "Bezdibenis un Plīvurdeja" (2000), U.Vektera dzejoļu un dienasgrāmatu izlasi "Parks naksnīgiem sienāžiem" (2001, arī priekšvārds).


Literāro darbu tulkojumi citās valodās

Darbi tulkoti vismaz 14 valodās.
Vācijā iznākuši dzejoļu krājumi:
"Die Untiefen des Verrats" ("Nodevības dzīles", 1993),
"LaB mir das Meer" ("Atstāj man jūru", 1996),
"Babylonischer Kiez" ("Bābeles nomale", 2000; visus krājumus atdzejojis M.P.Heins). 
Zviedru valodā: "Så som skymningen älskar dig" ("Kā mijkrēsli es mīlu tevi", atdzejojis Lund Ariel Ellerström, 2002)
Krievu valodā: "Молния в камне" ("Zibens akmenī", atdzejojusi O. Nikolajeva, 2000)
"Сумерки тебя любят" ("Krēsla tevi mīl",  2005)
Somu valodā: "Vihreäsilmäinen yö" ("Nakts ar zaļām acīm", 2006)
Lietuviešu valodā: "Plaukiotoja naktimis" ("Nakts peldētāja", 2009).
Dzejoļu ciklu angļu valodā (atdzejojusi I.Jansone) komponējis amerikāņu komp. Ē.Fanks (IV simfonija "Šis novakars šķiet bojāts" kontraltam un orķestrim, 1997).

Daiļrades galvenās iezīmes, uzskati, nostādnes

Dzejā svarīga divpasaulība, kuru veido īstenība, reālā dzīve, ikdiena un paralēli tai eksistējošā īstā dzīve - dzīvošana garīgajā un mākslas pasaulē. Ar katru krājumu, īpaši 90. gados izdotajos, nokļūšana garīgajās mājās kļūst arvien grūtāka, to apdraud sociāli politiskās dzīves cietsirdība un amorālisms, arī pašas pagurums, līdz beidzot liriskā varone jūtas padzīta no tām. Tas nes līdzi izmisumu, iztukšotību un atsvešinātību, sajūtu, ka personība mirusi un ka māju vairs nebūs nekur. Dzejai raksturīga smeldzes cauraustas, surdinētas sarunas intonācija, būtiski ir noklusējumi un izlaidumi. Krājuma "Bābeles nomalē" depresīvo noskaņu pārmāc gaišums, radies no pārsāpētas īstenības.

SABIEDRISKĀ DARBĪBA

Dalība profesionālajās organizācijās un partijās

Rakstnieku Savienības biedre (1986).

APBALVOJUMI

Saņēmusi Bavārijas Mākslas akadēmijas H.Bīnekes prēmiju (1999).
Dzejas dienu balvu (2000)
Literatūras gada balvu par labāko atdzejojumu (2003)

BIBLIOGRĀFIJA

Anguss G. Amandas dēļ // Pad. Jaunatne, 1986, 28.III;
Aizpuriete A. "Un mūžīgi sievišķais augšup mūs ceļ". [Sarunu pierakstīja J. Butūzovs] // Skolotāju Av., 1987, 21.II;
Skujenieks K. Strādnieki savā dzimtajā literatūrā // Avots, 1987, 2;
Un pietiek man ar šo mūžu - pārpārēm:(Saruna ar A.A) / Pierakst. G.Repše // Labrīt, 1994, 14.VII;
Man nepatīk šis laiks un šī vieta: (saruna ar A.A.) / Pierakst. V.Vecgrāvis // Karogs, 1995, 4; Esmu ļoti rets putns: (saruna ar A.A) / Pierakst. E.Zirnis // Sestdiena, 1996, 18.V;
Grīnvalde A. Romantiski ietonētā ideāla un triviālās īstenības sadura Amandas Aizpurietes dzejā // Grīnvalde A. Laiks un dzeja. Liepāja, 2000.
SaiknesAndris Bergmanis - Dzīvesbiedrs
Nodarbesdzejniece
tulkotāja
Dzimšanas laiks/vieta28.03.1956

Jūrmala
Jūrmala
Izglītošanās laiks/vieta1974
Kronvalda iela 8, Jūrmala, Rīga
Jūrmalas 4. vidusskola

1974–1977
Visvalža iela 4a, Rīga
Latvijas Valsts universitāte
studējusi Filoloģijas fakultātes latviešu valodas un literatūras nodaļā

1977–1979
Brīvības bulvāris 32, Rīga
Latvijas Valsts universitāte
studējusi Vēstures un filozofijas fakultāte

1980–1984
Maskava, Krievija
Maksima Gorkija Literatūras institūts
mācījusies atdzejošanas seminārā
Kopsavilkums(nav uzstādīts)
ApbalvojumiDzejas dienu balva
Balva piešķirta par krājumu "Bābeles nomalē".
Dzeja
2000

Latvijas literatūras gada balva
Balva piešķirta par Annas Ahmatovas darba "Melnais gredzens" atdzejojumu.
Tulkojumi
2003

Ojāra Vācieša prēmija
Speciālbalva piešķirta par krājumu "Ledusskapja šūpuļdziesma".
Speciālbalva
2011

Ojāra Vācieša prēmija
Prēmija piešķirta par dzejas krājumu "Turp".
2013

Jūrmala Jūrmala
Dzimšanas laiks/vieta
Kronvalda iela 8Kronvalda iela 8
Izglītošanās laiks/vieta
ул. Поварская 25а, Москваул. Поварская 25а, Москва
Izglītošanās laiks/vieta
Rīga Rīga
Izglītošanās laiks/vieta
Rīga
Izglītošanās laiks/vieta